Nowości w katalogu według działów

„Nowości wg działów” to wykaz wszystkich tytułów, które wpłynęły do BG i jej agend w ostatnim kwartale. Nowości prezentowane są tu według Układu Działowego Zbiorów obowiązującego w naszych bibliotekach.

Wykaz aktualizowany jest co kwartał.

Rok 2018 - II kwartał

Nowości na platformie IBUK Excel PDF
A - Dział ogólny Excel PDF
B - Zarządzanie. Nauki ekonomiczne Excel PDF
C - Matematyka Excel PDF
D - Fizyka Excel PDF
E - Chemia Excel PDF
F - Nauki o Ziemi. Ochrona środowiska Excel PDF
G - Mechanika Excel PDF
H - Technologia maszyn. Techniki wytwarzania Excel PDF
I - Elektrotechnika. Elektroenergetyka Excel PDF
J - Elektronika Excel PDF
K - Informatyka Excel PDF
L - Budownictwo. Inżynieria sanitarna Excel PDF
M - Transport Excel PDF
N - Nauki biologiczne. Biotechnologia. Medycyna Excel PDF
O - Poligrafia Excel PDF
P - Prawo. Nauki społeczne. Nauki polityczne Excel PDF
R - Inżynieria materiałowa. Materiałoznawstwo Excel PDF
S - Planowanie przestrzenne. Architektura. Sztuka Excel PDF
Z - Nauka. Technika. Historia Excel PDF

Rok 2018 - I kwartał

Nowości na platformie IBUK Excel PDF
A - Dział ogólny Excel PDF
B - Organizacja i zarządzanie. Nauki ekonomiczne Excel PDF
C - Matematyka Excel PDF
D - Fizyka Excel PDF
E - Chemia, przemysł chemiczny i technologia chemiczna Excel PDF
F - Nauki o Ziemi. Nauki biologiczne. Rolnictwo Excel PDF
G - Mechanika Excel PDF
H - Technologia maszyn. Techniki wytwarzania Excel PDF
I - Elektrotechnika i elektroenergetyka Excel PDF
J - Elektronika Excel PDF
K - Informatyka Excel PDF
L - Budownictwo. Inżynieria sanitarna Excel PDF
M - Transport Excel PDF
O - Poligrafia Excel PDF
P - Prawo. Nauki społeczne. Nauki polityczne Excel PDF
R - Inżynieria materiałowa. Materiałoznawstwo Excel PDF
S - Planowanie przestrzenne. Urbanistyka. Architektura. Sztuka Excel PDF
Z - Nauka. Technika. Zagadnienia interdyscyplinarne Excel PDF

Rok 2017 - IV kwartał

Rok 2017 - III kwartał

Rok 2017 - II kwartał

Rok 2017 - I kwartał