strona startowa witryny Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej - Kolekcja fotografii pokonkursowych SARP z drugiej połowy XX wieku

Start » O nas » Wydarzenia » Projekty » Kolekcja fotografii pokonkursowych SARP z drugiej połowy XX wieku

Opracowanie i digitalizacja kolekcji fotografii pokonkursowych SARP z drugiej połowy XX wieku

flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej logotyp Ministerstwa Edukacji i Nauki

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej przystępuje do realizacji projektu pt.: „Opracowanie i digitalizacja kolekcji fotografii pokonkursowych SARP z drugiej połowy XX wieku”, na który otrzymała dofinansowanie w ramach  programu  „Społeczna odpowiedzialność nauki II moduł: Wsparcie dla bibliotek naukowych ”(BIBL/SP/0070/2023/01).

Wśród wybranych do projektu zdjęć znajdują się fotografie prac konkursowych uznanych architektów polskich, np. Marka Budzyńskiego (1939- ), Stanisława Fijałkowskiego (1934-2022), Piotra Sembrata (1935-2011), Jerzego Tadeusza Skrzypczaka (1929-2018) i innych. Tematyka prac obejmuje zarówno projekty budynków użyteczności publicznej (szkół, muzeów), jak i zagospodarowania przestrzennego terenów miast, nowych osiedli mieszkaniowych. Na zdjęciach uwiecznione zostały  widoki terenów pod zabudowę, plany architektoniczne (rysunki, rzuty, przekroje) jak i makiety obiektów.

W ramach projektu podjęte zostaną działania związane z opracowaniem, digitalizacją oraz upowszechnieniem wersji cyfrowych kolekcji 2300 fotografii dokumentującej wskazane do projektu konkursy architektoniczne. Planowane jest:

  • sporządzenie opisów bibliograficznych przygotowanych w formacie MARC,
  • sporządzenie opisów alternatywnych (dla osób z niepełnosprawnościami)
  • sporządzenie metadanych w formacie Dublin Core,
  • digitalizacja zespołu fotografii wytypowanych do projektu,
  • zamieszczenie cyfrowych wersji fotografii w Cyfrowej Kolekcji Zbiorów Specjalnych, działającej na oprogramowaniu dLibra.

Projekt zrealizuje cele związane z upowszechnianiem i popularyzacją wiedzy w zakresie historii myśli architektonicznej powojennego modernizmu, co umożliwi zwiększenie społecznej świadomości jej znaczenia w dorobku kultury polskiej. Przedmiot projektu jest dedykowany również środowiskom, które niejednokrotnie zgłaszały potrzebę szerszego dostępu do tego typu zbiorów, niezbędnych w codziennej działalności zawodowej. Są to głównie: urbaniści, architekci, planiści, a także władze i organizacje lokalne różnego szczebla.

Projekt będzie realizowany przez zespół pracowników Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, w okresie 1.07.2023 – 31.08.2024.


Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”.

© 2024 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy | Mapa strony