Układ działowy zbiorów

Układ księgozbioru w Wolnym Dostępie

Plan Wolnego Dostępu

 

1. Wybierz dział główny (A-Z).
2. Szczegółowy zestaw działów odsyła do odpowiedniego zestawu rekordów w Katalogu PW.

A. Dział ogólny
B. Organizacja i zarządzanie. Nauki ekonomiczne
C. Matematyka
D. Fizyka
E. Chemia
F. Nauki o Ziemi. Nauki biologiczne. Rolnictwo
G. Mechanika
H. Technologia maszyn. Techniki wytwarzania
I. Elektrotechnika i elektroenergetyka
J. Elektronika
K. Informatyka
L. Budownictwo. Inżynieria sanitarna
M. Transport
N. Nauki biologiczne. Biotechnologia. Medycyna
O. Poligrafia
P. Prawo. Nauki społeczne. Nauki polityczne
P. Inżynieria materiałowa. Materiałoznawstwo
S. Planowanie przestrzenne. Urbanistyka. Architektura. Sztuka
Z. Nauka. Technika. Historia 

A. Dział ogólny

B. Organizacja i zarządzanie. Nauki ekonomiczne

C. Matematyka

D. Fizyka

E. Chemia

Uwaga! Dział w trakcie reklasyfikacji. W razie wątpliwości zapytaj bibliotekarza.

Nowy układDotychczasowy układ

F. Nauki o Ziemi. Nauki biologiczne. Rolnictwo

G. Mechanika

H. Technologia maszyn. Techniki wytwarzania

I. Elektrotechnika i elektroenergetyka

J. Elektronika

K. Informatyka

L. Budownictwo. Inżynieria sanitarna

M. Transport

UWAGA: Logistyka jest w dziale B24

N. Nauki biologiczne. Biotechnologia. Medycyna

Uwaga! Dział w trakcie reklasyfikacji. W razie wątpliwości zapytaj bibliotekarza.

O. Poligrafia

P. Prawo. Nauki społeczne. Nauki polityczne

R. Inżynieria materiałowa. Materiałoznawstwo

S. Planowanie przestrzenne. Urbanistyka. Architektura. Sztuka

Z. Nauka. Technika. Historia