Logo Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej
Logo PW

Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

Zasoby

Zbiory Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej obejmują literaturę naukową i dydaktyczną z zakresu nauk technicznych w obszarach:

 • nauk podstawowych: matematyki, fizyki i chemii;
 • nauk inżynieryjnych: inżynierii środowiska, materiałowej, lądowej, chemicznej, a także mechatroniki, informatyki, elektroniki, elektrotechniki, transportu, mechaniki, budownictwa, organizacji produkcji oraz architektury;
 • nauk przyrodniczych: biologii, rolnictwa, geodezji i kartografii;
 • nauk społeczno-ekonomicznych: organizacji i zarządzania, nauk politycznych i prawnych.

Zobacz: Układ działowy zbiorów

Zbiory Biblioteki Głównej PW liczą ponad 1 000 000 woluminów. Biblioteka ma do zaoferowania swoim użytkownikom:

 • ok. 570 000 woluminów książek drukowanych;
 • 760 tytułów czasopism w wersji drukowanej (zob. Czasopisma bieżące);
 • 8 300 tytułów czasopism elektronicznych;
 • 160 000 tytułów książek elektronicznych (zob. Lista tytułów e-źródeł);
 • 150 licencjonowanych baz danych (zob. Lista e-baz);
 • 188 000 jednostek zbiorów specjalnych (starodruki, prace doktorskie, materiały audiowizualne, mikroformy, itd.);
 • 82 000 norm polskich, europejskich i międzynarodowych zharmonizowanych z polskimi
 • oraz wiele innych źródeł informacji.

Biblioteka stale powiększa swoją kolekcję zbiorów systematycznie kupując nowości wydawnicze, prenumerując najważniejsze tytuły czasopism z zakresu nauk technicznych i na bieżąco aktualizując swój księgozbiór.

Ponadto tworzy i rozbudowuje Bibliotekę Cyfrową PW, która gromadzi cyfrowe wersje publikacji stanowiących historyczny dorobek naukowy uczelni, a także materiały dotyczące historii Politechniki Warszawskiej. Dostępne są też zdigitalizowane wybrane skrypty, czasopisma i doktoraty stanowiące współczesny dorobek naukowy i dydaktyczny pracowników Uczelni.

Autorzy prac z tematyki zgodnej z zasobami Biblioteki Cyfrowej PW mogą przekazywać do niej swoje utwory. Wiecej informacji dla autorów: tu

Dzięki uczestnictwu BC PW w Federacji Bibliotek Cyfrowych (FBC) można przeszukiwać, przy pomocy jednego interfejsu, ponad 2 365 000 zasobów z ponad 110 innych bibliotek cyfrowych w Polsce. Ponadto zasoby BC PW są widoczne w europejskiej bibliotece cyfrowej — Europeana.

© 1998-2017 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Webmaster | Redaktor | Linki dla bibliotekarzy

facebook bg pw youtube bg pw baza wiedzy pw blog biblioteki rss logo szare