strona startowa witryny Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej - Członkowie Rady - kadencja 2012-2016

Start » O nas » Działalność biblioteki » Rada biblioteczna » Członkowie Rady - kadencja 2012-2016

Rada Biblioteczna - kadencja 2012-2016

Członkowie Rady Bibliotecznej w kadencji 2012-2016

Imię i nazwisko
Wydział
Prezydium Rady Bibliotecznej
prof. dr hab. inż. Marek Marczewski
Przewodniczący Rady Bibliotecznej
Wydział Chemiczny
prof. dr hab. inż. Piotr Magierski
Zastępca Przewodniczącego Rady Bibliotecznej
Wydział Fizyki
mgr Małgorzata Muszyńska-Małczak
Sekretarz Rady Bibliotecznej
Biblioteka Główna
Członkowie Rady Bibliotecznej
Natalia Biaduń  (poprzednio Grzegorz Kozłowski) Samorząd Studentów
mgr Monika Borowska-Wojewódka Biblioteka Wydziału Inżynierii Środowiska
mgr Agnieszka Celej Biblioteka Główna
dr Adam Dacko Wydz. Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
dr Maria Gasińska Wydział Zarządzania
prof. nzw. dr hab. inż. Iwona Grabarek Wydział Transportu
prof. nzw. dr hab. inż. Paweł Gierycz Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
prof. nzw. dr hab. inż. Lech Gmachowski  (do 23.09.2014 prof. nzw. dr hab. inż. Witold Warowny) Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii;
Filia PW w Płocku
prof. nzw. dr hab. inż. Stanisław Jemioło Wydział Inżynierii Lądowej
mgr Anna Kaczyńska Biblioteka Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych
prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kulig Wydział Inżynierii Środowiska
prof. nzw. dr hab. inż. arch. Robert Kunkel Wydział Architektury
dr inż. Adrianna Kupidura Wydział Geodezji i Kartografii
prof. dr hab. inż. Jerzy Kurek Wydział Mechatroniki
Małgorzata Legacka  (poprzednio Maciej Łodyga) Samorząd Studentów
mgr Elżbieta Mroczek Biblioteka Główna
dr Małgorzata Orechwo Wydział Administracji i Nauk Społecznych
mgr Renata Peczyńska Biblioteka Główna
mgr Maria Piekarska Biblioteka Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych
mgr Maria Pierewoj Biblioteka Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa
prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Rożniatowski Wydział Inżynierii Materiałowej
dr inż. Tadeusz Rudaś Wydział Inżynierii Produkcji
prof. dr hab. inż. Danuta Sado Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
prof. nzw. dr hab. inż. Dariusz Sawicki Wydział Elektryczny
mgr Jadwiga Siemiątkowska Biblioteka Główna
mgr Alicja Siemion Biblioteka Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
Wydział Elektryczny
dr inż. Łukasz Skonieczny Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
mgr Iwona Socik Biblioteka Główna
mgr Jolanta Stępniak Dyrektor Biblioteki Głównej
mgr inż. Adrianna Tarnowska Rada Doktorantów; Wydział Geodezji i Kartografii
prof. nzw. dr hab. inż. Renata Walczak  (do 21.11.2014 mgr Grzegorz Chybicki) Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych; Filia PW w Płocku
mgr Dorota Wojnowska Biblioteka Główna
mgr Małgorzata Wornbard Biblioteka Główna
dr inż. Mariusz Zając Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Członkowie Rady Bibliotecznej z głosem doradczym
mgr Sławomir Połotnicki NSZZ "Solidarność"
mgr Agata Komsta Związek Nauczycielstwa Polskiego PW Biblioteka Główna PW
mgr Grażyna Komorowska Związek Zawodowy Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek Bibliotekarze Polscy
dr Grzegorz Płoszajski Z-ca Dyrektora Biblioteki Głównej PW
mgr Olga Giwer Z-ca Dyrektora Biblioteki Głównej PW

 

© 2024 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy | Mapa strony