strona startowa witryny Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej - Członkowie Rady - kadencja 2008-2012

Start » O nas » Działalność biblioteki » Rada biblioteczna » Członkowie Rady - kadencja 2008-2012

Rada Biblioteczna - kadencja 2008-2012

Członkowie Rady Bibliotecznej w kadencji 2008-2012

 

Imię i nazwisko
Wydział
Prezydium Rady Bibliotecznej
prof. dr hab. Sławomir Tumański
Przewodniczący RB
Wydz. Elektryczny
prof. dr hab. Andrzej Biń
Z-ca Przewodniczącego RB
Wydz. Inżynierii Chemicznej i Procesowej
mgr Grażyna Kiwała
Z-ca Przewodniczącego RB
Biblioteka Główna
mgr Sławomir Połotnicki
Sekretarz RB
Biblioteka Główna
Członkowie Rady Bibliotecznej
dr Adam Dacko Wydz. Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
prof. nzw. dr hab. Elżbieta Ferenstein Wydz. Matematyki i Nauk Informacyjnych
dr Maria Gasińska Wydział Zarządzania
dr hab. inż. Iwona Grabarek Wydział Transportu
Damian Guzewski Samorząd Studentów
mgr inż. Tomasz Jankowski Rada Doktorantów
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
mgr Anna Kaczyńska Biblioteka Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych
Monika Krasińska Samorząd Studencki
dr. hab. inż. arch. Robert Kunkel Wydział Architektury
dr inż. Przemysław Kupidura Wydział Geodezji i Kartografii
mgr Halina Lisicka Biblioteka Wydziału Inżynierii Materiałowej
dr hab. inż. Lech Łobocki Wydział Inżynierii Środowiska
prof. nzw. dr hab. inż. Marek Marczewski Wydział Chemiczny
mgr Elżbieta Mroczek Biblioteka Główna
dr Małgorzata Orechwo Wydział Administracji i Nauk Społecznych
mgr Violetta Perzyńska Biblioteka Główna
mgr Maria Pierewoj Biblioteka Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa
dr inż. Tadeusz Rudaś Wydział Inżynierii Produkcji
prof. nzw. dr hab. inż. Danuta Sado Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
mgr Jadwiga Siemiątkowska Biblioteka Główna
mgr Alicja Siemion Biblioteka Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
Wydział Elektryczny
mgr Iwona Socik Biblioteka Główna
mgr Krystyna Sosnowska Biblioteka Instytutu Informatyki
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
mgr Jolanta Stępniak Dyrektor Biblioteki Głównej
mgr Elżbieta Szczepaniak (do listopada 2011) Biblioteka Instytutu Telekomunikacji
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
prof. dr hab. inż. Wacław Szcześniak Wydział Inżynierii Lądowej
mgr Anna Tonakiewicz Biblioteka Główna
mgr Jacek Trojanowski (do listopada 2011) Biblioteka Główna
prof. nzw. dr hab. inż. Witold Warowny Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii
Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku
mgr Małgorzata Wornbard Biblioteka Główna
dr inż. Adam Woźniak Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
prof. dr hab. Krzysztof Zdunek Wydział Inżynierii Materiałowej
Członkowie Rady Bibliotecznej z głosem doradczym
dr inż. Tomasz Buczkowski NSZZ "Solidarność" Przedstawiciel Instytutu Radioelektroniki
mgr Alicja Potocka Związek Nauczycielstwa Polskiego PW Biblioteka Główna PW
dr Grzegorz Płoszajski Z-ca Dyrektora Biblioteki Głównej PW
mgr Jan Zaleski Z-ca Dyrektora Biblioteki Głównej PW

 

© 2024 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy | Mapa strony