Logo PW
Logo Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej

Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

Rada Biblioteczna - kadencja 2016-2012

Członkowie Rady Bibliotecznej w kadencji 2016-2020

Imię i nazwisko
Wydział
Prezydium Rady Bibliotecznej
dr hab. inż. Andrzej Kulig, prof. PW
Przewodniczący Rady Bibliotecznej
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki  i Inżynierii Środowiska
prof. dr hab. inż. Danuta Sado
Zastępca Przewodniczącego Rady Bibliotecznej
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
mgr Małgorzata Muszyńska-Małczak
Zastępca Przewodniczącego Rady Bibliotecznej
Biblioteka Instytutu Dróg i Mostów Wydział Inżynierii Lądowej
mgr Marta Mazur
Sekretarz Rady Bibliotecznej
Biblioteka Główna
Członkowie Rady Bibliotecznej
dr inż. Sylwia Bęczkowska Wydział Transportu
prof. dr hab. Katarzyna Duczkowska-Małysz Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Filia PW w Płock
dr Maria Gasińska Wydział Zarządzania
mgr inż. Agnieszka Gawryś Biblioteka Główna
prof. dr hab. inż. Paweł Gierycz Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
dr hab. inż. Marek Gliński, prof. PW Wydział Chemiczny
Piotr Gołębiewski Biblioteka Główna
dr inż. Andrzej Grzebielec Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
prof. nzw. dr hab. inż. Stanisław Jemioło Wydział Inżynierii Lądowej
mgr Anna Kaczyńska Biblioteka Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych
mgr Katarzyna Kopczyk Biblioteka Główna
mgr inż. Ewelina Krześniak Biblioteka Główna
prof. dr hab. inż. Jerzy Kurek Wydział Mechatroniki
dr hab. inż. Mieczysław Kwaśniak, prof. PW Wydział Geodezji i Kartografii
prof. dr hab. inż. Piotr Magierski Wydział Fizyki
mgr Elżbieta Mroczek Z-ca Dyrektora Biblioteki Głównej PW
dr Małgorzata Orechwo Wydział Administracji i Nauk Społecznych
mgr Maria Piekarska Biblioteka Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych
mgr Alicja Portacha Dyrektor Biblioteki Głównej
dr hab. inż. Krzysztof Rożniatowski, prof. PW Wydział Inżynierii Materiałowej
dr inż. Tadeusz Rudaś Wydział Inżynierii Produkcji
dr hab. inż. Dariusz Sawicki, prof. PW Wydział Elektryczny
mgr Alicja Siemion Biblioteka Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
Wydział Elektryczny
dr inż. Łukasz Skonieczny Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
mgr Iwona Socik Biblioteka Główna
mgr Joanna Suska Biblioteka Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa
prof. dr hab. inż. Krzysztof Urbaniec Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Filia PW w Płocku
dr inż. arch. Anna Agata Wagner Wydział Architektury
mgr Małgorzata Wornbard Biblioteka Główna
dr hab. inż. Piotr Woyciechowski, prof. PW Wydział Inżynierii Lądowej
dr inż. Mariusz Zając Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Członkowie Rady Bibliotecznej z głosem doradczym
mgr Slawomir Polotnicki NSZZ "Solidarność"
mgr Agata Komsta Związek Nauczycielstwa Polskiego PW Biblioteka Główna PW
mgr Monika Gajewska Związek Zawodowy Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek Bibliotekarze Polscy
mgr Olga Giwer Z-ca Dyrektora Biblioteki Głównej PW
mgr Anna Tonakiewicz-Kołosowska Z-ca Dyrektora Biblioteki Głównej PW

 

© 1998-2019 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Redaktor | Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy

facebook bg pw youtube bg pw baza wiedzy pw blog biblioteki rss logo szare