Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

Ewaluacja dorobku
pracownika naukowego

Wskaźniki i źrodła informacji

Dorobek naukowy pracowników naukowych jest uwzględniany m.in. podczas postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego, jak i ocenie okresowej nauczycieli akademickich.

Najczęściej stosowane ilościowe wskaźniki oceny dorobku naukowego to:

 • liczba publikacji  (ogółem; afiliowanych przy danej jednostce; z list punktowanych MNiSW; indeksowanych w bazie Scopus lub WoS;  z wyliczonym wskaźnikiem IF dla czasopisma)
 • całkowita liczba cytowań (na podstawie baz WoS lub Scopus, rzadziej serwisu Google Scholar)
 • średnia liczba cytowań publikacji (Citation per Publication)
 • liczba publikacji z wykazu MEiN (wraz z informacją o wartości punktowej udziału jednostkowego danego autora).
 • indeks Hirscha
  H-indeks tworzy się poprzez uszeregowanie artykułów wg liczby cytowań i wybranie pozycji, dla której liczba cytowań jest większa lub równa jej liczbie porządkowej.

Podstawowe serwisy dostarczające informacji o cytowaniach publikacji to:

 • Web of Science
 • Scopus
 • Google Scholar
 • Publish or Perish
 • Baza Wiedzy PW
Więcej na temat wyszukiwania cytowań w bazach Web of Science, Scopus oraz za pomocą Google Scholar można znaleźć w module 6 otwartego ekursu Podnoszenie widoczności i cytowalności dorobku naukowego pracowników Politechniki Warszawskiej.
 
 

 

Raporty bibliometryczne w ewaluacji pracownika

Raporty bibliometryczne związane z ewaluacją pracownika mogą być wykorzystywane między innymi:

 • W ocenie okresowej nauczycieli akademickich
 • Podczas procedury związanej z nadawaniem stopni naukowych
 • Przy wnioskowaniu o granty naukowe

Biblioteka Główna wspiera naukowców w opracowaniu informacji o ich dorobku naukowym bazując na danych ze źródeł takich jak WoS, Scopus, Google Scholar.  
Sporządzane są m. in.:

 • wykaz cytowań (w tym z wykluczeniem autocytowań)
 • raporty cytowań i indeks Hirscha
 • wyliczenia wskaźników wpływu: Impact Factor, 5-letni Impact Factor
 • wyliczenia punktacji MEiN

Więcej na temat oferty BG PW w zakresie raportów bibliometrycznych znajdziesz na stronie [LINK]

Autor może także samodzielnie pobrać ze swojego profilu w BW PW Raporty:

 • „Zestawienie osiągnięć naukowych do oceny okresowej”. Zawiera wykaz osiągnięć naukowych pracowników z ewaluowanych lat (4 ostatnie lata) wraz z punktacją MEIN
 • „Raport dorobku” – wykaz bibliograficzny wszystkich osiągnięć danego pracownika ze wskazanych lat
  Więcej na temat funkcjonalności dostępnych na profilu pracownika w BW PW znajdziesz na stornie [LINK]

 

© 2023 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Redaktor | Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy