Nowości w katalogu według działów

„Nowości wg działów” to wykaz wszystkich tytułów, które wpłynęły do BG i jej agend w ostatnim kwartale. Nowości prezentowane są tu według Układu Działowego Zbiorów obowiązującego w naszych bibliotekach.

Wykaz aktualizowany jest co kwartał.

Rok 2017 - IV kwartał

Rok 2017 - III kwartał

Rok 2017 - II kwartał

Rok 2017 - I kwartał

Rok 2016 - IV kwartał

Rok 2016 - III kwartał

Rok 2016 - II kwartał

Rok 2016 - I kwartał

Rok 2015 - IV kwartał

Rok 2015 - III kwartał

Rok 2015 - II kwartał

Rok 2015 - I kwartał

Rok 2014 - IV kwartał

Rok 2014 - III kwartał

Rok 2014 - II kwartał

Rok 2014 - I kwartał

Rok 2013