Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

Upowszechnienie kolekcji fotografii dokumentującej konkursy Stowarzyszenia Architektów Polskich

logo_mnisw

Biblioteka Główna rozpoczęła realizację projektu Upowszechnienie kolekcji fotografii dokumentującej konkursy Stowarzyszenia Architektów Polskich ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, moduł: Wsparcie dla bibliotek naukowych SONB/SB/461242/2020 . Projekt jest prowadzony w okresie 1.04.2020-31.12.2020.
Wytypowane do projektu dokumenty to zbiór 1 tys. czarno-białych fotografii wybranych projektów architektonicznych, nadsyłanych na konkursy ogłaszane przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) w latach 1957-1977. Zdjęcia stanowią część fototeki tworzonej w latach 1949-1980 w Pracowni Dokumentacji Ikonograficznej i Kartograficznej Instytutu Urbanistyki i Architektury.
Celami głównymi projektu są: 1) udostępnienie unikatowego materiałów bibliotecznych w postaci dokumentacji fotograficznej konkursów Stowarzyszenia Architektów Polskich do celów badawczych środowiskom naukowym oraz szerokiej grupie interesariuszy takich jak: architekci, planiści, varsavianiści, samorząd terytorialny i inni; 2) ochrona poprzez digitalizację unikatowej dokumentacji konkursów; 3) upowszechnianie wiedzy o architekturze polskiego postmodernizmu wśród zainteresowanych środowisk.
W ramach projektu przeprowadzone zostaną działania związane z opracowaniem, digitalizacją oraz upowszechnieniem wersji cyfrowych kolekcji fotografii dokumentującej wskazane do projektu konkursy architektoniczne.
W wyniku realizacji projektu sporządzone zostaną opisy bibliograficzne fotografii, przygotowane w formacie MARC oraz ich metadane w formacie Dublin Core; fotografie zostaną zdigitalizowane , a ich cyfrowych wersje zamieszczone w Kolekcji Cyfrowej Zbiorów Specjalnych, działającej na oprogramowaniu dLibra.

O nas

© 2022 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Redaktor | Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy