Wyszukiwanie literatury

Przygotowujesz projekt, referat, piszesz pracę dyplomową, doktorską? – Skorzystaj z profesjonalnych źródeł informacji.

Wybierz odpowiednie zagadnienie w zależności od tego, czego potrzebujesz.

Szukasz literatury na dany temat, skorzystaj z...

  • Multiwyszukiwarki
   Multiwyszukiwarka składa się z czterech zakładek dostępnych ze strony domowej Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej. Za pomocą zakładki Wszystkie zasoby możesz przeszukiwać wszystkie zasoby biblioteczne (drukowane i elektroniczne) jednoczenie. W zakładce Katalog znajdziesz informację o zbiorach drukowanych bibliotek PW. Jeżeli chcesz zawęzić swoje wyszukiwanie jedynie do zbiorów dostępnych online, skorzystaj z wyszukiwania w zakładce Zasoby elektroniczne. W zakładce Biblioteka Cyfrowa PW zajdziesz informację o zdigitalizowanych, wybranych zbiorach PW o znaczeniu historycznym i kulturowym oraz zasoby edukacyjne i dorobek naukowy pracowników PW. Jeżeli szukasz książek wydanych przed 1980 r. i nie znalazłeś ich za pomocą multiwyszukiwarki, sprawdź zeskanowany Alfabetyczny Katalog kartkowy BGPW.
   Więcej informacji na temat wyszukiwania informacji znajdziesz na Platformie e-learningowej BGPW - w szkoleniu Pierwsze kroki w bibliotece
 • Listy e-baz i Listy tytułów e-źródeł (w zakładce Wszystkie zasoby lub Zasoby elektroniczne)W zakładce Zasoby elektroniczne znajdziesz Listę Tytułów e-źródeł oraz Listę e-baz. Dzięki Liście Tytułów e-Źródeł w szybki sposób sprawdzisz czy w BG PW jest dostęp do danego tytułu w wersji online. Lista e-baz to obszerna tabela baz online, w tym baz bibliograficznych, bibliograficzno-abstraktowych, pełnotekstowych, katalogów (lokalnych i centralnych) oraz wyszukiwarek naukowych. Zwróć uwagę na symbole i opisy przy danej bazie. W tabeli znajdziesz m. in.

Bazy bibliograficzno-abstraktowe
Bazy bibliograficzno-abstraktowe to bazy odsyłające, umożliwiające kompleksowy przegląd literatury z danej dziedziny lub z wielu dziedzin. Zawierają streszczenia różnego typu dokumentów, m.in. artykułów z czasopism, referatów z konferencji, raportów technicznych, patentów, a niekiedy także norm i książek. Przeszukując bazy bibliograficzno-abstraktowe przeglądasz jednocześnie publikacje wielu wydawców, w różnych językach (nie tylko w języku angielskim). Masz do dyspozycji wyspecjalizowane narzędzia wyszukiwawcze (słowniki dziedzinowe, narzędzia klasyfikacyjne, tezaurusy), dostosowane często do potrzeb danej dziedziny. Wyboru bazy bibliograficzno-abstraktowej należy dokonać, kierując się informacjami o dziedzinie wiedzy, z jaką wiążą się materiały w niej gromadzone oraz opisem bazy.
Bazy bibliograficzno-abstraktowe, jak sama nazwa wskazuje, zawierają streszczenia publikacji.

 • Narzędzie linkujące SFX w bazach bibliograficzno-abstraktowych umożliwia przejście od abstraktu do pełnego tekstu (w przypadku baz WoS, SciFinder link FullText). Jeżeli biblioteka subskrybuje dany tytuł, nastąpi przekierowanie na platformę wydawcy. Jeżeli pełny tekst w formie elektronicznej jest dostępny, można się z nim zapoznać online, zapisać na dysku komputera lub wydrukować. Jeżeli pełny tekst nie jest dostępny online, należy sprawdzić czy biblioteka posiada wersję drukowaną. Jeżeli nie, można go zamówić korzystając z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej.

Bazy pełnotekstowe
Na liście baz zamieszczono także bazy pełnotekstowe. Są to bazy poszczególnych wydawców lub platformy / agregatory zawierające publikacje wielu wydawców. Ich zawartość, jeżeli chodzi o czasopisma, jest w znacznym stopniu rejestrowana w bazach bibliograficzno-abstraktowych. Bazy bibliograficzno-abstraktowe w marginalnym stopniu rejestrują książki. Warto więc zwrócić uwagę na pełnotekstowe bazy książek elektronicznych (wyróżnione na liście e-baz kolorem czerwonym), ponieważ stanowią one dodatkowe źródło informacji.

Katalogi Centralne
W celu uzupełnienia wyszukiwania możesz także przeszukać zasoby innych bibliotek krajowych. Pomogą Ci w tym katalogi centralne – KARO, NUKAT, Bazy BN.

Szukasz konkretnego tytułu książki lub czasopisma, wybierz...

 • Zakładkę Katalog
  W katalogu sprawdzisz czy biblioteki PW posiadają dany tytuł w formie papierowej, czy jest on w tej chwili dostępny, oraz czy i na jak długo możesz go wypożyczyć.
 • Zakładkę Zasoby Elektroniczne
  Masz możliwość przeszukiwania zawartości większości prenumerowanych przez Bibliotekę (komercyjnych) baz danych i wybranych źródeł ogólnodostępnych.
 • Listę tytułów e-źródeł (w zakładce Wszystkie zasoby lub Zasoby elektroniczne)
  Na Liście tytułów e-źródeł sprawdzisz, czy dany tytuł czasopisma lub książki jest dostępny online. Lista tytułów e-źródeł obejmuje ksiązki i czasopisma dostępne w PW w formie elektronicznej.
  Listę można przeszukiwać wpisując początek tytułu, pełny tytuł lub słowa z tytułu.
 • Co zrobić jeżeli w PW nie ma dostępu do danego tytułu ani w formie elektronicznej, ani w drukowanej? Skontaktuj się z Wypożyczalnią Międzybiblioteczną. Możesz także samodzielnie sprawdzić, w której bibliotece dostępny jest dany tytuł. W tym celu skorzystaj z katalogów centralnych (krajowych) – NUKAT, KARO, Bazy BN, zamieszczonych na Liście baz.

Szukasz norm polskich i zagranicznych – skorzystaj z...

  • Czytelni Norm Oddział Informacji Naukowej BGPW, Gm. Główny, p.161B.
   Biblioteka Główna PW udostępnia obszerną kolekcję norm polskich, w tym norm ISO, EN, IEC - zharmonizowanych z normami polskimi oraz kolekcję wybranych norm branżowych BN. Znajdziesz tutaj:

Normy dostępne online
Pełnotekstowy dostęp do kolekcji norm polskich z komputera dostępnego w czytelni. Brak możliwości drukowania i kopiowania norm udostępnianych online.

Normy dostępne w formie papierowej
Dostępność norm sprawdzisz na miejscu w czytelni, mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 22 234 7300. Informację o normach wydanych po roku 2013, znajdziesz w zakładce Katalog

Leksykon Materiałoznawstwa
Baza zawiera informacje o materiałach inżynierskich (metale, polimery, ceramika i kompozyty) wraz z wykazami norm i ich światowych odpowiedników. Karty charakterystyk materiałów zawierają m.in. obowiązujące oznaczenia europejskie, skład chemiczny, właściwości mechaniczne, właściwości fizyczne, półprodukty, możliwość zastosowania podczas technologicznych procesów obróbki, oraz zestawienie norm zagranicznych i międzynarodowych. Baza dostępna jest na DVD.

Perinorm Europe
Baza podaje aktualny stan norm i przepisów technicznych z zakresu wszystkich dziedzin nauki, techniki i gospodarki. Opisy dokumentów poszerzone są o abstrakty, słowa kluczowe oraz informacje nt. powiązań określonej normy z innymi normami. Perinorm Europe zawiera opisy norm: austriackich, belgijskich, brytyjskich, czeskich, francuskich, holenderskich, niemieckich, polskich, szwajcarskich, tureckich, norm europejskich i międzynarodowych, włączając w to: ISO, IEC, ITU, ETSI, CEN i CENELEC. Baza dostępna jest na DVD.

   • Listy e-baz (zakładka Wszystkie zasoby lub Zasoby elektroniczne), a następnie jedną z baz:

Katalog Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
Podstawowym źródłem informacji o polskich normach jest Katalog Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Tu odszukasz konkretne numery norm.

IEEE Xplore
Baza opracowana przez Institute of Electrical and Electronic Engineers m.in. do norm z następujących dyscyplin: Bioengineering, Communication, Networking & Broadcasting, Components, Circuits, Devices & Systems, Computing & Processing (Hardware/Software), Engineered Materials, Dielectrics & Plasmas, Engineering Profession, Fields, Waves & Electromagnetics, General Topics for Engineers (Math, Science & Engineering), Geoscience, Nuclear Engineering, Photonics & Electro-Optics, Power, Energy, & Industry Applications, Robotics & Control Systems, Signal Processing & Analysis, Transportation.

IHS Standards Expert / serwis norm technicznych
Dostęp (do poziomu abstraktu) z jednej platformy do aktywnych oraz archiwalnych dokumentów technicznych (głównie norm i standardów) z ponad 370 organizacji ustanawiających standardy techniczne z całego świata (oprócz Polski).

Szukasz patentów – wybierz...

   • Listę e-baz (zakładka Wszystkie Zasoby lub Zasoby Elektroniczne), a następnie:

Patenty – Espacenet
Dostęp do ponad 70 milionów dokumentów patentowych z całego świata, w tym zarówno zgłoszeń patentowych, jak i udzielonych patentów. Zawartość bazy sięga 1836 roku. Istnieje możliwość dostępu do bazy także przez interfejs polski. Można przeszukiwać pełen zbiór dokumentów z przeszło 80 krajów (podbaza Worldwide), dokumenty WO (podbaza WIPO Światowej Organizacji Własności Intelektualnej), dokumenty EP (podbaza EP Europejskiego Urzędu Patentowego) oraz zbiory dokumentów z poszczególnych krajów, w tym z Polski (podbaza PL).

Patenty – Serwer Publikacji
Baza pełnych tekstów patentów wydawanych przez Urząd Patentowy RP, w tym polskich opisów patentowych, polskich opisów ochronnych wzorów użytkowych oraz tłumaczeń na język polski patentów europejskich obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Patenty – Bazy UPRP
Informacje o zgłoszeniach i udzielonych prawach wyłącznych: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe (w tym: zdobnicze), znaki towarowe, oznaczenia geograficzne.

Derwent Innovations Index / na platformie Web of Science
Dostęp do informacji patentowych (od 1963 roku) oraz ich indeksu cytowań (od 1973 roku) subskrypcja obejmuje: Chemical Section;  Electrical and Electronic Section oraz  Engineering Section

Szukasz właściwości substancji chemicznych i materiałów – wybierz...

   • Listę e-baz (zakładka Wszystkie Zasoby lub Zasoby Elektroniczne), a następnie:

SciFinder i Reaxys
SciFinder i Reaxys to bazy bibliograficzno-abstraktowe, które posiadają specjalne narzędzia umożliwiające odszukanie substancji i reakcji chemicznych. Bazy w uporządkowany sposób podają nazwę substancji, jej numer identyfikacyjny, wzór strukturalny, odnośniki literaturowe, właściwości eksperymentalne i przewidywane, informacje o dostawcach, warunkach bezpiecznego stosowania i przechowywania, reakcjach chemicznych, w tym schematy reakcji, wydajność i katalizatory.
Więcej na temat bazy SciFinder w szkoleniu dostępnym w zakładce Platforma e-learningowa

Knovel /Data Search
Data Search to specjalna zakładka w bazie książek elektronicznych Knovel, która umożliwia wyszukiwanie zadanych wartości właściwości chemicznych i fizycznych substancji oraz materiałów.

   • Czytelnia Norm - na miejscu (Oddział Informacji Naukowej BGPW, Gm. Główny, p.161 b)

Leksykon materiałoznawstwa
Baza zawiera informacje o materiałach inżynierskich (metale, polimery, ceramika i kompozyty) wraz z wykazami norm i ich światowych odpowiedników. Karty charakterystyk materiałów zawierają m.in. obowiązujące oznaczenia europejskie, skład chemiczny, właściwości mechaniczne, właściwości fizyczne, półprodukty, możliwość zastosowania podczas technologicznych procesów obróbki, oraz zestawienie norm zagranicznych i międzynarodowych. Baza na DVD - dostępna tylko na miejscu w Czytelni Norm.

Szukasz sprawozdań finansowych spółek, raportów branżowych, notowań giełdowych, statystyk i danych makroekonomicznych – wybierz...

   • Listę e-baz (zakładka Wszystkie Zasoby lub Zasoby Elektroniczne), a następnie:

EMIS Emerging Markets Information Service
Wyczerpujące informacje dotyczące rynków rozwijających się, w tym aż 35 krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Azji oraz Ameryki Łacińskiej. Pełne teksty artykułów prasowych, sprawozdań finansowych spółek publicznych i niepublicznych w regionie, raportów branżowych, notowań giełdowych, statystyk i danych makroekonomicznych uzyskiwanych bezpośrednio z wiodących źródeł informacji krajowych i międzynarodowych.

ProQuest ABI/INFORM Complete
Biznesowa baza danych oferującą prawie 3900 pełnotekstowych tytułów z takich dziedzin, jak biznes i ekonomia, strategie firmowe, techniki zarządzania czy informacje na temat konkurencyjności i produktów. Międzynarodowy zasięg bazy daje użytkownikom pełny obraz przedsiębiorstw i trendów biznesowych na całym świecie.

EBSCO Business Searching Interface (BSI)
Baza umożliwiająca łatwe wyszukiwanie i przeglądanie zarówno danych ekonomicznych dotyczących kraju, jak i profili firm zagranicznych, analiz SWOT, informacji przemysłowych oraz  raportów z badań rynku.

Szukasz przepisów prawnych – wybierz...

   • Listę e-baz (zakładka Wszystkie Zasoby lub Zasoby Elektroniczne), a następnie:

Akty prawne: Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP
Baza zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów.

Szukasz podręczników opracowywanych przez pracowników uczelni, materiałów z wykładów w postaci prezentacji, filmów, zadań i testów, wybierz...

   • Listę e-baz (zakładka Wszystkie Zasoby lub Zasoby Elektroniczne), a następnie:

Zasoby edukacyjne OKNO - podręczniki
Podręczniki multimedialne opracowane przez Ośrodek Kształcenia na Odległość - OKNO PW
Zasoby edukacyjne Platforma edukacyjna do nauczania informatyki.

Materiały dydaktyczne przygotowane w ramach projektu Opracowanie programów nauczania na odległość na kierunku studiów wyższych - Informatyka

Zasoby edukacyjne Open AGH
Materiały opracowane przez pracowników i studentów Akademii Górniczo-Hutniczej

Zasoby edukacyjne MIT OpenCourseWare
Otwarty Program Edukacyjny Massachusetts Institute of Technology

 

Szukasz informacji o pracach doktorskich obronionych na PW skorzystaj z…

   • Repozytorium BG PW
    Repozytorium jest częścią Bazy Wiedzy PW. Znajdziesz w nim informacje bibliograficzne dotyczące
    prac doktorskich obronionych w Politechnice Warszawskiej. Dzięki narzędziom dostępnym w bazie prace doktorskie możesz wyszukiwać przez nazwisko autora lub promotora, po słowach z tytułu lub po nazwie wydziału.

    "Bibliografia (adnotowana) prac doktorskich i habilitacyjnych" za lata 1971 – 1997  w wersji drukowanej, dostępna na miejscu w Oddziale Informacji Naukowej. Bibliografia zawiera kompletne informacje dotyczące stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego, nadanych przez poszczególne wydziały PW. Do opisów bibliograficznych  załączono streszczenia poszczególnych prac.
   • Zakładki Katalog
    W katalogu znajdziesz informację o prac doktorskich obronionych na PW, dostępnych w zasobach BG PW. Prace te są udostępniane na miejscu w Wolnym Dostępie na poziomie III. Aby skorzystać z danej pracy należy sprawdzić jej sygnaturę w katalogu bibliotecznym  i złożyć zamówienie u bibliotekarza.

Szukasz informacji o pracach dyplomowych obronionych na PW skorzystaj z…

   • Repozytorium BG PW
    Repozytorium jest częścią Bazy Wiedzy PW. Znajdziesz w nim informacje bibliograficzne dotyczące prac dyplomowych (inżynierskich i magisterskich) obronionych w Politechnice Warszawskiej. Uwaga! Biblioteka Główna PW nie gromadzi prac dyplomowych. Jeżeli chcesz zapoznać się z daną pracą zapytaj o jej dostępność w bibliotece wydziałowej lub dziekanacie danego wydziału.

Szukasz materiałów na temat pisania pracy dyplomowej skorzystaj z ...

Poradnika Pisania Pracy Dyplomowej opracowanego przez Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej we współpracy m.in. z Biblioteką Główną PW. Zawiera on szereg informacji w zakresie następujących tematów:

   • Jak wygląda schemat postępowania dyplomanta
   • Jaki jest cel pisania pracy dyplomowej
   • Jak wybrać temat i promotora pracy dyplomowej
   • Jak wygląda struktura pracy dyplomowej
   • Jak wygląda obrona pracy i egzamin dyplomowy
   • Jak wyszukać literaturę przedmiotu i materiały do pracy dyplomowej
   • Wyszukiwanie, wybór i ocena literatury przedmiotu
   • Z jakiego rodzaju wydawnictw można korzystać
   • Gdzie zacząć wyszukiwanie literatury przedmiotu – informacja biblioteczna
   • Wyszukiwanie literatury przedmiotu - informacja bibliograficzna