Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

Szkolenia - oferta

Oferta jest skierowana do studentów i pracowników PW oraz wszystkich zainteresowanych użytkowników biblioteki. Zakres szkolenia jest uzgadniany indywidualnie z osobą zamawiającą zajęcia. Oferujemy łączenie różnych form szkoleń – wykłady, warsztaty i zajęcia e-learningowe

Spis treści

 

© 2023 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Redaktor | Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy