Logo Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej
Logo PW

Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

Regulamin i opłaty

Regulamin

 

Opłaty za niedotrzymanie terminu zwrotu książek

Niedotrzymanie terminu zwrotu książek powoduje automatyczną blokadę konta bibliotecznego oraz naliczanie opłaty w wysokości  0,30 zł za każdy dzień przetrzymania egzemplarza.

Opłaty można dokonać na 3 sposoby:

Online - z konta bibliotecznego użytkownika

Po zalogowaniu się na swoje konto biblioteczne użytkownik możne dokonać opłaty za przetrzymane książki, zarówno te, które jeszcze nie zostały zwrócone, jak i te, które zostały oddane do biblioteki już wcześniej.

Opcja „Zapłać Online” znajduje się na koncie bibliotecznym w zakładce „Wypożyczenia” (książki przetrzymane - niezwrócone) oraz w zakładce „Opłaty” (książki zwrócone).

Bezpieczeństwo


Transakcje elektroniczne dokonywane przy pomocy PayU są bezpieczne i powszechnie stosowane w różnych typach usług. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie PayU.

Odblokowanie konta


Po dokonaniu płatności przy pomocy PayU  konto użytkownika zostaje natychmiast odblokowane.

W przypadku dokonania opłaty za przetrzymane książki, które jeszcze nie zostały zwrócone, użytkownik zyskuje 3 dodatkowe dni na ich zwrot lub prolongatę (jeżeli nikt książek nie zamówił, konto nie jest zablokowane i nie został wykorzystany limit prolongat).

Możliwe jest także pobranie i wydrukowanie blankietu (pojawia się podczas wyboru metody płatności) do tradycyjnej wpłaty w banku lub na poczcie. Wówczas konto biblioteczne zostanie odblokowane dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie PayU. Może to potrwać około 3 dni roboczych.

Wysokość opłaty


Płatności elektroniczne są realizowane od kwoty 0,50 zł. Opłatę niższą niż 0,50 zł można uregulować gotówką w jednej z agend Biblioteki Głównej PW.

Książki wypożyczone z różnych lokalizacji


Należności za przetrzymane książki wypożyczone z różnych lokalizacji (Biblioteki Głównej, bibliotek wydziałowych i instytutowych) należy opłacić osobno dla każdej lokalizacji.

Nie można zapłacić jednym przelewem opłaty za książki  wypożyczone z różnych bibliotek.

Na konto Biblioteki Głównej

Numer konta: 34 1240 1053 5111 4310 0050 0091
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko, numer karty bibliotecznej oraz określenie "niedotrzymanie terminu zwrotu"

Na konto można wpłacać należności tylko za książki przetrzymane w: Bibliotece Głównej PW, jej Filiach oraz w bibliotekach Domów Studenckich.

UWAGA – na to konto NIE MOŻNA wpłacać należności za książki przetrzymane w bibliotekach wydziałowych i instytutowych!

Po wpłaceniu należności konto biblioteczne zostaje odblokowane po jej zaksięgowaniu (w ciągu ok. 3 dni). Po przedstawieniu bibliotekarzowi dowodu wpłaty konto może zostać odblokowane natychmiast.

Wykonując przelew na konto biblioteki można uregulować należności tylko za książki już zwrócone do biblioteki (kwota w zakładce „Opłaty” na koncie bibliotecznym).

Gotówką w danej bibliotece

Należy zgłosić się osobiście do biblioteki, z której zostały wypożyczone przetrzymane książki.