strona startowa witryny Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej - Wyszukiwanie literatury

Start » Wyszukiwanie literatury

Wyszukiwanie literatury

Przygotowujesz projekt, referat, piszesz pracę dyplomową, doktorską? – Skorzystaj z profesjonalnych źródeł informacji.
Wybierz odpowiednie zagadnienie w zależności od tego, czego potrzebujesz.

Szukasz literatury na dany temat, skorzystaj z...

Szukasz literatury na dany temat, skorzystaj z ...
 • Multiwyszukiwarki
  Multiwyszukiwarka składa się z czterech zakładek dostępnych ze strony domowej Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej. Za pomocą zakładki Wszystkie zasoby możesz przeszukiwać wszystkie zasoby biblioteczne (drukowane i elektroniczne) jednoczenie. W zakładce Katalog znajdziesz informację o zbiorach drukowanych bibliotek PW. Jeżeli chcesz zawęzić swoje wyszukiwanie jedynie do zbiorów dostępnych online, skorzystaj z wyszukiwania w zakładce Zasoby elektroniczne. W zakładce Biblioteka Cyfrowa PW zajdziesz informację o zdigitalizowanych, wybranych zbiorach PW o znaczeniu historycznym i kulturowym oraz zasoby edukacyjne i dorobek naukowy pracowników PW. Jeżeli szukasz książek wydanych przed 1980 r. i nie znalazłeś ich za pomocą multiwyszukiwarki, sprawdź zeskanowany Alfabetyczny Katalog kartkowy BGPW.
  Więcej informacji na temat wyszukiwania informacji znajdziesz na Platformie e-learningowej BGPW - w szkoleniu Pierwsze kroki w bibliotece
 • Listy e-baz i Listy tytułów e-źródeł (w zakładce Wszystkie zasoby lub Zasoby elektroniczne). W zakładce Zasoby elektroniczne znajdziesz odsyłacze do stron Lista Tytułów e-źródeł oraz Lista e-baz. Dzięki Liście Tytułów e-Źródeł w szybki sposób sprawdzisz czy w BG PW jest dostęp do danego tytułu w wersji online. Lista e-baz to obszerna tabela baz online, w tym baz bibliograficznych, bibliograficzno-abstraktowych, pełnotekstowych, katalogów (lokalnych i centralnych) oraz wyszukiwarek naukowych. Zwróć uwagę na symbole i opisy przy danej bazie. W tabeli znajdziesz m. in.
  • Bazy bibliograficzno-abstraktowe
   Bazy bibliograficzno-abstraktowe to bazy odsyłające, umożliwiające kompleksowy przegląd literatury z danej dziedziny lub z wielu dziedzin. Zawierają streszczenia różnego typu dokumentów, m.in. artykułów z czasopism, referatów z konferencji, raportów technicznych, patentów, a niekiedy także norm i książek. Przeszukując bazy bibliograficzno-abstraktowe przeglądasz jednocześnie publikacje wielu wydawców, w różnych językach (nie tylko w języku angielskim). Masz do dyspozycji wyspecjalizowane narzędzia wyszukiwawcze (słowniki dziedzinowe, narzędzia klasyfikacyjne, tezaurusy), dostosowane często do potrzeb danej dziedziny. Wyboru bazy bibliograficzno-abstraktowej należy dokonać, kierując się informacjami o dziedzinie wiedzy, z jaką wiążą się materiały w niej gromadzone oraz opisem bazy.
   Bazy bibliograficzno-abstraktowe, jak sama nazwa wskazuje, zawierają streszczenia publikacji.
   Narzędzie linkujące SFX w bazach bibliograficzno-abstraktowych umożliwia przejście od abstraktu do pełnego tekstu (w przypadku baz WoS, SciFinder link FullText). Jeżeli biblioteka subskrybuje dany tytuł, nastąpi przekierowanie na platformę wydawcy. Jeżeli pełny tekst w formie elektronicznej jest dostępny, można się z nim zapoznać online, zapisać na dysku komputera lub wydrukować. Jeżeli pełny tekst nie jest dostępny online, należy sprawdzić czy biblioteka posiada wersję drukowaną. Jeżeli nie, można go zamówić korzystając z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej.
  • Bazy pełnotekstowe
   Na liście baz zamieszczono także bazy pełnotekstowe. Są to bazy poszczególnych wydawców lub platformy / agregatory zawierające publikacje wielu wydawców. Ich zawartość, jeżeli chodzi o czasopisma, jest w znacznym stopniu rejestrowana w bazach bibliograficzno-abstraktowych. Bazy bibliograficzno-abstraktowe w marginalnym stopniu rejestrują książki. Warto więc zwrócić uwagę na pełnotekstowe bazy książek elektronicznych (wyróżnione na liście e-baz kolorem czerwonym), ponieważ stanowią one dodatkowe źródło informacji.
  • Katalogi Centralne
   W celu uzupełnienia wyszukiwania możesz także przeszukać zasoby innych bibliotek krajowych. Pomogą Ci w tym katalogi centralne – KARO, NUKAT, Bazy BN.

Szukasz konkretnego tytułu książki lub czasopisma, wybierz...

Szukasz konkretnego tytułu książki lub czasopisma, wybierz ...
 • Zakładkę Katalog
  W katalogu sprawdzisz czy biblioteki PW posiadają dany tytuł w formie papierowej, czy jest on w tej chwili dostępny, oraz czy i na jak długo możesz go wypożyczyć.
 • Zakładkę Zasoby Elektroniczne
  Masz możliwość przeszukiwania zawartości większości prenumerowanych przez Bibliotekę (komercyjnych) baz danych i wybranych źródeł ogólnodostępnych.
 • Listę tytułów e-źródeł (w zakładce Wszystkie zasoby lub Zasoby elektroniczne)
  Na Liście tytułów e-źródeł sprawdzisz, czy dany tytuł czasopisma lub książki jest dostępny online. Lista tytułów e-źródeł obejmuje ksiązki i czasopisma dostępne w PW w formie elektronicznej.
  Listę można przeszukiwać wpisując początek tytułu, pełny tytuł lub słowa z tytułu.
 • Co zrobić jeżeli w PW nie ma dostępu do danego tytułu ani w formie elektronicznej, ani w drukowanej?
  Sprawdź usługę BiblioWawa - System Wypożyczeń Warszawskich to wspólny projekt bibliotek warszawskich uczelni wyższych oferujący możliwość wypożyczania zbiorów tychże bibliotek na zasadzie wzajemności.
  Skontaktuj się z Wypożyczalnią Międzybiblioteczną. Możesz także samodzielnie sprawdzić, w której bibliotece dostępny jest dany tytuł. W tym celu skorzystaj z katalogów centralnych (krajowych) – NUKAT, KARO, Bazy BN, zamieszczonych na Liście baz.

Szukasz norm polskich i zagranicznych – skorzystaj z...

Szukasz norm polskich i zagranicznych – skorzystaj z ...
 • Czytelni Norm – BG Wolny Dostęp, Gm. Główny, p.242A.
 • Czytelni Filli Biblioteki Głównej w Płocku
  Biblioteka Główna PW udostępnia obszerną kolekcję norm polskich, w tym norm ISO, EN, IEC - zharmonizowanych z normami polskimi oraz kolekcję wybranych norm branżowych BN. Znajdziesz tutaj:
  • Normy dostępne online
   Pełnotekstowy dostęp do kolekcji norm polskich z komputera dostępnego w czytelni. Brak możliwości drukowania i kopiowania norm udostępnianych online.
  • Normy dostępne w formie papierowej
   Dostępność norm sprawdzisz na miejscu w BG WOLNY DOSTĘP, p. 242a , mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Informację o normach wydanych po roku 2013, znajdziesz w zakładce Katalog

  Zabronione jest wykonywanie kopii Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych. Reprodukcja Polskich Norm może odbywać się jedynie za oficjalną zgodą PKN i tylko w odniesieniu do konkretnych fragmentów Polskich Norm (tabele, rysunki itp.), które nie mogą przekraczać 30% objętości normy. Szczegółowe zasady udzielania zgody na reprodukcję Polskich Norm opisane są w Regulaminie przedruków z dnia 25-11-2019 r. Użytkownik może wystąpić do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego o udzielanie stosownego zezwolenia.
  W przypadku, jeśli reprodukcja z norm nie przekracza 5% ich objętości, wnioskodawca jest zwolniony z obowiązku złożenia wniosku do PKN o wydanie zezwolenia.
  Instytucje oświatowe oraz podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, mogą na potrzeby zilustrowania treści przekazywanych w celach dydaktycznych lub w celu prowadzenia działalności naukowej korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz zwielokrotniać w tym celu rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów (art. 27 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). W przypadku cytatu stosuje się postanowienia art. 29 w zw. z art. 34 i 35 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (więcej na ten temat na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego).
 • Listy e-baz (zakładka Wszystkie zasoby lub Zasoby elektroniczne), a następnie jedną z baz:
  • Katalog Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
   Podstawowym źródłem informacji o polskich normach jest Katalog Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Tu odszukasz konkretne numery norm.
  • IEEE Xplore
   Baza opracowana przez Institute of Electrical and Electronic Engineers m.in. do norm z następujących dyscyplin: Bioengineering, Communication, Networking & Broadcasting, Components, Circuits, Devices & Systems, Computing & Processing (Hardware/Software), Engineered Materials, Dielectrics & Plasmas, Engineering Profession, Fields, Waves & Electromagnetics, General Topics for Engineers (Math, Science & Engineering), Geoscience, Nuclear Engineering, Photonics & Electro-Optics, Power, Energy, & Industry Applications, Robotics & Control Systems, Signal Processing & Analysis, Transportation.

Szukasz patentów – wybierz...

Szukasz patentów – wybierz ...
 • Listę e-baz (zakładka Wszystkie Zasoby lub Zasoby Elektroniczne), a następnie:
  • Patenty – Espacenet
   Dostęp do ponad 70 milionów dokumentów patentowych z całego świata, w tym zarówno zgłoszeń patentowych, jak i udzielonych patentów. Zawartość bazy sięga 1836 roku. Istnieje możliwość dostępu do bazy także przez interfejs polski. Można przeszukiwać pełen zbiór dokumentów z przeszło 80 krajów (podbaza Worldwide), dokumenty WO (podbaza WIPO Światowej Organizacji Własności Intelektualnej), dokumenty EP (podbaza EP Europejskiego Urzędu Patentowego) oraz zbiory dokumentów z poszczególnych krajów, w tym z Polski (podbaza PL).
  • e-Wyszukiwarka
   Informacje o zgłoszeniach i udzielonych prawach wyłącznych: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe (w tym: zdobnicze), znaki towarowe, oznaczenia geograficzne.
  • e-Rejestry
   Wyszukiwarka rejestrów umożliwia dostęp online do aktualnych wpisów w rejestrach prowadzonych przez UPRP (dla wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, dodatkowych praw ochronnych).
  • Derwent Innovations Index / na platformie Web of Science
   Dostęp do informacji patentowych (od 1963 roku) oraz ich indeksu cytowań (od 1973 roku) subskrypcja obejmuje: Chemical Section; Electrical and Electronic Section oraz Engineering Section

Szukasz właściwości substancji chemicznych i materiałów – wybierz...

Szukasz właściwości substancji chemicznych i materiałów – wybierz ...
 • Listę e-baz (zakładka Wszystkie Zasoby lub Zasoby Elektroniczne), a następnie:
  • SciFinder i Reaxys
   SciFinder i Reaxys to bazy bibliograficzno-abstraktowe, które posiadają specjalne narzędzia umożliwiające odszukanie substancji i reakcji chemicznych. Bazy w uporządkowany sposób podają nazwę substancji, jej numer identyfikacyjny, wzór strukturalny, odnośniki literaturowe, właściwości eksperymentalne i przewidywane, informacje o dostawcach, warunkach bezpiecznego stosowania i przechowywania, reakcjach chemicznych, w tym schematy reakcji, wydajność i katalizatory.
   Więcej na temat bazy SciFinder na Platformie Edukacyjnej PW w szkoleniu SciFinder - podstawowe źródło informacji z zakresu chemii i nauk pokrewnych
  • Knovel /Data Search
   Data Search to specjalna zakładka w bazie książek elektronicznych Knovel, która umożliwia wyszukiwanie zadanych wartości właściwości chemicznych i fizycznych substancji oraz materiałów.
  • Total Materia
   Total Materia jest faktograficzną, kompleksową bazą materiałową zawierającą właściwości ponad 450.000 materiałów (metali, polimerów, materiałów ceramicznych, kompozytów). Baza umożliwia m. in wyszukiwanie materiałów pod kątem ich oznaczeń, składu chemicznego, właściwości mechanicznych, wyszukiwanie norm.

Szukasz sprawozdań finansowych spółek, raportów branżowych, notowań giełdowych, statystyk i danych makroekonomicznych – wybierz...

Szukasz sprawozdań finansowych spółek, raportów branżowych, notowań giełdowych, statystyk i danych makroekonomicznych – wybierz ...
 • Listę e-baz (zakładka Wszystkie Zasoby lub Zasoby Elektroniczne), a następnie:
  • EMIS Emerging Markets Information Service
   Wyczerpujące informacje dotyczące rynków rozwijających się, w tym aż 35 krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Azji oraz Ameryki Łacińskiej. Pełne teksty artykułów prasowych, sprawozdań finansowych spółek publicznych i niepublicznych w regionie, raportów branżowych, notowań giełdowych, statystyk i danych makroekonomicznych uzyskiwanych bezpośrednio z wiodących źródeł informacji krajowych i międzynarodowych.
  • ProQuest ABI/INFORM Complete
   Biznesowa baza danych oferującą prawie 3900 pełnotekstowych tytułów z takich dziedzin, jak biznes i ekonomia, strategie firmowe, techniki zarządzania czy informacje na temat konkurencyjności i produktów. Międzynarodowy zasięg bazy daje użytkownikom pełny obraz przedsiębiorstw i trendów biznesowych na całym świecie.
  • EBSCO Business Searching Interface (BSI)
   Baza umożliwiająca łatwe wyszukiwanie i przeglądanie zarówno danych ekonomicznych dotyczących kraju, jak i profili firm zagranicznych, analiz SWOT, informacji przemysłowych oraz raportów z badań rynku.

Szukasz przepisów prawnych – wybierz...

Szukasz przepisów prawnych – wybierz ...
 • Listę e-baz (zakładka Wszystkie Zasoby lub Zasoby Elektroniczne), a następnie:
  • Akty prawne: Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP
   Baza zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów.

Szukasz podręczników opracowywanych przez pracowników uczelni, materiałów z wykładów w postaci prezentacji, filmów, zadań i testów, wybierz...

Szukasz podręczników opracowywanych przez pracowników uczelni, materiałów z wykładów w postaci prezentacji, filmów, zadań i testów, wybierz ...
 • Listę e-baz (zakładka Wszystkie Zasoby lub Zasoby Elektroniczne), a następnie:
  • Zasoby edukacyjne OKNO - podręczniki
   Podręczniki multimedialne opracowane przez Ośrodek Kształcenia na Odległość - OKNO PW
   Zasoby edukacyjne Platforma edukacyjna do nauczania informatyki.
  • Materiały dydaktyczne przygotowane w ramach projektu Opracowanie programów nauczania na odległość na kierunku studiów wyższych - Informatyka
  • Zasoby edukacyjne Open AGH
   Materiały opracowane przez pracowników i studentów Akademii Górniczo-Hutniczej
  • Zasoby edukacyjne MIT OpenCourseWare
   Otwarty Program Edukacyjny Massachusetts Institute of Technology

Szukasz informacji o pracach doktorskich obronionych na PW skorzystaj z…

Szukasz informacji o pracach doktorskich obronionych na PW skorzystaj z ...
 • Repozytorium BG PW
  Repozytorium jest częścią Bazy Wiedzy PW. Znajdziesz w nim informacje bibliograficzne dotyczące prac doktorskich obronionych w Politechnice Warszawskiej. Dzięki narzędziom dostępnym w bazie prace doktorskie możesz wyszukiwać przez nazwisko autora lub promotora, po słowach z tytułu lub po nazwie wydziału. Rozprawy doktorskie od roku 1990, zawarte w Bazie Wiedzy PW, udostępniane są w wersji elektronicznej na terminalach w Wolnym Dostępie (II piętro, pok. 242a) oraz w bibliotekach wydziałowych (WEITI, WF, WIBHiIŚ, WIL, WM, WMEiL, WT).
 • Zakładki Katalog
  W katalogu znajdziesz informację o prac doktorskich obronionych na PW, dostępnych w zasobach BG PW. Prace te są udostępniane na miejscu w Wolnym Dostępie na poziomie III. Aby skorzystać z danej pracy należy sprawdzić jej sygnaturę w katalogu bibliotecznym i złożyć zamówienie u bibliotekarza.
 • Bibliografii (adnotowanej) prac doktorskich i habilitacyjnych za lata 1971 – 1997 w wersji drukowanej - dostępna na miejscu w Oddziale Informacji Naukowej. Bibliografia zawiera kompletne informacje dotyczące stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego, nadanych przez poszczególne wydziały PW. Do opisów bibliograficznych załączono streszczenia poszczególnych prac.

Szukasz informacji o dorobku naukowym pracowników PW – skorzystaj z...

Szukasz informacji o dorobku naukowym pracowników PW – skorzystaj z ...
 • Bazy Wiedzy PW - gromadzone i archiwizowane są dane dotyczące różnych aspektów działalności naukowo badawczej pracowników danej instytucji, tj: dokumenty tekstowe, publikacje (artykuły, książki, skrypty), prace dyplomowe (w tym rozprawy doktorskie), raporty, tłumaczenia, dzieła architektoniczne, wzornicze, artystyczne, utwory literackie, itp., projekty, patenty, produkty, wdrożenia, aktywności i osiągnięcia zawodowe osiągnięcia zawodowe.
  • Obligatoryjnie rejestrowane są utwory opublikowane po 1 stycznia 2013 r.
  • Do bazy wpisano część informacji z bazy BIBLIO. Baza obejmowała publikacje zgłoszone przez pracowników PW, opublikowane od 1987 do 2012 roku.
 • Drukowanych roczników bibliografii dostępnych na miejscu w Oddziale Informacji Naukowej. Dostępne są lata:
  • 1944-1974
  • 1975-1978
  • 1979-1980
  • 1981-1982
  • 1983-1984
  • 1985-1986

Szukasz informacji o pracach dyplomowych obronionych na PW skorzystaj z…

Szukasz informacji o pracach dyplomowych obronionych na PW skorzystaj z ...
 • Repozytorium BG PW
  Repozytorium jest częścią Bazy Wiedzy PW. Znajdziesz w nim informacje bibliograficzne dotyczące prac dyplomowych (inżynierskich i magisterskich) obronionych w Politechnice Warszawskiej.
  Prace inżynierskie, licencjackie oraz magisterskie, które nie są utajnione, zostały obronione po 1 lipca 2021 r. oraz dla których autor udzielił Politechnice Warszawskiej licencji na udostępnienie w zamkniętym systemie bibliotecznym, są udostępniane w wersji elektronicznej na terminalach w Wolnym Dostępie (II piętro, pok. 242a) oraz w bibliotekach wydziałowych (WEITI, WF, WIBHiIŚ, WIL, WM, WMEiL, WT).
  Pozostałe prace przechowywane są na wydziałach (w bibliotekach wydziałowych, instytutowych, zakładowych lub w dziekanatach). W celu ustalenia możliwości wglądu do tych prac prosimy kontaktować się z właściwą jednostką.

Szukasz materiałów na temat pisania pracy dyplomowej skorzystaj z ...

Szukasz materiałów na temat pisania pracy dyplomowej skorzystaj z ...

Poradnika Pisania Pracy Dyplomowej opracowanego przez Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej we współpracy m.in. z Biblioteką Główną PW. Zawiera on szereg informacji w zakresie następujących tematów:

 • Jak wygląda schemat postępowania dyplomanta
 • Jaki jest cel pisania pracy dyplomowej
 • Jak wybrać temat i promotora pracy dyplomowej
 • Jak wygląda struktura pracy dyplomowej
 • Jak wygląda obrona pracy i egzamin dyplomowy
 • Jak wyszukać literaturę przedmiotu i materiały do pracy dyplomowej
 • Wyszukiwanie, wybór i ocena literatury przedmiotu
 • Z jakiego rodzaju wydawnictw można korzystać
 • Gdzie zacząć wyszukiwanie literatury przedmiotu – informacja biblioteczna
 • Wyszukiwanie literatury przedmiotu - informacja bibliograficzna

© 2024 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy | Mapa strony