Udostępnianie zbiorów

Zamówienia

Zamówienia online

Podstawowe informacje o zbiorach Biblioteki Głównej znajdują się w katalogu bibliotecznym.

Większość książek dostępnych w BG PW można zamówić online logując się na swoje konto biblioteczne. Po wyszukaniu książki, wybraniu zakładki "Lokalizacje/Zamówienie", sprawdzeniu dostępności wybranej książki w rubryce "Wypożyczony do/Status" można ją zamówić, gdy posiada ona w rubryce "Opcje" oznaczenie "Zamówienie".

W tej samej rubryce oznaczenie "Zamówienie" jest aktywne również przy książkach aktualnie wypożyczonych i wtedy zamawiając wypożyczony egzemplarz książki ustawiamy się do niej w kolejce (dotyczy to także książek zlokalizowanych w Wolnym Dostępie).

Zamówienie książek nie jest możliwe w  przypadku osiągnięcia limitu wypożyczeń lub zablokowanego konta bibliotecznego.

Czas odbioru

Zamówiona książka jest gotowa do odbioru, jeżeli na koncie bibliotecznym użytkownika w zakładce „Zamówienia” pojawi się informacja „Odbiór do: [data odbioru]”.

Zamówienie można odebrać w ciągu 4 dni roboczych od daty jego realizacji, bądź w ciągu 14 dni w przypadku studentów studiów niestacjonarnych i podyplomowych.

Miejsce odbioru

Po odbiór zamówionej książki należy zgłosić się do miejsca, które zostało wskazane w katalogu bibliotecznym jako miejsce jej odbioru*.

Na koncie bibliotecznym w zakładce „Zamówienia” także wskazane jest miejsce odbioru zamówionych książek.

Zobacz: Biblioteka to nie horror 4 - filie

Rezerwacja

Użytkownik może zarezerwować książkę, która jest w chwili obecnej wypożyczona przez inną osobę. Dokonując rezerwacji, użytkownik ustawia się w kolejce do danego egzemplarza. Jeżeli jest pierwszą osobą czekającą w kolejce, w momencie zwrotu książki zostaje powiadomiony drogą mailową o możliwości jej odbioru.

Warto także przed zarezerwowaniem konkretnego egzemplarza książki, sprawdzić w katalogu bibliotecznym czy dany tytuł dostępny jest w innej lokalizacji oraz jaki jest oczekiwany termin zwrotu wypożyczonego egzemplarza książki.

Wypożyczenia

Z Biblioteki Głównej zbiory mogą wypożyczać osoby posiadające aktywne konto biblioteczne. Zobacz więcej: tabela.

Szczegółowe ustalenia dotyczące grup użytkowników mogących wypożyczać z BG oraz ich uprawnień określa Regulamin.

Czas wypożyczenia

Okres wypożyczenia książek podany jest dla każdego egzemplarza w katalogu bibliotecznym w zakładce "Lokalizacje/Zamówienie" w rubryce "Wypożyczony do/Status".

Po wypożyczeniu książki data zwrotu pojawi się na koncie bibliotecznym w zakładce „Wypożyczenia”, a także w katalogu w zakładce „Lokalizacje/Zamówienie” w rubryce „Wypożyczony do/Status”.

Biblioteka w uzasadnionych przypadkach może poprosić o zwrot książki przed upływem wyznaczonego terminu.

Limit wypożyczeń

Status poszczególnych grup użytkowników, limit wypożyczeń poza BG PW oraz maksymalny jednorazowy okres ważności konta bibliotecznego zawiera tabela.

Limit dotyczy wszystkich wypożyczeń na koncie bibliotecznym użytkownika, bez względu na ich lokalizację (Biblioteka Główna, Filie oraz biblioteki wydziałowe i instytutowe).

Biblioteki wydziałowe i instytutowe mogą stosować dodatkowe ograniczenia w odniesieniu do wypożyczeń swoich zasobów.

Przedłużenie terminu zwrotu

Termin zwrotu każdej wypożyczonej książki można przedłużyć trzykrotnie.

Prolongatę książki można dokonać samodzielnie logując się na swoje konto biblioteczne lub korzystając z pomocy bibliotekarza.

Daną książkę można jednorazowo przedłużyć o taki termin, na jaki pierwotnie została wypożyczona (przykładowo książkę wypożyczoną na miesiąc można przedłużyć o kolejny miesiąc). Najlepiej dokonywać prolongaty na kilka dni przed wyznaczoną datą zwrotu.

Brak możliwości przedłużenia terminu zwrotu książki:

Zwrot książek

Wypożyczone książki należy zwracać w tych lokalizacjach, z których zostały wypożyczone.

Przetrzymanie książki

Jeżeli wypożyczona książka nie zostanie zwrócona w wyznaczonym terminie, następuje automatyczna blokada konta bibliotecznego i naliczanie opłaty (30 gr za dzień). Więcej informacji zobacz: Blokada konta.

Zobacz też: Regulamin i opłaty

Zagubienie lub zniszczenie książki

W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki użytkownik jest zobowiązany dostarczyć do biblioteki identyczny egzemplarz. Jeśli nie można odkupić takiego samego egzemplarza, zostanie wtedy wyznaczona przez bibliotekarza inna książka w cenie zbliżonej do zagubionej.

Zbiory tylko na miejscu

Zasoby BG PW są udostępniane wszystkim zainteresowanym osobom, także tym nieposiadającym konta bibliotecznego, ale w tym przypadku tylko na miejscu. W katalogu bibliotecznym zbiory nie podlegające wypożyczeniu można rozpoznać po statusie: „Na miejscu”, „W czytelni”, „Zamów do czytelni”, „Archiwalny”.

Są to m. in. książki znajdujące się w Wolnym Dostępie oznaczone czerwoną etykietą na grzbiecie oraz:

Prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne

Prace inżynierskie, licencjackie oraz magisterskie przechowywane są na wydziałach (w bibliotekach wydziałowych, instytutowych, zakładowych lub w dziekanatach). W celu wglądu do tych prac prosimy kontaktować się z właściwą jednostką.

Rozprawy doktorskie (wersje papierowe) bronione w PW dostępne są w Wolnym Dostępie na poziomie III. Można z nich skorzystać jedynie na miejscu po złożeniu zamówienie u bibliotekarza. Rozprawy doktorskie udostępniane są na szczególnych zasadach i nie mogą być kopiowane.

Rozprawy doktorskie z niektórych  Wydziałów m.in. Architektury i W. Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku dostępne są tylko na miejscu w bibliotekach wydziałowych.

Rozprawy doktorskie za lata 2000-2017  zawarte w Bazie Wiedzy PW udostępniane są w wersji elektronicznej  na terminalu w Wolnym Dostępie (III piętro) . Doktoraty są udostępniane na jednym stanowisku. Dyżurny bibliotekarz służy pomocą przy wyszukiwaniu doktoratów. Zakres chronologiczny udostępnianych w BWPW prac doktorskich będzie sukcesywnie rozszerzany.

Zasób prac doktorskich zarówno w wersji drukowanej, jak i cyfrowej nie jest całkowicie kompletny, ze względu na to, że nie wszystkie egzemplarze są składane do BWPW. W przypadku braku poszukiwanej pracy doktorskiej polecamy sprawdzenie w bibliotece wydziałowej (a z lat 2000 - 2017 w Bazie Wiedzy PW).

Prace habilitacyjne, które zostały opublikowane w formie zeszytu naukowego dostępne są w BG Czasopisma (Wolny Dostęp poziom II). Jeżeli natomiast zostały wydane w formie monografii (książki), są udostępniane na ogólnych zasadach (należy sprawdzić status i lokalizację egzemplarza w katalogu bibliotecznym).

Zobacz: Baza Wiedzy PW

Czasopisma

Ostatnie trzy roczniki czasopism dostępne są na miejscu w BG Czasopisma (poziom II, Wolny Dostęp). Tytuły czasopism rozmieszczone są na półkach według Układu Działowego Zbiorów.

Starsze roczniki czasopism należy zamówić elektronicznie lub u bibliotekarza, sprowadzane są one z magazynu do wglądu na miejscu. Czasopisma zlokalizowane w magazynie zewnętrznym Babilon należy zamówić elektronicznie przez swoje konto biblioteczne. Czas oczekiwania na sprowadzenie materiałów z tego magazynu to ok. 2 dni robocze.

Większość bieżących zagranicznych tytułów czasopism dostępna jest tylko w wersji elektronicznej. Można z nich korzystać z komputerów w sieci lokalnej PW lub z dowolnego komputera po zalogowaniu się.

Lista prenumerowanych bieżących czasopism polskich i zagranicznych: Czasopisma bieżące.

Normy

W Czytelni Norm pokój 161B (Odział Informacji Naukowej) można skorzystać na miejscu z polskich norm. Więcej.

Zbiory Specjalne

Księgozbiór zbiorów specjalnych tworzą: stare druki (dokumenty wydane do 1800 r.), polskie wydawnictwa książkowe do 1945 r., wydawnictwa obce do 1900 r., czasopisma polskie do 1950 r., zbiory kartograficzne i fotograficzne.
Zbiory udostępniane są tylko na miejscu w Czytelni Zbiorów Specjalnych (pok. nr 70).

W odniesieniu do zbiorów szczególnie cennych potrzebna jest zgoda Kierownika Oddziału Zbiorów Specjalnych.

W ramach zadania projektowego „Kolekcja specjalna z zakresu gospodarki przestrzennej i urbanistyki w zbiorach bibliotek PW", dofinansowanego w programie DUN (Działalność upowszechniająca naukę) zostało zdigitalizowane 1300 fotografii i 200 slajdów architektury sakralnej oraz ponad 1250 maszynopisów z lat 30-90. XX wieku, dotyczących architektury, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska naturalnego. Tworzą one Cyfrową Kolekcję Zbiorów Specjalnych, którą można przeglądać na terminalu na II piętrze w Wolnym Dostępie. Część fotografii i maszynopisów, należąca do tzw. domeny publicznej udostępniona jest w sieci otwartej w Bibliotece Cyfrowej PW (bcpw.bg.pw.edu.pl) w Kolekcji GPiM.

Przed zamówieniem tytułu zaliczanego do Zbiorów Specjalnych warto sprawdzić dostępność jego kopii cyfrowej w Bibliotece Cyfrowej PW.

 

Zbiory elektroniczne

Wszyscy użytkownicy Bibliotek PW posiadający konto biblioteczne oraz osoby niezapisane do bibliotek mogą korzystać z pełnotekstowych czasopism i książek elektronicznych oraz bibliograficzno-abstraktowych baz danych z komputerów w sieci PW.
Użytkownicy posiadający aktywne konto biblioteczne mogą korzystać z zasobów elektronicznych także z komputerów o zewnętrznym IP (spoza terenu PW). Konieczne jest zalogowanie się do wybranej z listy bazy za pomocą:

  • loginu - numer karty bibliotecznej (legitymacji studenckiej),
  • hasła - tego używanego podczas logowania się do konta bibliotecznego.

Więcej