Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

Skanowanie i wydruki

Zgodnie z Regulaminem BG PW kopie dokumentów bibliotecznych mogą być wykorzystywane tylko na użytek własny, do celów naukowych, dydaktycznych lub edukacyjnych. Zabroniona jest systematyczna i niezgodna z prawem autorskim reprodukcja, gromadzenie na własnych nośnikach, redystrybucja lub odsprzedaż (zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U z 2021 r., poz. 1062).

Usługa kopiowania obejmuje zbiory Biblioteki Głównej i jej filii, których stan techniczny pozwala na wykonanie kopii. Z możliwości kopiowania wyłączone są prace dyplomowe oraz rozprawy doktorskie.

SAMOOBSŁUGOWE KOPIOWANIE

SKANOWANIE NA ZAMÓWIENIE

Skanujemy dokumenty w formatach od B5 do A3 (skanowanie w kolorze). Formaty i ceny wg cennika.

© 2023 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Redaktor | Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy