strona startowa witryny Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej - Członkowie Rady - kadencja 2016-2020

Start » O nas » Działalność biblioteki » Rada biblioteczna » Członkowie Rady - kadencja 2016-2020

Rada Biblioteczna - kadencja 2016-2020

Członkowie Rady Bibliotecznej w kadencji 2016-2020

Imię i nazwisko
Wydział
Prezydium Rady Bibliotecznej
dr hab. inż. Andrzej Kulig, prof. PW
Przewodniczący Rady Bibliotecznej
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki  i Inżynierii Środowiska
prof. dr hab. inż. Danuta Sado
Zastępca Przewodniczącego Rady Bibliotecznej
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
mgr Małgorzata Muszyńska-Małczak
Zastępca Przewodniczącego Rady Bibliotecznej
Biblioteka Instytutu Dróg i Mostów Wydział Inżynierii Lądowej
mgr Marta Mazur
Sekretarz Rady Bibliotecznej
Biblioteka Główna
Członkowie Rady Bibliotecznej
dr inż. Sylwia Bęczkowska Wydział Transportu
prof. dr hab. Katarzyna Duczkowska-Małysz Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Filia PW w Płock
mgr inż. Agnieszka Gawryś Biblioteka Główna
prof. dr hab. inż. Paweł Gierycz Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
dr hab. inż. Marek Gliński, prof. PW Wydział Chemiczny
Piotr Gołębiewski Biblioteka Główna
dr inż. Andrzej Grzebielec Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
mgr Anna Kaczyńska Biblioteka Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych
mgr Katarzyna Kopczyk Biblioteka Główna
prof. dr hab. inż. Jerzy Kurek Wydział Mechatroniki
dr hab. inż. Mieczysław Kwaśniak, prof. PW Wydział Geodezji i Kartografii
prof. dr hab. inż. Piotr Magierski Wydział Fizyki
Szymon Maksymiuk Samorząd Studentów
mgr Marta Mazur Biblioteka Główna
mgr Elżbieta Mroczek Biblioteka Główna
mgr Małgorzata Muszyńska-Małczak Biblioteka Instytutu Dróg i Mostów Wydziału Inżynierii Lądowej
dr Małgorzata Orechwo Wydział Administracji i Nauk Społecznych
mgr inż. Magdalena Pilarska Samorząd Doktorantów
mgr Maria Piekarska Biblioteka Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych
mgr Alicja Portacha Dyrektor Biblioteki Głównej
dr hab. inż. Krzysztof Rożniatowski, prof. PW Wydział Inżynierii Materiałowej
dr inż. Tadeusz Rudaś Wydział Inżynierii Produkcji
mgr inż. Ewelina Sadkowska Biblioteka Główna
prof. dr hab. inż. Danuta Sado Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
dr hab. inż. Dariusz Sawicki, prof. PW Wydział Elektryczny
mgr Alicja Siemion Biblioteka Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
Wydział Elektryczny
mgr inż. Marta Skierniewska Wydział Zarządzania
dr inż. Łukasz Skonieczny Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
mgr Iwona Socik Biblioteka Główna
mgr Joanna Suska Biblioteka Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa
Jacek Szejna Samorząd Studentów
prof. dr hab. inż. Krzysztof Urbaniec Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Filia PW w Płocku
dr inż. arch. Anna Agata Wagner Wydział Architektury
mgr Małgorzata Wornbard Biblioteka Główna
dr hab. inż. Piotr Woyciechowski, prof. PW Wydział Inżynierii Lądowej
dr inż. Mariusz Zając Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Członkowie Rady Bibliotecznej z głosem doradczym
mgr Mirka Lewandowska-Tranda NSZZ "Solidarność"
mgr Agata Komsta Związek Nauczycielstwa Polskiego PW Biblioteka Główna PW
mgr Monika Gajewska Związek Zawodowy Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek Bibliotekarze Polscy
mgr Anna Tonakiewicz-Kołosowska Z-ca Dyrektora Biblioteki Głównej PW

© 2024 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy | Mapa strony