Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

Ośrodek Informacji Patentowej BGPW

OIP funkcjonuje przy Oddziale Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych BGPW 

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa; pok. 161b i 161c
tel. 22 234 7300, 628 71 84; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek   9.00 – 15:00  
patlib 

Zadania i usługi

 

Ośrodek Informacji Patentowej BGPW (OIP BGPW) powołano na mocy Zarządzenia Rektora nr 27/2018 z dnia 29/08/2018. Działa na podstawie umowy zawartej pomiędzy Politechniką Warszawską a Urzędem Patentowym RP. OIP BGPW przynależy do Europejskiej Sieci Ośrodków Informacji Patentowej PATLIB i świadczy usługi zgodnie ze standardami Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO).  W ramach sieci PATLIB współpracuje z ośrodkami informacji patentowej w Polsce i Europie, Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), Urzędem Patentowym RP i innymi instytucjami związanymi z ochroną własności przemysłowej, w tym z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT PW).

Podstawowym celem Ośrodka jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym nieodpłatnego dostępu do informacji patentowej. Ośrodek świadczy usługi na miejscu, telefonicznie oraz mailowo (preferowany kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

OIP BGPW  nie zatrudnia rzecznika patentowego.

Nie wykonujemy badania stanu techniki, badania czystości i zdolności patentowej oraz wstępnej oceny poziomu innowacyjności rozwiązań. W przypadku zapotrzebowania na tego typu usługi zachęcamy do kontaktu z Działem  Komercjalizacji i Transferu Technologii w CZIiTT PW oraz z Zespołem Rzeczników Patentowych współpracującym z Politechniką Warszawską.

Zadania i usługi świadczone przez Ośrodek

 • Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie literatury patentowej
 • Zapewnienie dostępu do bezpłatnych źródeł informacji patentowej. Do dyspozycji użytkowników jest 12 miejsc w czytelni i 2 stanowiska komputerowe z dostępem do internetu
 • Promowanie zagadnień z zakresu własności intelektualnej, w szczególności przygotowywanie i dystrybucja informacji o wydarzeniach z zakresu własności intelektualnej oraz na temat patentowych źródeł informacji
 • Bezpłatna dystrybucja publikacji otrzymanych od Urzędu Patentowego RP
 • Udzielanie podstawowych informacji wspomagających wykonywanie poszukiwań w zasobach informacji patentowej
 • Udzielanie podstawowych informacji na temat procesu składania wniosków patentowych w PW poprzez Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (CZIiTT PW), procedur obowiązujących przedUrzędem Patentowym RP oraz Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), we współpracy z rzecznikami patentowymi obsługującymi PW
  Uwaga na stronie CZIiTT PW są dostępne dokumenty niezbędne do rozpoczęcia procedury patentowania lub zgłoszenia know-how na Politechnice Warszawskiej
 • Realizowanie zamówień polegających na sporządzaniu zestawień literatury patentowej oraz lokalizacji dokumentacji patentowej
 • Organizowanie oraz prowadzenie szkoleń na temat ochrony własności przemysłowej i poszukiwań w patentowych bazach danych

 

 

Oferta szkoleń

 

 

Oferta szkoleń jest skierowana do studentów i pracowników PW oraz wszystkich zainteresowanych użytkowników biblioteki. Zakres szkolenia jest uzgadniany indywidualnie z osobą zamawiającą zajęcia. Oferujemy łączenie różnych form szkoleń – wykłady, warsztaty i zajęcia e-learningowe.

Zagadnienia związane z przepisami prawa własności przemysłowej oraz poszukiwaniami w patentowych bazach danych omawiane są w ramach przedmiotu Informacja naukowa i patentowa realizowanego dla studentów I, II i III stopnia. Semestr, na którym realizowane są zajęcia oraz ich wymiar godzinowy zależy od programu studiów na danym wydziale. Więcej informacji na temat oferty szkoleń Biblioteki Głównej PW TUTAJ.

Możliwe jest zorganizowanie zajęć dedykowanych wyłącznie tematyce patentowej, dotyczących wprowadzenia do prawa własności przemysłowej oraz dostępnych źródeł informacji (kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 234 7300).

 

 

Źródła informacji

Wyróżnia się następujące przedmioty ochrony własności przemysłowej:

 • patenty
 • wzory użytkowe
 • wzory przemysłowe
 • znaki towarowe
 • oznaczenia geograficzne

Informacja o poszczególnych przedmiotach podlagających ochronie z tytułu praw własności przemysłowych dostępna jest w różnych źródłach informacji

BAZY PATENTOWE

 • Patenty – Espacenet
  Dostęp do ponad 100 milionów dokumentów patentowych z całego świata, w tym zarówno zgłoszeń patentowych, jak i udzielonych patentów. Zawartość bazy sięga 1836 roku. Istnieje możliwość dostępu do bazy także przez interfejs polski. Można przeszukiwać pełen zbiór dokumentów z przeszło 80 krajów (podbaza Worldwide), dokumenty WO (podbaza WIPO Światowej Organizacji Własności Intelektualnej), dokumenty EP (podbaza EP Europejskiego Urzędu Patentowego) oraz zbiory dokumentów z poszczególnych krajów, w tym z Polski (podbaza PL).
 • e-Wyszukiwarka
  Informacje o zgłoszeniach i udzielonych prawach wyłącznych: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe (w tym: zdobnicze), znaki towarowe, oznaczenia geograficzne.
 • e-Rejestry
  Wyszukiwarka rejestrów umożliwia dostęp online do aktualnych wpisów w rejestrach prowadzonych przez UPRP (dla wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, dodatkowych praw ochronnych).
 • Derwent Innovations Index / na platformie Web of Science
  Dostęp do informacji patentowych (od 1963 roku) oraz ich indeksu cytowań (od 1973 roku) subskrypcja obejmuje: Chemical Section;  Electrical and Electronic Section oraz  Engineering Section
 • PatentScope
  Baza informacji patentowej Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (ang. World Intellectual Property Organization, skrót WIPO). Ma różne możliwości wyszukiwania: proste, zaawansowane, kombinacja wielu pól, wyszukiwanie w wielu językach, w tym w języku polskim. Jest możliwy dostęp do pełnych tekstów zgłoszeń patentowych dokonanych w trybie „Browse by Week”

BAZY ZNAKÓW TOWAROWYCH

 • Wyszukiwarka znaków towarowych – TMview
  Narzędzie wyświetla informacje o znakach towarowych. Jest aktualizowane codziennie przez urzędy ds. własności intelektualnej. Jest dostępne przynajmniej w jednym języku urzędowym każdego zintegrowanego urzędu. Dzięki TMview możesz: sprawdzić dostępność wymyślonej przez siebie nazwy znaku towarowego.
  dowiedzieć się, jakie towary i usługi są chronione znakami towarowymi Twoich konkurentów, otrzymywać aktualizacje o wybranych znakach towarowych, odnośnie zmiany statusu, zmiany nazwy i upływu terminu wniesienia sprzeciwu.
 • e-Wyszukiwarka
  Informacje o zgłoszeniach i udzielonych prawach wyłącznych: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe (w tym: zdobnicze), znaki towarowe, oznaczenia geograficzne.
 • e-Rejestry
  Wyszukiwarka rejestrów umożliwia dostęp online do aktualnych wpisów w rejestrach prowadzonych przez UPRP (dla wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, dodatkowych praw ochronnych).

BAZY WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH

 • e-Wyszukiwarka
  Informacje o zgłoszeniach i udzielonych prawach wyłącznych: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe (w tym: zdobnicze), znaki towarowe, oznaczenia geograficzne.
 • Wyszukiwarka wzorów przemysłowych – DesignView
  Wyszukiwarka zarejestrowanych wzorów przemysłowych wspierana przez Urzędy Patentowe.
 • e-Rejestry
  Wyszukiwarka rejestrów umożliwia dostęp online do aktualnych wpisów w rejestrach prowadzonych przez UPRP (dla wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, dodatkowych praw ochronnych).

Zobacz też: SŁOWNIK TERMINÓW UPRP

Klasyfikacje

Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa (MKP) / International Patent Classification (IPC)

Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa jest hierarchicznym systemem do jednolitego – w skali międzynarodowej – klasyfikowania wynalazków i wzorów użytkowych. Jest ona dostępna m.in. w języku polskim. MKP jest nowelizowana raz w roku, zwykle z początkiem roku kalendarzowego.

Międzynarodowa klasyfikacja towarów i usług (Klasyfikacja nicejska)

Klasyfikacja nicejska to system klasyfikacji towarów i usług dla zgłoszeń znaków towarowych Unii Europejskiej (UE).  Klasyfikacja zarządzana jest przez Światową Organizację Własności Intelektualnej. Składa się z klas towarowych i klas usługowych, w których towary i usługi ułożone są w porządku alfabetycznym. Klasyfikację nicejską można przeszukiwać przy użyciu TMclass.

Międzynarodowa klasyfikacja elementów obrazowych znaków towarowych (Klasyfikacja wiedeńska)
Klasyfikacja wiedeńska jest wykorzystywana przede wszystkim podczas badania podobieństwa znaków zawierających elementy graficzne. Klasyfikacja zarządzana jest przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO). Jest to system hierarchiczny, klasyfikujący elementy graficzne znaków do kategorii, działów i sekcji, na podstawie ich kształtu.

Międzynarodowa Klasyfikacja Wzorów Przemysłowych (Klasyfikacja lokarneńska)
Klasyfikacja lokarneńska to międzynarodowy system klasyfikacji wzorów przemysłowych zarządzany przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO). Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) sporządził wykaz produktów, znany pod nazwą „Eurolocarno”, oparty na klasyfikacji lokarneńskiej i służący do klasyfikacji towarów określonych w zarejestrowanych wzorach wspólnotowych (ZWW) i zgłoszeniach ZWW.

Międzynarodowa Klasyfikacja Wzorów Przemysłowych Eurolocarno

Strony, na które warto zaglądać:

Polecane książki

POLECAMY KSIĄŻKI DRUKOWANE

kotarba du Vall


POLECAMY KSIĄŻKI ELEKTRONICZNE

ochrona programow komputerowych w prawieporadnik wynalazcythe decision patent

 

Patenty w PW

Działalność Politechniki Warszawskiej w zakresie wynalazczości i ochrony patentowej (dane za okres od 01.09.2019 r. do 17.06.2020 r.) podane w Sprawozdaniu Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2019 – 31.08.2020. Sprawozdanie przygotowano na posiedzenie Senatu Politechniki Warszawskiej w dniu 17 czerwca 2020 r.

 

Tabela 1. Liczba zgłoszonych projektów wynalazczych w roku 2019/20

Liczba zgłoszonych projektów wynalazczych w roku 2019 2020

 

Tabela 2. Liczba uzyskanych praw wyłącznych w roku 2019/20

Liczba uzyskanych praw wyłącznych w roku 2019 2020

Na mocy Zarządzenia nr 3/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 29 stycznia 2014 r. w Bazie Wiedzy PW są obligatoryjnie rejestrowane i archiwizowane utwory opublikowane po 1 stycznia 2013 roku, stanowiące dorobek pracowników lub jednostek PW. Gromadzone są także dane w zakresie przedmiotów chronionych przepisami prawa własności przemysłowej.

 

© 2023 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Redaktor | Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy