Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

Akty prawne

Akty prawa zewnętrznego

Ustawy z dnia:

 • 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (w szczególności art. 60 i 63) [LINK]
 • 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ze zm.) [LINK]
 • 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ze zm.) [LINK]
 • 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki [LINK]

Rozporządzenia Ministra NiSW / EiN z dnia:

 • 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Poz. 2202) [LINK]
 • z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on [LINK]
 • 19 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej [LINK]
 • 22 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on [LINK]
 • 31 lipca 2020 r. rozporządzenie Ministra NiSW zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej [LINK]
 • 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on [LINK]
 • 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej [LINK]
 • 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (z późn. zm.) [LINK]
 • 20 września 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” [LINK]
 • 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Poz. 1818) [LINK]

Komunikaty Ministra NiSW / EiN z dnia:

 • 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych [LINK]
  • Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych - PDF [LINK]
  • Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych - xlsx [LINK]
 • 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych [LINK]
  • Scalony Wykaz czasopism [LINK]
  • Scalony wykaz czasopism i materiałów konferencyjnych - xlsx [LINK]
 • 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe [LINK]
 • 18 lutego 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych [LINK]
  • Scalony Wykaz czasopism [LINK]
  • Scalony wykaz czasopism i materiałów konferencyjnych - xlsx [LINK]
 • 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych [ LINK]
  • Załącznik do komunikatu w formacie PDF [LINK]
  • Wykaz dyscyplin przypisanych do czasopism i materiałów konferencyjnych w formacie XLSX [LINK]
 • 29 września 2020 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe [LINK]
 • 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych [LINK] i załączniki:
  • Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowychwraz z przypisaną liczbą punktów [LINK]
  • Wykaz wg dyscyplin i wykaz konferencji [LINK]
 • 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe [LINK]
 • 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów [LINK]
 • 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe [LINK]
 • 25 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalony na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016 [LINK]

 IDUB

 • Uczelnia Badawcza - Politechnika Warszawska [LINK]
 • Komunikat Ministra NiSW z dnia 26 marca 2019 r. o pierwszym konkursie w ramach programu „Inicjatywa doskonałości-uczelnia badawcza” (z późn. zm.) [LINK]
 • Wyniki pierwszego konkursu w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” [LINK]
 • Wzór umowy zawieranej w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” [LINK] 

Przydatne linki

 • Ewaluacja jakości działalności naukowej – przewodnik [LINK]
 • Konstytucja dla Nauki – pytania i odpowiedzi [LINK]
 • PBN FAQ [LINK]
 • PBN Centrum Pomocy [LINK]
 • PBN Materiały Szkoleniowe [LINK]
 • Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy (kanał YouTube) [LINK]
 • Lista projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych" [LINK]

Akty prawa wewnętrznego

Zarządzenia Rektora

2022

 • Zarządzenie nr 45/2022 Rektora PW z dnia 28/06/2022 zmieniające zarządzenie nr 151/2020 Rektora PW w sprawie wyznaczenia osób i jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za gromadzenie, wprowadzanie, weryfikację i przekazanie danych w poszczególnych modułach systemu POL-on i POL-on 2 w Politechnice Warszawskiej [LINK]
 • Zarządzenie nr 36/2022 Rektora PW z dnia 26/05/2022 w sprawie składania przez pracowników Politechniki Warszawskiej oświadczeń o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej, oświadczeń o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w Politechnice Warszawskiej oraz oświadczeń upoważniających Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnięć naukowych w ewaluacji jakości działalności naukowej [LINK]
 • Zarządzenie nr 33/2022 Rektora PW z dnia 16/05/2022 zmieniające zarządzenie nr 151/2020 Rektora PW w sprawie wyznaczenia osób i jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za gromadzenie, wprowadzanie, weryfikację i przekazaniedanych w poszczególnych modułach systemu POL-on i POL-on 2 w Politechnice Warszawskiej [LINK]
 • Zarządzenie nr 15/2022 Rektora PW z dnia 1/03/2022 zmieniające zarządzenie nr 151/2020 Rektora PW w sprawie wyznaczenia osób i jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za gromadzenie, wprowadzanie, weryfikację i przekazanie danych w poszczególnych modułach systemu POL-on i POL-on 2 w Politechnice Warszawskiej [LINK]

2021

 • nr 56/2021 z dnia 28/06/2021 w sprawie obowiązku uzyskania przez pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych i doktorantów Politechniki Warszawskiej oraz inne osoby prowadzące działalność naukową w Politechnice Warszawskiej identyfikatora ORCID oraz uwierzytelnienia profilu naukowca na platformie ORCID [LINK]
 • nr 43/2021 z dnia 19/05/2021 zmieniające zarządzenie nr 151/2020 Rektora PW w sprawie wyznaczenia osób i jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za gromadzenie, wprowadzanie, weryfikację i przekazanie danych w poszczególnych modułach systemu POL-on i POL-on 2 w Politechnice Warszawskiej [LINK]
 • nr 17/2021 z dnia 26/02/2021 zmieniające zarządzenie nr 151/2020 Rektora PW w sprawie wyznaczenia osób i jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za gromadzenie, wprowadzanie, weryfikację i przekazanie danych w poszczególnych modułach systemu POL-on i POL-on 2 w Politechnice Warszawskiej [LINK]
 • nr 3/2021 z dnia 13/01/2021 zmieniające zarządzenie nr 151/2020 Rektora PW w sprawie wyznaczenia osób i jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za gromadzenie, wprowadzanie, weryfikację i przekazanie danych w poszczególnych modułach systemu POL-on i POL-on 2 w Politechnice Warszawskiej [LINK]

2020

 • nr 7/2020 z dnia 5/02/2020 zmieniające zarządzenie nr 4/2020 Rektora PW w sprawie składania przez pracowników Politechniki Warszawskiej oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie oraz oświadczeń o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową [LINK]
 • nr 4/2020 z dnia 29/01/2020 w sprawie składania przez pracowników Politechniki Warszawskiej oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie oraz oświadczeń o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność [LINK]

  2019

 • nr 76/2019 z dnia 14/10/2019 w sprawie obowiązku potwierdzenia przez właściciela numerów ORCID w systemach POL-on i PBN poprzez indywidualne konta użytkowników w systemie PBN [LINK]
 • nr 40/2019 z dnia 22/07/2019 zmieniające zarządzenie nr 45/2018 Rektora PW w sprawie składania przez pracowników Politechniki Warszawskiej oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie oraz oświadczeń o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową [LINK]
 • nr 9/2019 z dnia 19/02/2019 w sprawie wyznaczenia osób i jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za gromadzenie, wprowadzanie, weryfikację i przekazanie danych w poszczególnych modułach systemu POL-on w Politechnice Warszawskiej [LINK]

  2018

 • nr 52/2018 z dnia 19/12/2018 w sprawie kompetencji i obowiązków wynikających z udziału Politechniki Warszawskiej w rankingach uczelni i instytucji naukowo-dydaktycznych [LINK]
 • nr 45/2018 z dnia 9/11/2018 w sprawie składania przez pracowników Politechniki Warszawskiej oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie oraz oświadczeń o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową [LINK]
 • nr 31/2018 z dnia 17/09/2018 w sprawie obowiązku uzyskania przez pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych Politechniki Warszawskiej identyfikatora ORCID [LINK]

2017

 • nr 14/2017 z dnia 24/03/2017 w sprawie utworzenia Centrum Obsługi Projektów [LINK]

2016

 • nr 32/2016 z dnia 04/07/2016 zmieniające zarządzenie nr 42/2015 Rektora PW w sprawie utworzenia Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii [LINK]

2015

 • nr 42/2015 z dnia 30/09/2015 w sprawie utworzenia Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii [LINK]

2014

 • nr 3/2014 z dnia 29/01/2014 w sprawie centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego, pracowników, doktorantów, studentów i jednostek Uczelni oraz Repozytorium Politechniki Warszawskiej [LINK]

Decyzje Rektora

 • nr 27/2019 z dnia 19/02/2019 w sprawie powołania koordynatora ds. sprawozdawczości w systemie POL-on w Politechnice Warszawskiej [LINK]
 • nr 12/2019 z dnia 24/01/2019 w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji sprawozdawczości w systemie POL-on w Politechnice Warszawskiej [LINK]

Stanowiska Senatu PW

 • nr 3/XLIX/2019 w sprawie ustalenia kryteriów opiniowania przez Senat PW kandydatów do zatrudnienia na stanowisku profesora uczelni w Politechnice Warszawskiej [LINK]
 • nr 1/XLIX/2018 Senatu PW w sprawie wymagań minimalnych w ocenie działalności naukowej pracowników prowadzących działalność naukową [LINK]

Uchwały Senatu PW

 • nr 407/XLIX/2019 Senatu PW w sprawie nadania regulaminu rad naukowych dyscyplin Politechniki Warszawskiej [LINK]
 • nr 114/XLIX/2017 Senatu PW w sprawie uchwalenia Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przesyłowej oraz zasad komercjalizacji [LINK]
 • nr 026/XLVIII/2012 Senatu PW w sprawie utworzenia centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego, pracowników, doktorantów, studentów i jednostek Uczelni oraz Repozytorium Politechniki Warszawskiej [LINK]

 

 

© 2023 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Redaktor | Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy