strona startowa witryny Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej - Udostępnianie zbiorów

Start » Udostępnianie zbiorów

Udostępnianie zbiorów

Zamówienia

Rezerwacja

Użytkownik może zarezerwować książkę, która jest w chwili obecnej wypożyczona przez inną osobę. Dokonując rezerwacji, użytkownik ustawia się w kolejce do danego egzemplarza. Jeżeli jest pierwszą osobą czekającą w kolejce, w momencie zwrotu książki zostaje powiadomiony drogą mailową o możliwości jej odbioru.

Warto także przed zarezerwowaniem konkretnego egzemplarza książki, sprawdzić w katalogu bibliotecznym czy dany tytuł dostępny jest w innej lokalizacji oraz jaki jest oczekiwany termin zwrotu wypożyczonego egzemplarza książki.

Wypożyczenia

Z Biblioteki Głównej zbiory mogą wypożyczać osoby posiadające aktywne konto biblioteczne. Zobacz więcej: Uprawnienia użytkowników.

Szczegółowe ustalenia dotyczące grup użytkowników mogących wypożyczać z BG oraz ich uprawnień określa Regulamin.

Przedłużenie terminu zwrotu

Termin zwrotu każdej wypożyczonej książki można przedłużyć trzykrotnie.

Prolongatę książki można dokonać samodzielnie logując się na swoje konto biblioteczne lub korzystając z pomocy bibliotekarza.

Daną książkę można jednorazowo przedłużyć o taki termin, na jaki pierwotnie została wypożyczona (przykładowo książkę wypożyczoną na miesiąc można przedłużyć o kolejny miesiąc). Najlepiej dokonywać prolongaty na kilka dni przed wyznaczoną datą zwrotu.

Brak możliwości przedłużenia terminu zwrotu książki:

  • książka została zamówiona przez innego użytkownika,
  • blokada konta bibliotecznego (zob. konto biblioteczne),
  • wykorzystany limit możliwych prolongat.

Zwrot książek

Wypożyczone książki należy zwracać w tych lokalizacjach, z których zostały wypożyczone.

Zbiory tylko na miejscu

Zasoby BG PW są udostępniane wszystkim zainteresowanym osobom, także tym nieposiadającym konta bibliotecznego, ale w tym przypadku tylko na miejscu. W katalogu bibliotecznym zbiory nie podlegające wypożyczeniu można rozpoznać po statusie: „Na miejscu”, „W czytelni”, „Zamów do czytelni”, „Archiwalny”.

Są to m. in. książki znajdujące się w agendzie Wolny Dostęp oznaczone czerwoną etykietą na grzbiecie oraz:

Zbiory elektroniczne

Zbiory elektroniczne

Wszyscy użytkownicy Bibliotek PW mogą bez logowania korzystać z pełnotekstowych czasopism, książek elektronicznych oraz bibliograficzno-abstraktowych baz danych (do których dostęp posiadają Biblioteki PW - zob. lista e-baz) z komputerów w sieci PW.

Użytkownicy, którzy posiadają aktywne konto biblioteczne i uprawnienie E (zob. tabela uprawnień - Regulamin) mogą korzystać z zasobów elektronicznych także z komputerów o zewnętrznym IP (spoza terenu PW). Konieczne jest zalogowanie się do wybranej z listy bazy za pomocą poświadczeń do konta bibliotecznego.

© 2024 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy | Mapa strony