Logo Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej
Logo PW

Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

Układ działowy zbiorów

Układ księgozbioru w Wolnym Dostępie

Plan Wolnego Dostępu

 

1. Wybierz dział główny (A-Z).
2. Szczegółowy zestaw działów odsyła do odpowiedniego zestawu rekordów w Katalogu PW.

A. Dział ogólny
B. Organizacja i zarządzanie. Nauki ekonomiczne
C. Matematyka
D. Fizyka
E. Chemia, przemysł chemiczny i technologia chemiczna
F. Nauki o Ziemi. Nauki biologiczne. Rolnictwo
G. Mechanika
H. Technologia maszyn. Techniki wytwarzania
I. Elektrotechnika i elektroenergetyka
J. Elektronika
K.
Informatyka
L. Budownictwo. Inżynieria sanitarna
M. Transport
O. Poligrafia
P. Prawo. Nauki społeczne. Nauki polityczne
R. Inżynieria materiałowa. Materiałoznawstwo
S. Planowanie przestrzenne. Urbanistyka. Architektura. Sztuka
Z. Nauka. Technika. Historia 

A. Dział ogólny

B. Organizacja i zarządzanie. Nauki ekonomiczne

C. Matematyka

D. Fizyka

E. Chemia, przemysł chemiczny i technologia chemiczna

F. Nauki o Ziemi. Nauki biologiczne. Rolnictwo

G. Mechanika

H. Technologia maszyn. Techniki wytwarzania

I. Elektrotechnika i elektroenergetyka

J. Elektronika

K. Informatyka

L. Budownictwo. Inżynieria sanitarna

M. Transport

UWAGA: Logistyka jest w dziale B24

O. Poligrafia

P. Prawo. Nauki społeczne. Nauki polityczne

R. Inżynieria materiałowa. Materiałoznawstwo

S. Planowanie przestrzenne. Urbanistyka. Architektura. Sztuka

Z. Nauka. Technika. Historia