Logo Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej
Logo PW

Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

PolBit

2017

„Biblioteki i bibliotekarze – partnerami wspierającymi edukację informacyjną i medialną w uczelni”

Program seminarium
Uczestnicy
Prezentacje:

Dodatkowe materiały nieprezentowane na seminarium:

 

2012

Działalność bibliotek na rzecz parametryzacji uczelni

Program seminarium
Uczestnicy
Prezentacje:

 

2011

Seminarium bibliotek PolBit - Oddziały Informacji Naukowej. 13-14 września 2011
Rozwijanie kompetencji zawodowych bibliotekarzy - tradycyjne i nowoczesne formy podnoszenia kwalifikacji

Program seminarium
Uczestnicy
Prezentacje:

 

2010

Seminarium bibliotek PolBit - Oddziały Informacji Naukowej. 18-19 marca 2010
E-learning jako alternatywna forma szkolenia użytkowników bibliotek

Program seminarium
Uczestnicy
Prezentacje:

 

2009

Spotkanie bibliotek PolBit - Oddziały Informacji Naukowej. 20-21 kwietnia 2009

Program spotkania
Uczestnicy spotkania
Prezentacje:

© 1998-2017 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Webmaster | Redaktor | Linki dla bibliotekarzy

facebook bg pw youtube bg pw baza wiedzy pw blog biblioteki rss logo szare