Logo Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej
Logo PW

Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia

Studenci którzy nie zaliczyli szkolenia bibliotecznego, mogą do niego przystąpić w terminie poprawkowym od 25.01.18 do 31.01.18.

Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia jest prowadzone drogą elektroniczną na Platformie Edukacyjnej Politechniki Warszawskiej.

 Szkolenie jest obowiązkowe. Każdy uczestnik kursu musi samodzielnie zalogować się na platformie według poniższej instrukcji:

 1. Studenci Politechniki Warszawskiej logują się na Platformę Edukacyjną Politechniki Warszawskiej z wykorzystaniem kont USOSWeb.
 2. Wybierz "Zaloguj się" (w prawym górnym rogu ekranu)
 3. Kliknij „Logowanie z wykorzystaniem kont ogólnopolitechnicznych USOSWeb…”.
 4. Login i hasło są takie same jak do systemu USOSWeb
 5. Wprowadź swój login: numer PESEL lub adres email podany przy rekrutacji (bądź identyfikator uzyskany w dziekanacie właściwego wydziału w przypadku cudzoziemców i osób nie posiadających numeru PESEL)
 6. Wprowadź swoje hasło do USOSWeb. Studenci, którzy logują się po raz pierwszy do USOSWeb wpisują hasło z systemu Rekrutacja PW.
  Uwaga!
  Jeżeli nie pamiętasz swojego hasła, spróbuj odzyskać je samodzielnie, wykonując procedurę odzyskiwania w aplikacji dostępnej pod adresem (link resetowania hasła). W przypadku braku wystarczających danych w systemie, bądź braku możliwości samodzielnego odzyskania hasła, należy zgłosić się do Dziekanatu Swojego Wydziału.

Dostęp do kursu „Przysposobienie Biblioteczne” uzyskuje się po wejściu w kurs i podaniu hasła dostępu (samodzielny zapis na kurs) uzależnionego od typu studiów:

 • studia I stopnia – hasło dostępu do kursu: PB2018_Tura_III
 • studia II stopnia – hasło dostępu do kursu: PB2018_II_Stopien

Dostęp do kursu „Przysposobienie Biblioteczne dla filii w Płocku” uzyskuje się po wejściu w kurs i podaniu hasła dostępu: PB2018_Tura_III_Plock


Studenci niebędący studentami pierwszego roku z bieżącej rekrutacji, aby wziąć udział w szkoleniu proszeni są o przesłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.następujących danych:

 • imię i nazwisko
 • numer albumu (indeksu)
 • adres email
 • wydział
 • semestr
 • powód wzięcia udziału w kursie Przysposobienia bibliotecznego

Po przesłaniu danych zostanie Państwu utworzone konto indywidualne, za pomocą którego będzie można wziąć udział w szkoleniu. Po otrzymaniu danych dostępowych logują się Państwo na platformę z wykorzystaniem linku "Logowanie z wykorzystaniem kont lokalnych OKNO"

Wszelkie uwagi i problemy proszę zgłaszać pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwaga! jest to ostatnia możliwość wykonania ekursu w tym roku akademickim!

Szkolenie biblioteczne dla studentów II stopnia WIP

Informujemy, że szkolenie biblioteczne dla studentów II stopnia studiów niestacjonarnych Wydziału Inżynierii Produkcji odbędzie się w dniu 30 września 2017 w Gmachu Nowym Technologicznym, w sali 144, w godz. 14:30- 16:00.
Uwaga! Szkolenie jest obowiązkowe. Nie ma możliwości przepisania zaliczenia przysposobienia bibliotecznego z I stopnia studiów na II z uwagi na inny zakres i tematykę szkoleń.

Wolny Dostęp otwarty od 18 września

Prace remontowe w bibliotece zostały ukończone.

 • od 18 września Wolny Dostęp - poziomy  IIA i III będą otwarte
 • Wolny Dostęp Czasopisma (II poziom) będzie dostępny dla użytkowników od 20 września

We wrześniu zapraszamy:  pn. - pt. 9:00 - 16:00.

Sala dydaktyczna otwarta od 18 września

Prace remontowe na pierwszym piętrze zostały ukończone.
Od 18 września Sala Dydaktyczna (pok. 162 B, C) jest otwarta.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 9-16.

Warsztaty dla autorów książek naukowych

Seminarium autorskie - książka wg Elsevier

Wydawnictwo Elsevier, Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej oraz  Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW zapraszają na seminarium, którego celem jest przybliżenie kluczowych etapów pisania książki: od pomysłu do jej publikacji. Przedstawione zostaną także strategie i procedury wydawców, jak również praktyczne aspekty przygotowywania publikacji do druku.
Tim Pitts redaktor naczelny wydawnictwa Elsevier przedstawi:
- przykłady dobrze ocenianych książek
- wskazówki na temat pisania książek
- rodzaje książek
- proces wydawniczy
- dobry projekt książki
- system licencyjny, czyli w jaki sposób autorzy są wynagradzani
- współpraca z wydawcami
- zasoby Elsevier dla autorów

Seminarium będzie prowadzone w j. polskim i angielskim.

Spotkanie odbędzie się 14 września br. w budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW przy ul. Rektorskiej 4.
Udział w seminarium jest bezpłatny. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o rejestrację za pomocą formularza

Plan seminarium:
10:00 - 10:05    Introduction /  Tomasz Psonka, Research Solutions Director for CE Europe, Elsevier
10:05 – 10:20    Books as an important part of publishing strategy / Pavel Milasevic, Research Solutions Manager eBooks CE Europe & Russia, Elsevier
10:20 – 11:20    Writing and developing a successful book / Tim Pitts, Senior Commissioning Editor, Elsevier
11:20 – 11:40    Sharing researcher’s experiences about (e)books / dr inż. Joanna Izdebska-Podsiadły, Warsaw University of Technology

Możliwość indywidualnych konsultacji  z prelegentami po zakończeniu wystąpień.
Więcej na temat spotkania, można przeczytać TUTAJ

 logo mae cziitt footer logoelsevier logo

Czytelnia na czas remontu Wolnego Dostępu

POZIOM I, pok. 162 b
9.00 – 19.00

Udostępnianie na miejscu:

 • prasy bieżącej
 • czasopism bieżących drukowanych z ostatnich 2 lat
 • księgozbioru znajdującego się w magazynach, w tym czasopism i prac doktorskich (rezerwacja elektroniczna bądź telefoniczna 22 234 75 80)

WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA - sprowadzanie dokumentów z bibliotek krajowych i zagranicznych oraz obsługa instytucji warszawskich

Projekt: Kolekcja z zakresu gospodarki przestrzennej, mieszkalnictwa i architektury

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej zakończyła realizację projektu finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę (Decyzja nr 549/P-DUN/2016). Projekt był prowadzony w okresie 1.02.2016-31.05.2017.
W ramach projektu realizowano 2 zadania:

1.    Opracowanie kolekcji z zakresu gospodarki przestrzennej i architektury
2.    Kolekcja specjalna z zakresu gospodarki przestrzennej i urbanistyki w zbiorach bibliotek PW

Zadanie 1 zrealizowane w projekcie było kolejnym etapem działań  prowadzonych w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej w latach 2012 -2014 w ramach projektu  1273/P-DUN/2014, mających na celu wprowadzenie brakujących wydawnictw do Centralnego Katalogu Zbiorów Bibliotek Politechniki Warszawskiej w zintegrowanym systemie bibliotecznym ALEPH.  W zadaniu 1 w latach 2016-2017 kontynuowano te prace przy katalogowaniu kolekcji Biblioteki Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa [GPIM], oraz zasobów Biblioteki Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

Katalogowaniem objęto:
1)    z kolekcji GPIM: książki, maszynopisy stanowiące archiwum Głównego Urzędu Planowania Przestrzennego oraz Instytutu Budownictwa Mieszkaniowego, a także zbiór dokumentów ikonograficznych,
2)    ze zbiorów Biblioteki Wydziału Architektury PW - kolekcję Instytutu Historii Architektury i Sztuki.

Prace były realizowane przez bibliotekarzy z różnych oddziałów Biblioteki Głównej PW oraz bibliotekarzy z Biblioteki Wydziału Architektury – łącznie 40 osób.
Zorganizowano szkolenie, systematyzujące wiedzę na temat warsztatu opracowania rzeczowego: zasad przyjętych w projekcie, nadawania symboli UKD oraz formalnych źródeł terminologii słów kluczowych.

Kolekcje książek
Po przygotowaniach technicznych, opracowano i wprowadzono do Centralnego Katalogu Zbiorów Bibliotek Politechniki Warszawskiej  12 058 egzemplarzy książek, w tym:.
- 6 237 z kolekcji GPIM
- 5 821 z kolekcji Instytutu Historii Architektury i Sztuki ze zbiorów Biblioteki Wydziału Architektury

Kolekcja GPIM - maszynopisy – niepublikowane jedno egzemplarzowe opracowania i analizy dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego kraju, planu odbudowy, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, przyrodniczych podstaw kształtowania środowiska. Dotyczą one okresu 1945-1970. W ramach projektu wprowadzono do  Centralnego Katalogu Zbiorów Bibliotek Politechniki Warszawskiej  1253 egzemplarze.

Kolekcja GPIM – ikonografia – Z kolekcji liczącej ponad 30 tys. fotografii i slajdów wytypowano  tematyczną grupę „Architektura i Sztuka Sakralna”. Przeanalizowano ponad 4 tys. zdjęć, z których wybrano 2600 fotografii i 200 slajdów spełniających kryterium tematyczne
Opracowywany księgozbiór ma charakter specjalistyczny obejmujący takie dziedziny jak architektura, urbanistyka, gospodarka przestrzenna, mieszkalnictwo.
W latach 2016-2017 w ramach Zadania 1 opracowano łącznie 16 166 obiektów, w tym:

12 058  egzemplarzy książek,
1 253 egzemplarzy maszynopisów
2 655 jednostek fotografii
200 jednostek slajdów

W wyniku realizacji projektu Centralny Katalog Zbiorów Bibliotek PW poszerzył się o informacje o cennych zasobach, będących w posiadaniu Biblioteki Głównej oraz Biblioteki Wydziału Architektury, do tej pory niewidocznych, a przez to niedostępnych dla użytkowników. Opracowano łącznie 16 166 obiektów mieszczących się w obszarze prac badawczych 3 wydziałów Politechniki Warszawskiej: Architektury, Geodezji i Kartografii oraz Inżynierii Lądowej.
    Poprawiła się jakość informacji o zbiorach bibliotek PW i ich dostępności. Wszystkie opracowane w projekcie obiekty można wyszukać poprzez wdrożoną w Bibliotece Głównej PW multiwyszukiwarkę PRIMO, która w jednym interfejsie użytkownika wyświetla znalezione różne typy dokumentów i jest dostępna w otwartym Internecie.
Informacja o posiadanych zasobach skatalogowanych w ramach projektu jest dostępna w otwartym Internecie poprzez Centralny Katalog Zbiorów Bibliotek PW.
    Współpraca Biblioteki Głównej przy tworzeniu katalogu zbiorów polskich bibliotek naukowych NUKAT przyczynia się do upowszechniania literatury z zakresu nauk technicznych, również tej z zakresu historii nauki i techniki, w całym kraju. Opisy zarejestrowane w NUKAT są sukcesywnie przekazywane do OCLC – międzynarodowego katalogu zapewniającego ogólnoświatowy dostęp do zasobów informacyjnych, co w sposób znaczący zwiększa widoczność zasobu w skali globalnej.

W Zadaniu 2 zaplanowano digitalizację 1500 fotografii i slajdów oraz 1200 maszynopisów z kolekcji Biblioteki GPiM.

Znajdujące się w zbiorach Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej  kolekcje fotografii  i slajdów, przedstawiające obiekty architektoniczne z terenu przedwojennej i obecnej Polski, również te nieistniejące, w znacznej części, ze względu na stan techniczny, nie mogą być udostępniane bez wcześniejszego ich zabezpieczenia poprzez utworzenie kopii cyfrowych. Wytypowano do realizacji w projekcie fotografie i slajdy z grupy tematycznej „Architektura i Sztuka Sakralna”.
Wybrany zbiór maszynopisów obejmuje w znacznej części prace istniejące tylko w jednym egzemplarzu, dla których konieczne było przeprowadzenie prac konserwatorskich.
W ramach Zadania 2 w latach 2016-2017 zdigitalizowano:
- 1 253 maszynopisy,  
- 1 300 fotografii
- 200 slajdów.

Wykonano ponad 90 tys. skanów. Całość materiału zarchiwizowano w bibliotecznym systemie archiwizacji i backupu.
    Dla celów udostępniania zeskanowanego materiału Biblioteka Główna zakupiła dodatkową licencję systemu do budowy bibliotek cyfrowych dLibra, dzięki której utworzono Cyfrową Kolekcję Zbiorów Specjalnych, umożliwiającą udostępnianie zasobów cyfrowych w sieci lokalnej PW. Cyfrowe wersje zdigitalizowanych w projekcie fotografii, slajdów i maszynopisów zostały zamieszczone w nowo utworzonej Kolekcji. Metadane tych obiektów zaimportowano z Centralnego Katalogu Zbiorów Bibliotek PW, w którym zamieszczono informację o udostępnianiu obiektów na terminalach w sieci lokalnej Biblioteki Głównej.
    Dokumenty, które zidentyfikowano, jako pozostające w domenie publicznej tj. 130 fotografii oraz 105 maszynopisów, zostały umieszczone w Bibliotece Cyfrowej Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej i są dostępne w otwartym Internecie.
Miniatury wszystkich fotografii i slajdów zostały dołączone do opisów bibliograficznych zeskanowanych obiektów w Centralnym Katalogu Zbiorów Bibliotek PW i są prezentowane użytkownikom w wynikach wyszukiwania. W Katalogu znajduje się również informacja skierowująca do  pełnej wersji cyfrowej.
    Głównym celem realizowanego zadania, była ochrona i zabezpieczenie oryginałów obiektów, utrwalenie ich na innym nośniku i umożliwienie dostępu zainteresowanym użytkownikom. Cel ten został osiągnięty poprzez digitalizację fotografii i slajdów oraz istniejących w jednym egzemplarzu maszynopisów. Udostępnienie wersji cyfrowych tych obiektów (do tej pory niedostępnych) znacząco poszerza krąg zainteresowanych odbiorców, którzy mogą dotrzeć do informacji o tych zasobach poprzez wykorzystanie multiwyszukiwarki PRIMO, a do samych zasobów poprzez Bibliotekę Cyfrową PW. Zasoby zgromadzone w podbibliotece - Cyfrowej Kolekcji Zbiorów Specjalnych są widoczne z terminali w sieci lokalnej na terenie PW.

Blog BGPW - działa już 9 lat

Blog BGPW działa od 2008 roku - 16 lipca minie 9 lat od chwili kiedy pojawiła się pierwsza notka "Do czego służą biblioteki?". Główne tematy poruszane od początku  istnienia bloga to: Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, historia naszej uczelni, biblioteki cyfrowe, digitalizacja, open access, budownictwo biblioteczne, nowe technologie służące przekazywaniu informacji i sprawy "okołobiblioteczne".

Niedawno blog zmienił wygląd (nowy szablon). Rozszerzona została też tematyka o szeroko rozumiane czytelnictwo, książki dawne i nowe, wydarzenia kulturalne i edukacyjne, ciekawostki związane z bibliotekami i książkami.

Na blogu zainicjowane zostały ostatnio dwie wakacyjne akcje konkursowe:

Konkurs "FOTO-biblioteki" - zachęcamy czytelników do nadsyłania zdjęć i opisów bibliotek, na które natknęli się w trakcie wakacyjnych podróży. Konkurs potrwa do 15 pażdziernika 2017.

Konkurs "Wakacje z książką" - zapraszamy do przesyłania zdjęć z wakacyjnych plenerów z książką w roli głównej - czekamy na zdjęcia do 15 września.

Zdjęcia prosimy przesyłąc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule "wakacje z książką" lub "Foto-biblioteki" (zależnie od wybranego konkursu). Więcej szczegółów na blogu.

blog nowy

 

 

Biblioteka w czasie wakacji 2017

2 lipca - 30 września
Biblioteka otwarta od poniedziałku do piątku

BG Wypożyczalnia Studencka 02.07 - 30.09 9:00 - 19:00
BG Wolny Dostęp   02.07 - 05.07 9:00 - 16:00
06.07 - 15.09 Nieczynne z powodu prac remontowych
18.09 - 30.09 9:00 - 16:00
Oddział Informacji Naukowej
Czytelnia Zbiorów Specjalnych
Biblioteka Wydziału Chemicznego
Biblioteka Terenu Południowego (przy ul. Narbutta)
02.07 - 30.09 9:00 - 16:00
Biblioteka DS Akademik 02.07 - 03.09 Nieczynne
04.09 - 30.09 12:00 - 16:00
Biblioteka DS Babilon
Biblioteka DS Żaczek
02.07 - 30.09 Nieczynne

Dodatkowo w Wypożyczalni Studenckiej:

 • Zwroty książek z nieczynnych agend Biblioteki Głównej
 • Odbiór zamówionych książek z Magazynu Zewnętrznego Babilon (w czwartki)

Sala Dydaktyczna nieczynna

Z powodu prac remontowych Sala Dydaktyczna (piętro I) jest nieczynna.

Zapraszamy do Sali Komputerowej (parter, pokój 71A).

Przepraszamy za utrudnienia.

Praca dla studentów w Bibliotece Głównej PW

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej ogłasza rekrutację do pracy  w weekendy w roku akademickim 2017/18.

Kandydatów poszukujemy wyłącznie wśród studentów studiów pierwszego stopnia Politechniki Warszawskiej, którzy mają zaliczenie dwóch pierwszych semestrów.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia średniego,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie komunikacyjnym,
 • umiejętności szybkiego uczenia się,
 • sumienności i terminowości,
 • uprzejmości i życzliwości,
 • dyspozycyjności,
 • gotowości do odbycia szkolenia i praktyki we wrześniu 2017, minimum 40 godzin.

Mile widziane doświadczenie w zakresie obsługi klienta.

Tryb pracy:

 • zatrudnienie w okresie październik – czerwiec,
 • praca w piątki w godzinach popołudniowych oraz w soboty i niedziele w Wolnym Dostępie
 • rodzaj umowy - umowa o pracę na czas określony (październik 2017 – czerwiec 2018) – maksymalnie w wymiarze 0,25 etatu miesięcznie

Wymagane dokumenty:

 • CV z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
  Zgłoszenia w terminie do 19 czerwca prosimy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rozmowy z wybranymi kandydatami będą przeprowadzone w terminie:

 • 26 - 27 czerwca 2017 r.

VIII Warszawski Piknik Archiwalny

Zespół Oddziału Zbiorów Specjalnych zaprasza na VIII Warszawski Piknik Archiwalny. Odbędzie się on 10.06.2017 w Pałacu Staszica w Warszawie, gdzie będzie również wystawa "Skarby Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej. Zbiory Specjalne".
Szczegółowy program oraz plakat można znaleźć na stronie
http://www.petea.home.pl/apan/pl/node/2681

Plakaty dostępne są w Bibliotece Cyfrowej PW

Więcej informacji na blogu: http://bgpw.blog.pl/2017/06/12/skarby-biblioteki-glownej-pw/

Serdecznie zapraszamy.

Szkolenie biblioteczne w ramach studiów I stopnia

Informujemy, że kurs biblioteczny dla studentów I roku studiów I stopnia (studia inżynierskie) będzie otwarty w terminie od 24 maja do 4 czerwca włącznie. Jest to ostatni termin szkolenia bibliotecznego w tym semestrze.
Zajęcia będą prowadzone drogą elektroniczną. Studenci nieposiadający dostępu do Internetu mogą korzystać z komputerów w Bibliotece Głównej:

 • Sala Komputerowa p. 71A (parter),
 • BG Wolny Dostęp (poziom II, III).

Godziny otwarcia biblioteki można sprawdzić na stronie domowej Biblioteki Głównej PW. Każdy uczestnik kursu musi samodzielnie zapisać się na kurs według poniższej instrukcji:
Instrukcja logowania do kursu
1.    Na stronie domowej BG PW www.bg.pw.edu.pl wybierz zakładkę „Platforma e-learningowa”
2.    Po wejściu na Platformę, z kategorii „Szkolenia zamknięte” wybierz „Przysposobienie biblioteczne”, a następnie „Przewodnik po bibliotekach PW”
3.    Wyświetli ci się krótka informacja „Opcje zapisów”, aby przejść do następnego okna kliknij „Kontynuuj”
4.    Zapoznaj się z instrukcją zapisu na Platformę, a następnie kliknij „Zacznij teraz od utworzenia nowego konta” i wypełnij formularz
5.    Po wypełnieniu formularza kliknij „Utwórz moje nowe konto”
6.    Na podany przez ciebie adres mailowy zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym, na który należy kliknąć (uwaga! Jeżeli nie otrzymałaś/eś maila, sprawdź w SPAM)
7.    Po kliknięciu w link zostaniesz przekierowany na stronę szkolenia. Wybierz „Strona Główna” z menu Nawigacja, a następnie kliknij jeszcze raz na kurs „Przewodnik po bibliotekach PW”
8.    Zapisz się na kurs podając odpowiedni klucz dostępu (patrz poniżej)
9.    Kurs został podzielony na dwie części, każda z nich kończy się krótkim testem sprawdzającym opanowanie materiału.
10. Warunkiem zaliczenia kursu jest prawidłowa odpowiedź na co najmniej 5 z 7 pytań w pierwszej części i na 6 z 8 pytań w drugiej części.
Klucze dostępu dla poszczególnych wydziałów:
Wydział Administracji i Nauk Społecznych - ekursWAdmin_2016s
Wydział Architektury - ekursWA_2016s  
Wydział Chemiczny -  ekursWCH_2016s   
Wydział Elektryczny studenci stacjonarni - ekursWE_2016s   
Wydział Elektryczny Studenci niestacjonarni - nsekursWE_2016
Wydział Fizyki - ekursWF_2016s   
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej - ekursWICHiP_2016s  
Wydział Inżynierii Materiałowej - ekursWIM_2016s
Wydział Inżynierii Produkcji studenci stacjonarni - ekursWiP_2016s  
Wydział Inżynierii Produkcji studenci niestacjonarni - ns_ekursWIP_2016   
Wydział Matematyki i Nauk Stosowanych - ekursWMiNI_2016s   
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa studenci stacjonarni - ekursWMEiL_2016s   
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa studenci niestacjonarni - nsekursWMEiL_2016   
Wydział Mechatroniki studenci niestacjonarni - ns_ekursWMech_2016
Wydział Mechatroniki studenci stacjonarni - ekursWMech_2016s
Wydział Transportu - ekursWT_2016s

Uwaga! Jeżeli nie otrzymałaś/eś maila uwierzytelniającego lub masz dodatkowe pytania związane ze szkoleniem skontaktuj się z pracownikiem Oddziału Informacji Naukowej:
tel.: 22 234 7300
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Baza patentów PatBase

Biblioteka Główna PW wykupiła jednostanowiskowy dostęp do bazy patentów PatBase.
PatBase to międzynarodowa baza patentowa rejestrująca ponad 100 milionów publikacji, w tym zgłoszeń patentowych, udzielonych patentów, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych z ponad 100 ośrodków patentowych.
Część zasobów, może być przeszukiwana pełnotekstowo.
Baza jest dostępna na komputerze w Oddziale Informacji Naukowej BG PW.
Więcej na temat bazy tutaj

Wydział Inżynierii Produkcji - szkolenie biblioteczne dla studentów II stopnia

Informujemy, że szkolenia biblioteczne dla studentów II stopnia Wydziału Inżynierii Produkcji odbędą się w dniach 15-18 maja 2017 r.  
Szkolenia będą odbywały się w gmachu przy ulicy Narbutta 86 (Gmach Stary Technologiczny), w czytelni Filii BG – Biblioteki Terenu Południowego (pokój 206).
Poniżej prezentujemy harmonogram dla poszczególnych grup:

Data Godziny Grupa
15-05-2017
(poniedziałek)
10:15-12:00 MD-IZ-2, MD-MK
15-05-2017
(poniedziałek)
12:15-14:00 MD-MK, MD-IZ
16-05-2017
(wtorek)
10:15-12:00 MD-GT
16-05-2017
(wtorek)
12:15-14:00 MD-MB, MD-MK, MD-MM
16-05-2017
(wtorek)
14:15-16:00 MD-IZ-2
17-05-2017
(środa)
14:15-16:00 MD-IZ-2
17-05-2017
(środa)
16:15-18:00 MD-MC
17-05-2017
(środa)
10:15-12:00 MD-IE-1(english study)
18-05-2017
(czwartek)
10:15-12:00 MD-IE-1(english study)
18-05-2017
(czwartek)
12.15-14.00 MD-IE-1(english study)


W razie pytań, prosimy o kontakt z Oddziałem Informacji Naukowej BG PW:
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
22 234 7300

© 1998-2017 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Webmaster | Redaktor | Linki dla bibliotekarzy

facebook bg pw youtube bg pw baza wiedzy pw blog biblioteki rss logo szare