Logo Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej
Logo PW

Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

Seminarium Open Access

open access 2017 seminarium

Seminarium Tygodnia Otwartej Nauki  – „Otwórz, aby…” 24 października 2017

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW zaprasza w dniu 24 października 2017 r. na organizowane w ramach międzynarodowego Tygodnia Otwartej Nauki, coroczne seminarium poświęcone zagadnieniom otwartej nauki i promocji dorobku naukowego. Tegorocznym tematem spotkania i jednocześnie myślą przewodnią Tygodnia Otwartej Nauki jest hasło „Otwórz, aby…” będące zaproszeniem do dyskusji na temat korzyści, płynących z prezentowania wyników badań jako otwartych zasobów naukowych.

Miejsce spotkania:
Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW przy ul. Rektorskiej 4, pok. 4.01-4.02.

Plan spotkania:
10:30-11:00   Rejestracja, bufet kawowy
11:00-11:05   Otwarcie seminarium
11:05-11:50   dr Alek Tarkowski - Centrum Cyfrowe / Dlaczego Open Access nam nie wystarczy? O trwającej reformie prawa autorskiego w Europie.                  
11:50-12:50   Jakub Szprot ICM / Polityka otwartego dostępu w Polsce w kontekście europejskim.
12:50-13:10   Przerwa kawowa
13:10-14:10   dr Marta Hoffman-Sommer - ICM / Otwarte udostępnianie danych badawczych.

Udział w seminarium jest bezpłatny.
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o rejestrację
do 22 października 2017 r.:
                   Rejestracja semianaria

Informacja o autorach oraz abstrakty wystąpień:

dr Alek Tarkowski

Dyrektor Centrum Cyfrowego. Kieruje projektami dotyczącymi reformy prawa i polityk publicznych (policy). Doktor socjologii. Współzałożyciel i koordynator projektu Creative Commons Polska, pełni też rolę European Policy Fellow dla amerykańskiej organizacji Creative Commons, prowadzący projekt „OER Policies for Europe”. Współzałożyciel Koalicji Otwartej Edukacji, członek komitetu kierującego Open Policy Network.

Tytuł: Dlaczego Open Access nam nie wystarczy? O trwającej reformie prawa autorskiego w Europie.

W Europie od dwóch lat trwa reforma prawa autorskiego. Kształt przepisów regulujących badania naukowe, edukację (w tym szkolnictwo wyższe) oraz eksplorację danych jest ważnym elementem debaty. Po trwającym niemal rok procesie, proponowane przepisy są niekorzystne dla szkolnictwa wyższego i badań naukowych - a w najgorszym wypadku mogą nawet utrudnić wdrażanie modelu Open Access. W swoim wystąpieniu przedstawię założenia obecnej reformy, punkt widzenia organizacji akademickich i bibliotekarskich, możliwe zagrożenia oraz szanse na ich rozwiązanie.

Jakub Szprot – ICM

Kieruje pracami Platformy Otwartej Nauki oraz Sekcji Krajowych Zasobów WBN w ICM UW. Od 2006 roku uczestniczy w polskich i europejskich projektach dotyczących infrastruktury informatycznej nauki, cyfrowych zasobów naukowych i otwartych modeli komunikacji naukowej.

Tytuł:  Polityka otwartego dostępu w Polsce w kontekście europejskim

W wystąpieniu zostaną przedstawione rekomendacje zawarte w przyjętych przez MNiSW w październiku 2015 r. „Kierunkach rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce” oraz obecny stan prac dotyczących wdrożenia otwartego dostępu w Polsce. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na europejski kontekst polskiej polityki otwartego dostępu („Zalecenie Komisji z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie dostępu do informacji naukowej oraz jej ochrony”, zasady programu Horyzont 2020).

dr Marta Hoffman-Sommer – ICM

Doktor biologii molekularnej. Obecnie zajmuje się projektami dotyczącymi otwartych danych badawczych i zarządzania danymi w ramach Platformy Otwartej Nauki. Koordynuje prace związane z działaniem Repozytorium Otwartych Danych RepOD.

Tytuł: „Otwarte udostępnianie danych badawczych”

Podczas prowadzenia prac naukowych zazwyczaj pojawiają się dane badawcze, w najróżniejszej postaci. Odpowiednie zarządzanie nimi usprawnia prowadzenie badań, a jednocześnie umożliwia późniejsze udostępnienie danych innym zainteresowanym. W jakich sytuacjach i w jaki sposób warto udostępniać dane? Jakie aspekty prawne trzeba wziąć pod uwagę? Jakie są obecnie oczekiwania instytucji finansujących naukę w kwestii udostępniania danych?

  logoBGPW                                   logo CZIiTT z rozwinieciem