Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

Instrukcje

Wprowadzenie

Zebrano tutaj materiały instruktażowe skierowane do pracowników i doktorantów, których dorobek naukowy jest uwzględniany w ewaluacji dyscyplin naukowych w PW. Dotyczą one postanowień wskazanych w zarządzeniach Rektora odnośnie Kryterium I w ewaluacji oraz poprawieniu widoczności naukowców w sieci.
Zachęcamy także do zapoznania się z materiałami w otwartym kursie: Podnoszenie widoczności i cytowalności dorobku naukowego pracowników Politechniki Warszawskiej [LINK]

ORCID

 Zakładanie konta w ORCID

 • Jak zarejestrować się w ORCID i otrzymać swój unikalny numer (PDF)

Zapełnianie profilu ORCID danymi

Po założeniu konta na platformie ORCID profil naukowca jest pusty. Profil można zapełnić swoimi publikacjami na wiele sposobów, m.in. importując dane z:

 • Bazy Wiedzy PW:
  • Jak połączyć profil autora (Author ID) w bazie Scopus z identyfikatorem ORCID (PDF) 
  • Przekazywanie danych z BW do ORCID (PDF)
 • Scopus
  • Jak połączyć profil autora (Author ID) w bazie Scopus z identyfikatorem ORCID (PDF)
 • Web of Science
  • Jak połączyć profil autora na platformie Publons z identyfikatorem ORCID (PDF)
 • Importowanie danych z pliku w formacie BibTeX, np. z Bazy Wiedzy PW lub Google Scholar do profilu ORCID (PDF)   
 • Ręczne dodawanie publikacji do profilu ORCID (PDF)

Porządkowanie i aktualizacja profilu ORCID

Kiedy konto na platformie ORCID będzie uzupełnione publikacjami warto je uporządkować i sprawdzić, czy nie pojawiają się duplikaty prac. Należy pamiętać o pielęgnowaniu swojego profilu, tzn.:

 1. podawaniu numeru ORCID za każdym razem gdy nowy artykuł jest publikowany. Zapewni to odpowiednie przyporządkowanie pracy na profilu autora w bazie WoS i w bazie Scopus   
 2. kontrolowaniu, czy lista publikacji na platformie ORCID jest aktualna.
 • Zarządzanie profilem ORCID (PDF)
 • Porządkowanie konta ORCID. Usuwanie duplikatów (PDF)   
 • Aktualizacja profilu ORCID (PDF)
 • Scalanie profili ORCID (PDF) 
 FAQ

 Pytania związane z ORCID i ResearcherID prosimy kierować na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Materiały są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej oraz autorów poszczególnych treści.

Integracja BW-ORCID

Jednym z warunków uwzględnienia publikacji w ewaluacji dyscyplin jest jej obecność na profilu ORCID osoby biorącej udział w ewaluacji. W związku z tym w Bazie Wiedzy wdrożono nową funkcjonalność umożliwiającą eksport danych z Bazy Wiedzy na indywidualny profil osoby w ORCID. Wysyłanie danych do ORCID jest możliwe wyłącznie po integracji profilu w Bazie Wiedzy z profilem ORCID. Każda osoba musi ten krok wykonać samodzielnie, ponieważ czynność ta wymaga jednoczesnego zalogowania się zarówno na konto w Bazie Wiedzy, jak i na profil ORCID.

Jeżeli na profilu ORCID lub w Bazie Wiedzy są publikacje, które nie mają numeru DOI, po eksporcie mogą utworzyć się na profilu ORCID duplikaty opisów takich publikacji. Dotyczy to szczególnie starszych publikacji. Właściciel profilu może ręcznie je usunąć albo scalić.

Obowiązek integracji BW-ORCID wynika z Zarządzenia nr 56 /2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 28 czerwca 2021 r i obejmuje nauczycieli akademickich zatrudnionych w grupach pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych i doktorantów odbywających kształcenie w szkole doktorskiej oraz inne osoby prowadzące działalność naukową w Politechnice Warszawskiej.

Materiały instruktażowe w formacie PDF:

 • Integracja (uwierzytelnienie) profilu osoby w Bazie Wiedzy z jej profilem ORCID (PDF)
 • Przekazywanie danych z BW do ORCID (PDF)
 • Porządkowanie konta ORCID. Usuwanie duplikatów (PDF)

FAQ

 

Integracja PBN-POLon-ORCID

Zarządzenie nr 56 /2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 28 czerwca 2021 r. nakłada na pracowników naukowych, pracowników naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów Politechniki Warszawskiej obowiązek założenia konta w systemie Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN). Wynika to z konieczności przetwarzania w systemach centralnych (POL-on, PBN) zautoryzowanych (potwierdzonych przez właściciela) numerów ORCID.

Rejestracji konta w PBN można dokonać na stronie https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/register

Jeśli posiadają już Państwo konto w PBN, można zalogować się dotychczasowymi danymi.

Materiały instruktażowe w formacie PDF:

 • jak założyć konto w PBN (PDF)
 • jak powiązać ORCID z PBN i POL-on (PDF)
 • jakie są najczęściej popełniane błędy i gdzie można uzyskać wsparcie techniczne (PDF)

Film instruktażowy dostępny na kanale YouTube OPI PIB

Jakie są korzyści z podpięcia ORCID do PBN?

 • po podpięciu ORCID do konta w PBN identyfikator będzie trwale powiązany z posiadaczem konta PBN
 • identyfikator będzie prezentowany w Module Analitycznym w profilu autora, który wykonał powiązanie
 • identyfikator będzie prezentowany przy każdej publikacji danego autora
 • jeżeli jednostka naukowa sprawozda do systemu nową publikację przy niej również będzie widoczny ORCID autora
 • wszędzie tam, gdzie w systemie PBN prezentowany jest ORCID, jest on jednocześnie linkiem do konta ORCID danej osoby

Publikacje znajdujące się w systemie Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) o ile właściciel profilu wyrazi na to zgodę, będzie można przesłać na konto autora w ORCID. Integracja tych dwóch systemów umożliwia import publikacji z konta autora w ORCID do Profilu Autora w PBN oraz przesyłanie ich z PBN do ORCID.

 Pytania związane z ORCID i ResearcherID prosimy kierować na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Materiały są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej oraz autorów poszczególnych treści.
 

Oświadczenie 3

Osoby, o których mowa w Zarządzeniu nr 36/2022 Rektora PW z dnia 26/05/2022 [LINK], składają oświadczenie upoważniające Politechnikę Warszawską do wykazania swoich osiągnięć w ramach poszczególnych dyscyplin wskazanych w Oświadczeniach nr 1 i nr 2.

Oświadczenie składa się do 15 stycznia każdego roku, z wyłączeniem ostatniego roku, za który przeprowadzana jest ewaluacja, gdzie oświadczenie składa się do dnia 15 października, dopuszczając złożenie kolejnego oświadczenia wyłącznie w przypadku, gdy w systemie Bazy Wiedzy PW zarejestrowano nowe osiągnięcie, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia.

Do Oświadczenia dołącza się wykaz osiągnięć naukowych generowany z Bazy Wiedzy PW, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do Zarządzenia.

Wygenerowane w wersji papierowej oświadczenia z własnoręcznym podpisem składa się do jednostki organizacyjnej zatrudniającej pracownika lub w przypadku osoby odbywającej kształcenie w szkole doktorskiej do Działu Obsługi Doktorantów.

Oświadczenie uwzględnia patenty na wynalazki i prawa ochronne na wzory użytkowe.

Generowanie Oświadczenia 3 - materiały instruktażowe w formacie PDF dla osób prowadzących działalność naukową:

 • w jednej dyscyplinie (PDF)
 • w dwóch dyscyplinach (PDF)
Materiały są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej oraz autorów poszczególnych treści.

 

ResearcherID/Publons

Zakładanie konta na platformie Publons

 • Jak zalogować się, jeśli mam już ResearcherID?Jak założyć całkowicie nowe konto w Publons? (PDF)

Zapełnianie profilu danymi

Po założeniu konta na platformie Publons profil naukowca jest pusty. Należy go zapełnić swoimi publikacjami: 

 • Jak połączyć profil autora na platformie Publons z identyfikatorem ORCID (PDF)
 • Importowanie danych z pliku w formacie BibTeX, np. z Bazy Wiedzy PW lub Google Scholar  
 • Ręczne dodawanie publikacji

 Materiały są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej oraz autorów poszczególnych treści.

 

© 2023 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Redaktor | Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy