Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

Działalność promocyjno-kulturalna

Działalność promocyjno-kulturalna Biblioteki Głównej

Publikacje książkowe

Architektura Warszawy 1945-1965 na fotografii.  Obiekty twórców związanych z Politechniką Warszawską
W kwietniu 2016 r. ukazała się wydana przez Bibliotekę Główną i opracowana przez pracowników BG PW, Małgorzatę Wornbard, Marię Miller-Jankowską i Teresę Gumołowską,  książka -  „Architektura Warszawy 1945-1965 na fotografii. Obiekty twórców związanych z Politechniką Warszawską”. Publikacja jest kontynuacją wydanego w 2011 r. albumu : „Architektura międzywojenna na fotografii. Obiekty twórców związanych z Politechniką Warszawską”, nagrodzonego wśród publikacji varsavianistycznych za lata 2010/2011 przez Towarzystwo Miłośników Historii. W obu książkach prezentowane są fotografie ze zbiorów Biblioteki Głównej, dokumentujące wkład architektów i budowniczych z kręgu Politechniki Warszawskiej w rozwój architektury polskiej.
Więcej informacji

Profesor Antoni Xiężopolski. Twórca polskiej szkoły budowy lokomotyw
Pod koniec 2015 roku , staraniem Biblioteki Głównej PW ukazała się ,  książka Zbigniewa Tucholskiego „ Profesor Antoni Xiężopolski. Twórca polskiej szkoły budowy lokomotyw.”
Doktor Zbigniew Tucholski od wielu lat zajmował się historią transportu kolejowego. W kręgu jego zainteresowań znalazły się także dokonania zawodowe i naukowe polskich inżynierów, zasłużonych dla powstania i rozwoju kolejnictwa. Ksiązka dostepna jest w Księgarni Oficyny Waydawniczej PW.
Recenzja książki

Popularyzacja nauki

Seminaria, wystawy

25.11.2015 – „Para zbliża odległości” - Seminarium popularno-naukowe połączone z wystawą planszową autorstwa Anety Majak i Andrzeja Paszke. Wydarzenie powiązane było ze 170 rocznicą „Wiedenki” (Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej), symbolem rozwoju i postępu polskiej myśli technicznej. Jednym z punktów spotkania była promocja książki Zbigniewa Tucholskiego „Profesor Xiężopolski. Twórca polskiej szkoły budowy lokomotyw” wydanej przez BG PW
więcej o seminarium:
http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/443-materialy-z-seminarium-o-wiedence
https://www.biuletyn.pw.edu.pl/Publikacje/Profesor-Antoni-Xiezopolski.-Tworca-polskiej-szkoly-budowy-lokomotyw

21.04.2015 – Wąskie linie znów . Kres kolei wąskotorowych PKP  w 2001 roku w obiektywie humanisty -  wernisaż fotografii autorstwa Piotra Rudzkiego. Klimat świata, który minął współtworzyły zdjęcia, czytane fragmenty książki autorstwa Piotra Rudzkiego „Wąskie linie snów” oraz video-art. autorstwa Anny Marii Boros.
Więcej o wernisażu:
http://bgpw.wordpress.com/2015/04/24/kolejki-waskotorowe-w-obiektywie/

Akcje promowania otwartej nauki

Open Access Week
Co roku, w październiku, z okazji międzynarodowego Open Access Week, wydarzenia służącego propagowaniu otwartego dostępu do zasobów naukowych, edukacyjnych i kultury Biblioteka Główna wspiera ideę otwartości organizując okolicznościowe akcje. W 2015 Biblioteka wraz z Instytutem Informatyki Wydz. Elektroniki i Technik Informacyjnych zorganizowała II Ogólnopolskie Seminarium użytkownika oprogramowania uczelnianej Bazy Wiedzy OMEGA-PSIR. http://bgpw.wordpress.com/2015/10/19/open-access-week-2015/

O nas

© 2023 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Redaktor | Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy