Kolekcja Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa

Kolekcję stanowi księgozbiór przekazany w październiku 2005 roku przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa do Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej.

Biblioteka Instytutu została utworzona w 1945 r. z inicjatywy Biura Odbudowy Stolicy i Ministerstwa Oświaty pod nazwą Publiczna Biblioteka Techniczna. Początkowo służyła pomocą architektom projektującym odbudowę Warszawy, później studentom i pracownikom nauki. W 1951 r. biblioteka została przekazana nowo utworzonemu Instytutowi Urbanistyki i Architektury. W tym czasie gromadzono głównie wydawnictwa z zakresu planowania przestrzennego, urbanistyki i architektury. Kolejne przekształcenia spowodowały poszerzenie zbiorów o tematykę ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.

Przejęta przez Bibliotekę Główną PW kolekcja liczy około 40 tys. woluminów książek i 20 tys. czasopism. Uzupełniają je materiały ikonograficzne (fotografie, slajdy), mapy, prace niepublikowane. Zbiór "varsavianów", w skład którego wchodzą tak rzadkie dzieła jak: Erndtel'a "Varsavia physice illustrata" z 1730 r., "Opis wszystkich pałaców, domów, kościołów, szpitali i ich possesorów m. Warszawy" z roku 1797 oraz starych druków - dzieła klasyków architektury (Wirtuwiusz, Vignola, Palladio, Alberti) wydane w Paryżu i Bazylei w latach 1614-1786 stanowią najcenniejszą część liczącego kilka tysięcy woluminów księgozbioru zaliczanego do Narodowego Zasobu Bibliotecznego.

Zasady udostępniania

  1. Zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej określa "Regulamin udostępniania zbiorów i świadczenia usług Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej"
  2. Udostępnianie Kolekcji GPiM:
Katalogi zbiorów dostępne są on-line