Polskie tytuły czasopism na liście ISI
(wersja: kwiecień 2011)


Tytuł
ISSN
Acta Agrobotanica 0065-0951
Acta Agrophysica 1234-4125
Acta Arithmetica 0065-1036
Acta Astronomica 0001-5237
Acta Biochimica Polonica 0001-527X
Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 0001-5296
Acta Biologica Silesiana 0860-2441
Acta Chiropterologica 1508-1109
Acta Entomologica Silesiana 1230-7777
Acta Geologica Polonica 0001-5709
Acta Geophysica 1895-6572
Acta Haematologica Polonica 0001-5814
Acta Ichthyologica Et Piscatoria 0137-1592
Acta Mycologica 0001-625X
Acta Neurobiologiae Experimentalis 0065-1400
Acta Of Bioengineering And Biomechanics 1509-409X
Acta Ornithologica 0001-6454
Acta Palaeobotanica 0001-6594
Acta Palaeontologica Polonica 0567-7920
Acta Parasitologica 1230-2821
Acta Physica Polonica A 0587-4246
Acta Physica Polonica B 0587-4254
Acta Poloniae Historica 0001-6829
Acta Poloniae Pharmaceutica 0001-6837
Acta Protozoologica 0065-1583
Acta Scientiarum Polonorum-Hortorum Cultus 1644-0692
Acta Societatis Botanicorum Poloniae 0001-6977
Acta Theriologica 0001-7051
Acta Universitatis Lodziensis Folia Biologica Et Oecologica 1730-2366
Acta Universitatis Lodziensis Folia Limnologica 0208-6158
Acta Universitatis Lodziensis Folia Zoologica 1230-0527
Acta Universitatis Lodziensis-Folia Biochimica Et Biophysica 0208-614X
Acta Universitatis Nicolai Copernici Biologia 0208-4449
Acta Universitatis Nicolai Copernici Prace Limnologiczne 0208-5348
Acta Zoologica Cracoviensia Ser A-Vertebrata 1895-3123
Acta Zoologica Cracoviensia Ser B-Invertebrata 1895-3131
Advances In Clinical And Experimental Medicine 1230-025X
Advances In Medical Sciences 1896-1126
Animal Science Papers And Reports 0860-4037
Annales Polonici Mathematici 0066-2216
Annales Societatis Geologorum Poloniae 0208-9068
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Sectio C Biologia 0066-2232
Annales Zoologici 0003-4541
Annals Of Agricultural And Environmental Medicine 1232-1966
Annals Of Animal Science 1642-3402
Annals Of The Upper Silesian Museum In Bytom Entomology 0867-1966
Annals Of The Upper Silesian Museum In Bytom Natural History 0068-466X
Annals Of Transplantation 1425-9524
Aphids And Other Homopterous Insects ****-****
Archives Of Acoustics 0137-5075
Archives Of Civil And Mechanical Engineering 1644-9665
Archives Of Environmental Protection 0324-8461
Archives Of Mechanics 0373-2029
Archives Of Medical Science 1734-1922
Archives Of Metallurgy And Materials 1733-3490
Archives Of Mining Sciences 0860-7001
Archives Of Polish Fisheries 1230-6428
Argumenta Oeconomica 1233-5835
Artibus Et Historiae 0391-9064
Badania Fizjograficzne Nad Polska Zachodnia Seria B Botanika 0067-2815
Badania Fizjograficzne Nad Polska Zachodnia Seria C Zoologia 0137-6683
Biocybernetics And Biomedical Engineering 0208-5216
Biologia 0006-3088
Biological Letters 1644-7700
Biology Of Sport 0860-021X
Biotechnologia 0860-7796
Bromatologia I Chemia Toksykologiczna 0365-9445
Bulletin Of The Polish Academy Of Sciences-Technical Sciences 0239-7528
Bulletin Of The Veterinary Institute In Pulawy 0042-4870
Cardiology Journal 1897-5593
Cellular & Molecular Biology Letters 1425-8153
Cement Wapno Beton 1425-8129
Central European Journal Of Biology 1895-104X
Central European Journal Of Chemistry 1895-1066
Central European Journal Of Immunology 1426-3912
Central European Journal Of Mathematics 1895-1074
Central European Journal Of Medicine 1895-1058
Central European Journal Of Physics 1895-1082
Chemia Analityczna 0009-2223
Chemical And Process Engineering-Inzynieria Chemiczna I Procesowa 0208-6425
Chemical Papers 0366-6352
Chronmy Przyrode Ojczysta 0009-6172
Control And Cybernetics 0324-8569
Dendrobiology 1641-1307
Dipteron-Wroclaw 1895-4464
Dissertationes Mathematicae 0012-3862
Drewno 1644-3985
Eastern European Countryside 1232-8855
Ecohydrology & Hydrobiology 1642-3593
Ecological Chemistry And Engineering S-Chemia I Inzynieria Ekologiczna S 1898-6196
Ecological Questions 1644-7298
Ekonomista 0013-3205
Eksploatacja I Niezawodnosc-Maintenance And Reliability 1507-2711
Electronic Journal Of Polish Agricultural Universities 1505-0297
Endokrynologia Polska 0423-104X
Environment Protection Engineering 0324-8828
Farmacja Polska 0014-8261
Fibres & Textiles In Eastern Europe 1230-3666
Filozofia Nauki 1230-6894
Folia Biologica-Krakow 0015-5497
Folia Forestalia Polonica Series A - Forestry 0071-6677
Folia Histochemica Et Cytobiologica 0239-8508
Folia Horticulturae 0867-1761
Folia Malacologica 1506-7629
Folia Morphologica 0015-5659
Folia Neuropathologica 1641-4640
Folia Quaternaria 0015-573X
Fragmenta Faunistica 0015-9301
Fragmenta Floristica Et Geobotanica Polonica 1640-629X
Fundamenta Mathematicae 0016-2736
Genus-International Journal Of Invertebrate Taxonomy 0867-1710
Geochronometria 1733-8387
Geologia Sudetica-Wroclaw 0072-100X
Geological Quarterly 1641-7291
Geologos 1426-8981
Ginekologia Polska 0017-0011
Gospodarka Surowcami Mineralnymi-Mineral Resources Management 0860-0953
Helminthologia 0440-6605
Herba Polonica 0018-0599
International Agrophysics 0236-8722
International Journal Of Applied Mathematics And Computer Science 1641-876X
International Journal Of Occupational Medicine And Environmental Health 1232-1087
International Journal Of Occupational Safety And Ergonomics 1080-3548
International Studies On Sparrows 1734-624X
Journal Of Animal And Feed Sciences 1230-1388
Journal Of Apicultural Science 1643-4439
Journal Of Applied Genetics 1234-1983
Journal Of Elementology 1644-2296
Journal Of Fruit And Ornamental Plant Research 1231-0948
Journal Of Human Kinetics 1640-5544
Journal Of Juristic Papyrology 0075-4277
Journal Of Medical Biochemistry 1452-8258
Journal Of Physiology And Pharmacology 0867-5910
Journal Of Plant Protection Research 1427-4345
Journal Of Theoretical And Applied Mechanics 1429-2955
Kardiochirurgia I Torakochirurgia Polska 1731-5530
Kardiologia Polska 0022-9032
Kosmos 0023-4249
Kulon 1427-3098
Kwartalnik Historii Zydow-Jewish History 1425-9966
Lesne Prace Badawcze 1732-9442
Linguistica Pragensia 0862-8432
Materials Science-Poland 0137-1339
Mathematica Slovaca 0139-9918
Measurement Science Review 1335-8871
Mathematica Slovaca 0139-9918
Medycyna Doswiadczalna I Mikrobiologia 0025-8601
Medycyna Pracy 0465-5893
Medycyna Weterynaryjna 0025-8628
Metrology And Measurement Systems 0860-8229
Monografie Bieszczadzkie ****-****
Monografie Faunistyczne 0137-2173
Monografie Parazytologiczne 0540-6722
Monographiae Botanicae 0077-0655
Monographs Of The Upper Silesian Museum 1508-9851
Nature Conservation 1643-9252
Nature Journal-Opole 0474-2931
Neurologia I Neurochirurgia Polska 0028-3843
New Educational Review 1732-6729
Notatki Ornitologiczne 0550-0842
Nukleonika 0029-5922
Oceanologia 0078-3234
Oceanological And Hydrobiological Studies 1730-413X
Ochrona Srodowiska 1230-6169
Odonatrix 1733-8239
Optica Applicata 0078-5466
Opto-Electronics Review 1230-3402
Palaeontologia Polonica 0078-8562
Pamietnik Literacki 0031-0514
Parki Narodowe I Rezerwaty Przyrody 0208-7545
Pharmacological Reports 1734-1140
Physicochemical Problems Of Mineral Processing 0137-1282
Plant Breeding And Seed Science 0018-3040
Polimery 0032-2725
Polish Botanical Journal 1641-8190
Polish Botanical Studies 0867-0730
Polish Entomological Monographs 1641-7445
Polish Journal Of Chemical Technology 1509-8117
Polish Journal Of Ecology 1505-2249
Polish Journal Of Entomology 0032-3780
Polish Journal Of Environmental Studies 1230-1485
Polish Journal Of Food And Nutrition Sciences 1230-0322
Polish Journal Of Microbiology 1733-1331
Polish Journal Of Natural Sciences 1643-9953
Polish Journal Of Pathology 1233-9687
Polish Journal Of Soil Science 0079-2985
Polish Journal Of Veterinary Sciences 1505-1773
Polish Maritime Research 1233-2585
Polish Polar Research 0138-0338
Polish Sociological Review 1231-1413
Polish Taxonomical Monographs ****-****
Polskie Archiwum Medycyny Wewnetrznej-Polish Archives Of Internal Medicine 0032-3772
Postepy Biologii Komorki 0324-833X
Postepy Dermatologii I Alergologii 1642-395X
Postepy Higieny I Medycyny Doswiadczalnej 0032-5449
Postepy Mikrobiologii 0079-4252
Poznan Studies In Contemporary Linguistics 1897-7499
Prace Botaniczne Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellonskiego ****-****
Prace Geologiczno-Mineralogiczne 0239-6661
Prace I Materialy Zootechniczne 0137-1649
Prace Instytutu Badawczego Lesnictwa Seria A 0369-9870
Prace Muzeum Ziemi 0032-6275
Prace Panstwowego Instytutu Geologicznego 0866-9465
Prace Zoologiczne-Wroclaw 0554-9051
Problemy Ekorozwoju 1895-6912
Progress In Plant Protection 1427-4337
Przeglad Antropologiczny 0033-2003
Przeglad Elektrotechniczny 0033-2097
Przeglad Gastroenterologiczny 1895-5770
Przeglad Geologiczny 0033-2151
Przeglad Menopauzalny 1643-8876
Przeglad Przyrodniczy 1230-509X
Reproductive Biology 1642-431X
Przeglad Zoologiczny 0033-247X
Przemysl Chemiczny 0033-2496
Psychiatria Polska 0033-2674
Ptaki Slaska 0860-3022
Reproductive Biology 1642-431X
Reumatologia 0034-6233
Ring 0035-5429
Rocznik Helski 1641-9189
Rocznik Ochrona Srodowiska 1506-218X
Roczniki Akademii Rolniczej W Poznaniu ****-****
Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej W Szczecinie 1427-440X
Rynek Energii 1425-5960
Studia Chiropterologica 1896-5318
Studia Geologica Polonica 0081-6426
Studia Mathematica 0039-3223
Studia Quaternaria 1641-5558
Studia Socjologiczne 0039-3371
Sylwan 0039-7660
Teka Komisji Ochrony I Ksztaltowania Srodowiska Przyrodniczego 1733-4233
Teksty Drugie 0867-0633
Topological Methods In Nonlinear Analysis 1230-3429
Trichopteron 1733-5558
Uniwersytet Im Adama Mickiewicza W Poznaniu Seria Biologia 0554-811X
Uniwersytet Im Adama Mickiewicza W Poznaniu Seria Zoologia 0554-8136
Variability And Evolution 0860-7907
Wiadomosci Botaniczne 0043-5090
Wiadomosci Ekologiczne 0013-2969
Wiadomosci Entomologiczne 0138-0737
Wiadomosci Parazytologiczne 0043-5163
Wiadomosci Zootechniczne 1731-8068
Wideochirurgia I Inne Techniki Maloinwazyjne 1895-4588
Wspolczesna Onkologia-Contemporary Oncology 1428-2526
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego We Wroclawiu 1897-208X
Zoologica Poloniae 0044-510X
Zywnosc-Nauka Technologia Jakosc 1425-6959