Wolny Dostęp

Wolny Dostęp to przestrzeń obejmująca w Bibliotece Głównej PW trzy piętra: II, IIA i III. Użytkownicy mają tutaj swobodny dostęp do książek i czasopism znajdujących się na półkach.

W Wolnym Dostępie znajduje się wiele miejsc przeznaczonych do pracy indywidualnej i grupowej oraz samoobsługowe urządzenia do skanowania i kopiowania.

Plan Wolnego DostępuGodziny otwarcia

Zobacz także: Biblioteka to nie horror 5 - Wolny Dostęp

Rozmieszczenie książek

Książki i czasopisma w Wolnym Dostępie ułożone są na półkach według Układu Działowego Zbiorów.

Każdy dział jest podzielony na poddziały (prezentujące zagadnienia szczegółowe dla dziedziny), które oznaczone są liczbami w obrębie  danego działu, np. C21 – Algebra, D63 – Fizyka jądrowa, itd. Oznaczenia działów znajdują się na grzbietach książek.

Książki w obrębie działu ustawione są alfabetycznie według nazwisk autorów lub tytułów (dla książek wielu autorów), np.: C21 Jurlewicz, C50 Krysicki, itp.

Wyszukiwanie książek

W Wolnym Dostępie użytkownik sam wyszukuje książki. Najpierw, należy sprawdzić dział, w którym znajduje się dana pozycja. Informacje te są dostępne w katalogu bibliotecznym w zakładce „Szczegóły”, w rubryce „Ustawienie na półce”.

Można również przeglądać książki bezpośrednio na półce w obrębie interesującego działu tematycznego.
Wykorzystane na miejscu książki i czasopisma należy pozostawić w wyznaczonych do tego miejscach (stołach, wózkach). Użytkownik nie powinien odkładać ich samodzielnie na półkę.

Wypożyczanie książek

W Wolnym Dostępie znajdują się książki, z których można korzystać tylko na miejscu (oznaczone czerwoną etykietą na grzbiecie) oraz takie, które można wypożyczyć do  domu (bez czerwonej etykiety).

Książek z Wolnego Dostępu nie można  zamówić online.

Żeby książkę wypożyczyć, należy sprawdzić w katalogu bibliotecznym w jakim jest dziale, wziąć z półki i zarejestrować wypożyczenie u dyżurującego bibliotekarza.

Jeśli książka jest wypożyczona przez innego użytkownika, można ją zarezerwować on-line. Informacje o możliwości odbioru zamówienia użytkownik otrzyma e-mailem.

W Wolnym Dostępie można również korzystać na miejscu z rozpraw doktorskich, czasopism oraz książek sprowadzonych przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną.