Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

Układ działowy zbiorów

Układ księgozbioru w Wolnym Dostępie

Plan Wolnego Dostępu

 

1. Wybierz dział główny (A-Z).
2. Szczegółowy zestaw działów odsyła do odpowiedniego zestawu rekordów w Katalogu PW.

A. Dział ogólny
B. Zarządzanie. Nauki ekonomiczne
C. Matematyka
D. Fizyka
E. Chemia
F. Nauki o Ziemi. Geodezja
G. Mechanika
H. Technologia maszyn. Techniki wytwarzania
I. Elektrotechnika. Elektroenergetyka
J. Elektronika
K. Informatyka
L. Budownictwo
M. Transport
N. Nauki biologiczne. Biotechnologia. Medycyna
O. Poligrafia
P. Nauki prawne. Nauki społeczne. Nauki polityczne
R. Inżynieria materiałowa. Materiałoznawstwo
S. Planowanie przestrzenne. Architektura. Sztuka
W. Inżynieria środowiska. Ochrona środowiska
Z. Nauka. Technika. Historia 

A. Dział ogólny

B. Zarządzanie. Nauki ekonomiczne

C. Matematyka

D. Fizyka

E. Chemia

© 2023 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Redaktor | Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy