- Alfabetyczny katalog kartkowy BG on-line -


 
>> dostęp do katalogu <<

Alfabetyczny Kartkowy Katalog on-line jest nowym rozwiązaniem opracowanym dla wygody naszych użytkowników. Ułatwia poszukiwanie informacji o dawnych zbiorach Biblioteki Głównej. Umożliwia lepszy dostęp, również spoza terenu biblioteki, do tradycyjnego (obecnie nie aktualizowanego) katalogu kartkowego. Alfabetyczny katalog Kartkowy on-line wiernie odzwierciedla zawartości szufladek kartkowego katalogu alfabetycznego.

Odnalezienie w katalogu poszukiwanej książki odbywa się poprzez przeglądanie kolejnych kart katalogowych, poczynając od wyboru szufladki oznaczonej odpowiednim ciągiem liter. W obrębie szufladki, należy przeglądać kolejne karty zmieniając (przesuwając) je odpowiednio o +1, +5, +20, +100 (lub wstecz -1,-5, -20, -100) aż do odnalezienia poszukiwanego opisu. Można też wpisać dowolny numer karty w danej skrzynce, szacując go na podstawie łącznej liczby kart w każdej szufladce (suma dla danej szufladki jest podana na ekranie). Szufladki można zmieniać podobnie jak przeglądane kartki, posługując się liczbami określającymi zmianę (np. +5 lub -20), numerem bieżącym lub wybierając właściwy ciąg alfabetyczny (okienko rozwijalne).

Przykładowe wyszukiwanie:
Fijałkowski Wiesław: Elementy telekomunikacji alfabetowej. Wwa 1983.
1. wybrać zakres kart (szufladek) Fibel - Fiosin (nr szufladki 066);
2. następnie odszukać właściwą kartę wybierając opcję 'nr karty w szufladce'; lub przeglądając karty skokowo +20, +100, -5,+1 itp. wybrać odpowiednią kartę z poszukiwanym opisem (w tym przypadku będzie to karta nr 0296).
3. zanotować sygnaturę (prawy górny róg) wyszukanej książki

Uwaga!
W tym katalogu nie można wyszukiwać informacji poprzez wpisanie nazwiska autora i wybór funkcji 'szukaj'. Katalog umożliwia jedynie przeglądanie jego zawartości (odpowiednik funkcji "browse" w systemach komputerowych).

Przypominamy, że katalog kartkowy, również w przedstawionej wersji on-line, nie stanowi podstawy do składania zamówień na publikacje zamieszczone w katalogu komputerowym w systemie ALEPH. Każde poszukiwanie należy rozpocząć od katalogu w systemie ALEPH.

Testowana obecnie wersja katalogu nie jest doskonała (może zawierać pewne luki w ciągłości skanowanych kart, nie wszystkie karty są dostatecznie czytelne). Wszystkie dostrzeżone usterki będą usuwane na bieżąco.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z Alfabetycznego Kartkowego Katalogu on-line i zgłaszania uwag do Ośrodka Informacji Naukowej Biblioteki Głównej:
tel.:0 22 628-71-84; 0 22 234-73-00
mail: oin.bg@pw.edu.pl