strona startowa witryny Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej - Historia

Start » Biblioteka Wydziału Chemicznego » Historia

Historia

Powstanie Biblioteki związane jest z organizacją i historią Wydziału Chemicznego. Zalążkiem Biblioteki Wydziału Chemicznego było 265 egzemplarzy książek ofiarowanych w latach 1916/17 przez Koło Chemików i osoby prywatne. W czasie działań wojennych w latach 1939-1940 spłonął Gmach Chemii, a wraz z nim uległa zniszczeniu biblioteka. 20 stycznia 1945 r. dyplomant Włodzimierz Dahlig wydobył ukryte w kanałach podstawowe dzieła chemiczne z wydziałowej biblioteki. Pod koniec stycznia tego roku prof. Józef Zawadzki rozpoczął działania prowadzące do uruchomienia Wydziału. Po zajęciu ocalonego budynku przy ul. Lwowskiej 7 zorganizowano mieszkania dla powracających pracowników Wydziału, uruchomiono tam dziekanat, a 22 maja 1945 r. - bibliotekę. W dniu otwarcia biblioteki odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Wydziału, na którym byli obecni: dziekan prof. Tadeusz Wojno, prof. Józef Zawadzki, prof. Alicja Dorabialska, doc. Wanda Polaczkowa, inż. Stanisław Niewiadomski. Wydział Chemiczny rozpoczął działalność w Warszawie.

Po odbudowie zniszczonego podczas wojny Gmachu Starej Chemii, w 1953 r. biblioteka została przeniesiona do pomieszczeń na I piętrze budynku (p. 157). W 1972 r. w celu poprawienia warunków pracy w Czytelni Naukowej, władze Wydziału przydzieliły bibliotece pomieszczenia na parterze (p. 25 i przyległe magazyny) z przeznaczeniem na Wypożyczalnię i Czytelnię Studencką, w której obecnie udostępniane są książki i część czasopism. W 1985 r. dzięki usilnym staraniom ówczesnej kierowniczki biblioteka otrzymała dodatkową powierzchnię lokalową na podręczny magazyn czasopism i pomieszczenia biurowe.

W 1991 r. miało miejsce nadanie bibliotece wydziałowej imienia prof. Tadeusza Urbańskiego. W związku z tym wydarzeniem nad drzwiami przy wejściu do Czytelni Naukowej została odsłonięta tablica pamiątkowa. Ogromną zasługą prof. Tadeusza Urbańskiego była odbudowa i organizacja biblioteki wydziałowej w latach powojennych. W tym czasie dzięki osobistym kontaktom Profesora z wieloma chemikami za granicą pozyskał dla biblioteki wiele cennych kompletów czasopism chemicznych. W 1986 r. prof. Tadeusz Urbański przekazał na mocy testamentu bibliotece wydziałowej cenny zbiór książek i czasopism. Od 1993 r. Biblioteka Wydziału Chemicznego uzyskała status Filii Biblioteki Głównej PW. Bezpośredni nadzór nad działalnością biblioteki sprawuje Dyrektor Biblioteki Głównej.

W latach 2005-2007 w bibliotece przeprowadzono kapitalny remont. Wypożyczalnię Studencką wyposażono w nowoczesne regały i sprzęt biblioteczny. W Czytelni Naukowej pozostało poddane gruntownej konserwacji wyposażenie z 1953 r.

Do kwietnia 2017 r. Biblioteka zajmowała 380 m2 powierzchni użytkowej. Usytuowana była na dwóch kondygnacjach Gmachu Chemii. Na parterze mieściła się Czytelnia i Wypożyczalnia Studencka (p. 25). Na I piętrze znajdowała się Czytelnia Naukowa (p. 157), magazyn czasopism (p. 160) oraz pomieszczenie biurowe (p. 159).

Obecnie, w trakcie remontu Gmachu Chemii, Biblioteka zajmuje 3 pomieszczenia na I piętrze, tj. Czytelnię Naukową (p.157), Wypożyczalnię Studencką (p. 58) oraz pomieszczenie biurowe (p. 159). Dodatkowe 3 magazyny zewnętrzne, zamknięte dla użytkowników, znajdują się w Gmachu Technologii Chemicznej.

© 2024 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy | Mapa strony