Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

Raporty bibliometryczne

Wstęp

 

Biblioteka Główna realizuje zamówienia na zestawienia bibliometryczne na potrzeby:

 • pracowników i jednostek PW (wydziałów, instytutów Politechniki Warszawskiej) - nieodpłatnie
 • pracowników innych placówek naukowych. Zestawienie obejmuje wykaz cytowań (odpłatność zgodnie z cennikiem)

Sporządzane są:

 • raporty indywidualne dla pracowników naukowo-dydaktycznych PW
 • raporty dla Uczelni/Wydziałów/Katedr
 • raporty cytowań i indeks Hirscha
 • wyliczenia wskaźników wpływu: Impact Factor, 5-Y Impact Factor
 • wyliczenia punktacji MEiN

Raporty są przygotowywane z wykorzystaniem baz i narzędzi bibliometrycznych:

 • WoS
 • Scopus
 • Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej
 • Goole Scholar
 • InCites
 • SciVal

Zarówno narzędzia jak i przykładowe raporty zostały szczegółowo opisane w kolejnych zakładkach.
Zamówienia na raporty generowane za pomocą omawianych narzędzi prosimy kierować na adres Oddziału Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Baza Wiedzy

 

Repozytorium (Baza Wiedzy PW) powołane zostało Uchwałą Senatu nr 026/XLVIII/2012 dnia 21 listopada 2012r. Szczegółowe zadania określa  Zarządzenie Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 29 stycznia 2014r.
Akty prawne zobowiązują pracowników PW do rejestracji i archiwizacji utworów powstałych po 1 stycznia 2013r. oraz ich udostępniania.
Wprowadzone dane są w wykorzystywane do budowania profili: jednostek organizacyjnych oraz naukowców.
Więcej na temat Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej można przeczytać na stronie biblioteki [LINK]

Biblioteka Główna realizuje zamówienia na zestawienia bibliometryczne na potrzeby:

 • pracowników i jednostek PW (wydziałów, instytutów Politechniki Warszawskiej) - nieodpłatnie

Zamówienia na raporty prosimy kierować na adres Oddziału Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Usługa może obejmować przygotowanie raportów, takich jak:

Zamówienie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko autora + jednostka, w której pracuje (instytut, wydział)
 • przedział czasowy, którego raport ma dotyczyć
 • źródło cytowań: Google Scholar, WoS, Scopus (cytowania aktualizowane są okresowo, dlatego mogą wystąpić rozbieżności pomiędzy ich liczbą prezentowaną w Bazie Wiedzy i w systemach zewnętrznych)

Zamówienie powinno zawierać:

w przypadku raportu dla autora:

 •  imię i nazwisko autora + jednostka, w której pracuje (instytut, wydział)
 • przedział czasowy, którego raport ma dotyczyć
 • czy uwzględnić publikacje oznaczone w bazie jako "Pomijane przy ocenie parametrycznej"

w przypadku raportu dla jednostki:

 • nazwę jednostki, dla której ma być przygotowany raport (instytut, wydział) lub nazwę dyscypliny (Dyscyplina naukowa - Ustawa 2.0)
 • określenie statusu osób uwzględnionych w raporcie: pracownik, pracownik-doktorant, doktorant, dyplomant, emeryt, gość, osoba z zewnątrz, nieżyjący
 • informację, czy uwzględniać wyłącznie profile ze statusem "Aktywny (dostępny w wyszukiwaniu publicznym)"
 • informację, czy uwzględniać wyłącznie osoby uwzględniane przy określeniu liczby N

Pracownik może także samodzielnie ze swojego profilu generować różnego rodzaju raporty. Funkcjonalność ta została szczegółowo omówiona w zakładce Baza Wiedzy PW / Profl pracownika [LINK]

Web of Science

 

Web of Science to platforma wydawana przez Clarivate Analytics, która obejmuje szereg baz danych. Umożliwia przeszukiwanie opisów bibliograficznych artykułów z najważniejszych czasopism, streszczeń konferencji i książek oraz przeprowadzanie analiz cytowań publikacji lub autorów.

Biblioteka Główna realizuje zamówienia na zestawienie cytowań publikacji na potrzeby:

Zamówienia na raporty prosimy kierować na adres Oddziału Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zestawienie może zostać przygotowane na podstawie danych Web of Science Core Collection na platformie Web of Science. Dostępne są dwie możliowości wyszukiwania: opcja Basic Search i opcjonalnie Cited Reference Search.

 • Basic Search - uwzględnia wyłącznie cytowania publikacji, gdzie zarówno źródło cytowane, jak i cytujące jest indeksowane w bazie WoS pomarancz

indeksowane

 • Cited Reference Search - uwzględnia cytowania publikacji, gdzie:

pomaranczzarówno źródło cytowane, jak i cytujące jest indeksowane w bazie WoS,

fiolet źródło cytujące jest indeksowane w bazie WoS, zaś źródło cytowane nie jest.   
  science i nature i advances

 

Platforma Web of Science jest dostępna z Listy E-baz (w zakładkach „Wszystkie zasoby” lub „Zasoby Elektroniczne”). Dostęp do bazy z terenu PW jest możliwy bez logowania, spoza PW – po zalogowaniu na konto biblioteczne.

Każdy naukowiec może samodzielenie śledzić informacje o swoim dorobku. Więcej na temat wyszukiwania cytowań można znaleźć w module 6 otwartego ekursu "Podnoszenie widoczności i cytowalności dorobku naukowego pracowników Politechniki Warszawskiej".

 

Scopus

 

Scopus to interdyscyplinarna baza wydawnictwa Elsevier, wykorzystywana jako źródło informacji o dorobku publikacyjnym. Dane ze Scopus są uwzględniane m.in. w rankingach – QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, US News, Shanghai Ranking Consultancy, Perspektyw, a także w konkursach o granty na badania przyznawane przez National Science Fundation, European Research Council.

Baza zawiera następujące dane:

 • cytowania publikacji od roku 1970,
 • profile autorów oraz instytucji,
 • opisy artykułów z czasopism, materiałów konferencyjnych, książek i patentów.

Biblioteka Główna realizuje zamówienia na zestawienie cytowań publikacji na potrzeby:

Zamówienia na raporty prosimy kierować na adres Oddziału Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Baza Scopus jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych użytkowników z Listy E-baz (w zakładkach „Wszystkie zasoby” lub „Zasoby Elektroniczne”). Dostęp do bazy z terenu PW jest możliwy bez logowania, spoza PW – po zalogowaniu na konto biblioteczne.

Każdy naukowiec może samodzielenie śledzić informacje o swoim dorobku. Więcej na temat wyszukiwania cytowań można znaleźć w module 6 otwartego ekursu "Podnoszenie widoczności i cytowalności dorobku naukowego pracowników Politechniki Warszawskiej".

Google Scholar

 

Google Scholar to wyszukiwarka zasobów internetowych o charakterze naukowym. Przeszukuje, w przeciwieństwie do ogólnej wyszukiwarki Google, wyselekcjonowane zasoby o charakterze naukowym (recenzowane książki, czasopisma, materiały konferencyjne, abstrakty, streszczenia czy sprawozdania). Dostarcza także informacji o cytowaniach prac naukowych. Umożliwia założenie profilu naukowca. Profil Google Scholar Citations pozwala na zebranie w jednym miejscu informacji o publikacjach danego autora, o liczbie cytowań, wyznacza także automatycznie Indeks Hirscha.

Autorzy, którzy nie mają profilu Google Scholar Citations, a chcą sprawnie sprawdzić cytowania swoich prac mogą skorzystać z narzędzia Publish or Perish. Narzędzie bazuje na informacjach z Google Scholar. Umożliwia automatyczne wyznaczenie indeksu Hirscha dla zaznaczonych publikacji oraz pokazuje łączną liczbę cytowań.

Biblioteka Główna realizuje zamówienia na zestawienie cytowań publikacji, na podstawie danych z Google Scholar, na potrzeby:

Zamówienia na raporty prosimy kierować na adres Oddziału Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

InCites i SciVal

 

InCites oraz SciVal to narzędzia służące do analizy danych zawartych w bazach Web of Science oraz Scopus. Pozwalają one na porównanie dorobku naukowo-badawczego na poziomie dyscyplin, wydziałów oraz pomiędzy całymi instytucjami. Umożliwiają śledzenie wykorzystania czasopism w instytucjach. Wspierają procesy decyzje w kontekście wyboru optymalnego miejsca publikacji.

 • InCites – źródłem danych jest Web of Science Core Collection
 • SciVal – źródłem danych jest Scopus

Narzędzia dostępne są po zalogowaniu się – wymagane jest posiadanie osobistego konta na platformach Web of Science i Scopus. Osoby, które nie mają konta w bazie, mogą je założyć wybierając z menu opcję “Sign In”/ “Register”

InCites i SciVal umożliwia m.in.:

 • analizowanie dorobku naukowo-badawczego poszczególnych pracowników i instytucji
 • wizualizację efektów działalności naukowej uczelni, porównanie z innymi jednostkami naukowymi w kraju i na świecie
 • ocenę potencjalnych partnerów w projektach badawczych
 • identyfikowanie publikacji wydanych w najlepszych czasopism
 • identyfikowanie publikacji powstałych we współpracy międzynarodowej
 • identyfikowanie najlepszych publikacji w skali świata pod względem liczby cytowań lub ważonej liczby cytowań (ze względu na rok, typ oraz dyscyplinę)

Przykłady wskaźników bibliometrycznych:

 • liczba publikacji, udział % publikacji w poszczególnych percentylach, udział % publikacji znajdujących się w Top 10% najlepiej cytowanych publikacji, udział % publikacji Open Access
 • liczba publikacji napisanych we współpracy międzynarodowej, krajowej, instytucjonalnej i liczba publikacji z jednym autorem oraz odpowiadające im udziały % tych publikacji
 • liczba cytowań, średnia liczba cytowań na publikację, znormalizowane wskaźniki FWCI (Field-Weighted Citation Impact), CNCI (Category Normalized Citation Impact), indeks Hirscha

Materiały instruktażowe:

 • Profil autora w InCites (PDF)
 • Profil autora w SciVal (PDF)

Więcej na temat tworzenia raportów można przeczytać w broszurach informacyjnych InCites i SciVal

Biblioteka Główna realizuje zamówienia na zestawienia bibliometryczne na potrzeby:
 • pracowników i jednostek PW (wydziałów, instytutów Politechniki Warszawskiej) - nieodpłatnie

Pytania i zamówienia na raporty generowane za pomocą omawianych narzędzi prosimy kierować na adres Oddziału Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2023 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Redaktor | Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy