Centralny Katalog Zbiorów Bibliotek PW

Wspólny katalog Biblioteki Głównej, jej filii oraz wielu bibliotek wydziałowych i instytutowych.
Patrz: Lista bibliotek

Układ działowy zbiorów   /   Czasopisma bieżące   /   Katalogi kartkowe
Lista tytułów e-źródeł 

Zawiera pełnotekstowe czasopisma i książki w wersji on-line z prenumerowanych przez Bibliotekę baz danych i wybranych źródeł ogólnodostępnych. Jak korzystać z e-źródeł spoza PW - zobacz TUTAJ

 
Lista e-baz
dlibra wyszukiwanie

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej

Zdigitalizowane, wybrane zbiory PW o znaczeniu historycznym i kulturowym oraz zasoby edukacyjne i dorobek naukowy pracowników PW.

Przekaż publikację do Biblioteki Cyfrowej PW
Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej

Repozytorium uczelniane i centralny system ewidencji dorobku naukowego Politechniki Warszawskiej


Informacje o Repozytorium PW

Uwaga: Biblioteka w wakacje!

Oddział
Usługi
Godziny otwarcia
Gmach Główny

PARTER

BG Wypożyczalnia Studencka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel.: 22 234 7580
Wypożyczanie książek znajdujących się w magazynie studenckim. Konieczne wcześniejsze zamówienie elektroniczne. pn. - pt. 900 - 1900
sob. 900 - 1900
niedz. 1000 - 1600
p. 71
BG Wypożyczalnia Krótkoterminowa  Wypożyczenia na 1 tydzień. pn. - pt. 1100 - 1900 
sob. - nieczynne
niedz. - nieczynne
ferie i wakacje - nieczynne
p. 71a
Czytelnia Zbiorów Specjalnych
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel.: 22 234 5113
Udostępnianie na miejscu książek i czasopism z kolekcji zbiorów specjalnych. pn.- pt. 900 - 1500
sob - nieczynne
niedz. - nieczynne
p. 70

POZIOM I

Oddział Informacji Naukowej
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel.: 22 234 7300
tel./fax: 22 628 7184
Udzielanie informacji katalogowych i bibliograficznych.
Pomoc w wyszukiwaniu literatury i w korzystaniu ze źródeł elektronicznych.
pn. - pt. 800 - 1900
sob. 900 - 1500
niedz. - nieczynne
p. 161 B i C
Oddział Informacji Naukowej
Czytelnia Norm
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel.: 22 234 7300
tel./fax: 22 628 7184
Udostępnianie na miejscu zbioru norm. pn. - pt. 800 - 1900
sob. 900 - 1500
niedz. - nieczynne
p. 161 B
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel.: 22 234 7401
Sprowadzanie dokumentów z bibliotek krajowych i zagranicznych. pn.- pt. 1100 - 1500
sob. - nieczynne
niedz. - nieczynne
p. 162 A

Sala Komputerowa
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel.: 22 234 7300

Dostęp do komputerów i internetu. pn. - pt. 800 - 1900
sob. 900 - 1500
niedz. - nieczynne
p. 162 B
Sala Dydaktyczna
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel.: 22 234 7300
Sala otwarta dla użytkowników biblioteki, z wyjątkiem dni, kiedy odbywają się szkolenia i seminaria. pn. - pt. 800 - 1900
sob. 900 - 1500
niedz. - nieczynne
p. 162 C

POZIOM II

BG Wolny Dostęp / Czasopisma
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel.: 22 234 5598
Udostępnianie na miejscu czasopism bieżących drukowanych z ostatnich 2 lat oraz roczników znajdujących się w magazynach. Udostępnianie książek na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz pn. - pt. 800 - 1900
sob. 900 - 1900
niedz.1000 - 1600
p. 242

POZIOM IIa

BG Magazyn Podstawowy
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel.: 22 234 7034
Kolekcja książek, które należy zamówić elektronicznie i odebrać w BG Wolny Dostęp na poziomie IIa. pn. - pt. 800 - 1900
sob. 900 - 1900
niedz.1000 - 1600
p. 243
BG Wolny Dostęp
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel.: 22 234 7034
Udostępnianie książek na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz. pn. - pt. 800 - 1900
sob. 900 - 1900
niedz.1000 - 1600
p. 243

POZIOM III

BG Wolny Dostęp
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel.: 22 234 7176
Udostępnianie książek na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz. Obsługa Wypożyczalni Międzybibliotecznej - instytucje warszawskie. pn. - pt. 800 - 1900
sob. 900 - 1900
niedz.1000 - 1600
p. 336
 
 
Department
Services
Opening hours
Main Building

LEVEL 0

ML Students Lending Room (Stockroom)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel.: 22 234 7580
Borrowing books from the students’ stock room. It is necessary to pre-order online Mon. - Fri. 900 - 1900
Sat. 900 - 1900
Sun. 1000 - 1600
room 71
ML Short-term Lending Room One-week loans Mon. - Fri.1100 - 1900 
Sat. - closed
Sun. - closed
holidays and vacation - closed
room 71a
Special Collections Reading Room
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel.: 22 234 5113
ML WUT special collections of books and journals available onsite. pn.- pt. 900 - 1500
Sat - closed
Sun. - closed
room 70

LEVEL I

Reference Centre
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel.: 22 234 7300
tel./fax: 22 628 7184
Bibliographic  and catalogue information.
Assistance in searching literature and using electronic resources
Mon. - Fri. 800 - 1900
Sat. 900 - 1500
Sun. - closed
room 161 B i C
Reference Centre
Standards Reading Room 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel.: 22 234 7300
tel./fax: 22 628 7184
ML WUT collection of standards available onsite. Mon. - Fri. 800 - 1900
Sat. 900 - 1500
Sun. - closed
room 161 B
Interlibrary Loans
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel.: 22 234 7401
Obtaining documents from other Polish and foreign libraries. Mon. - Fri. 1100 - 1500
Sat. - closed
Sun. - closed
room 162 A

Computer Lab
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel.: 22 234 7300

Access tocomputers and the Internet. Mon. - Fri.800 - 1900
Sat. 900 - 1500
Sun. - closed
room162 B
Training Room
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel.: 22 234 7300
Room open to library users when it is not reserved for seminars or training. Mon. - Fri. 800 - 1900
Sat. 900 - 1500
Sun. - closed
room 162 C

LEVEL II

ML Open Stacks / Journals
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel.: 22 234 5598
Onsite access to current printed journals (published during last 2 years) and volumes located in stock rooms.

ML WUT collections of books available onsite, borrowing books.

Mon. - Fri.800 - 1900
Sat. 900 - 1900
Sun.1000 - 1600
room 242

LEVEL IIA

ML Basic Stockroom
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel.: 22 234 7034
Collection of books which must be ordered electronically and then collected at ML Open Stacs (level IIA) Mon. - Fri. 800 - 1900
Sat. 900 - 1900
Sun.1000 - 1600
room 243
ML Open Stacks
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel.: 22 234 7034
Books available onsite, borrowing books. Mon. - Fri. 800 - 1900
Sat. 900 - 1900
Sun.1000 - 1600
room 243

LEVEL III

ML Open Stacks
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel.: 22 234 7176
Access to books onsite, borrowing books.

ML Interlibrary loan service – Warsaw institutions

Mon. - Fri. 800 - 1900
Sat. 900 - 1900
Sun.1000 - 1600
room 336

OPEN ACCESS WEEK 2012

 
W dniach 22-28 października 2012 roku obchodzimy po raz czwarty Open Access Week - Tydzień Otwartej Nauki.
Otwarty Dostęp (ang. Open Access) oznacza bezpłatny, szybki i powszechny dostęp dla wszystkich użytkowników Internetu do treści naukowych i edukacyjnych. Terminem tym określamy także Ruch Open Access (Open Access Movement) społeczną inicjatywę skupiającą naukowców i bibliotekarzy działających na rzecz darmowego dostępu do cyfrowych publikacji naukowych za pośrednictwem Internetu. Otwarta nauka (open access) ściśle wiąże się z nowymi modelami komunikacji naukowej takimi jak :
 • Otwarte czasopisma (złota droga)
 • Otwarte repozytoria (zielona droga)
 • Otwarte zasoby edukacyjne
 • Otwarte wyniki badań
 • Otwarte oprogramowania
 •  Blogi naukowe
Ruch wspiera Unia Europejska poprzez rekomendacje i programy w ramach których prace naukowe finansowane z pieniędzy publicznych powinny znaleźć się w otwartych czasopismach i repozytoriach. Wiele inicjatyw rządowych w na całym świecie promuje Ruch Open Access, gdyż pozwala na zwiększenie zwrotu inwestycji w badania naukowe i zapewnia podatnikom dostęp do wyników badań finansowanych z dotacji publicznych.
 
W Polsce Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego sfinansowało program  Springer Open Choice/Open Access dzięki któremu pracownicy afiliowani przy wszystkich polskich instytucjach akademickich i naukowych mogą bezpłatnie  publikować artykuły  w czasopismach naukowych należących do wydawnictwa Springer na zasadzie swobodnego dostępu (Open Access) w ramach tego programu.
 
W odniesieniu do publikowania w otwartych modelach komunikacji naukowej istotną sprawą są zagadnienia związane z prawami autorskimi. Te kwestie regulują wolne licencje niewyłączne, na mocy których autorzy mogą udostępniać swoje prace  w Internecie nie rezygnując ze swoich praw autorskich i majątkowych. Rodzaje licencji i sposoby ich wykorzystania można sprawdzić na stronach portalu creative commons. Politykę otwartości wydawców komercyjnych można sprawdzać na portalu SHERPA RoMEO. Według danych statystycznych ponad 67 % wydawców zezwala autorom na deponowanie swoich prac w otwartych repozytoriach na różnych warunkach.
 
W Polsce można także zauważyć pozytywną tendencję do przechodzenia czasopism na publikowanie w modelach otwartych. Directory of Open Access Journal rejestruje obecnie 141 polskich czasopism publikujących w modelu OA. Najwięcej nowych czasopism (50 tytułów) zarejestrowano w roku 2011. http://www.doaj.org/doaj?func=byCountry&uiLanguage=en
W latach 2010-2012 obserwujemy również wzrost liczby powstających repozytoriów przy polskich instytucjach naukowych. Według Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR) na dzień 12.10.2012 r. w Polsce zarejestrowano 75 repozytoriów, zdecydowana większość to jednak biblioteki cyfrowe. Repozytorium może stanowić część biblioteki cyfrowej, niemniej jego podstawowe funkcje i cele są odmienne.
 
 
Jako pozytywne przykłady dobrze funkcjonujących repozytoriów literatury naukowej w Polsce warto wymienić :
 • Repozytorium AMUR Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (2010),
 • Repozytorium Politechniki Krakowskiej (2012)
 • CYRENA Repozytorium Politechniki Łódzkiej (2010)
 • Repozytorium CEON Centrum Otwartej Nauki (2011)
Biblioteka Głowna Politechniki Warszawskiej od lat aktywnie uczestniczy w Ruchu na rzecz otwartości w nauce promując jego idee. Nasza działalność w Ruchu Open Access to :
 • Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej tworzona w BG PW od 2006 r. (m.in. pełnotekstowe bibliografie dorobku naukowego profesorów PW, publikacje pracowników biblioteki, kolekcja doktoratów);
 • Promowanie idei Otwartej Nauki poprzez materiały informacyjne, prezentacje, szkolenia, ulotki, plakaty, na stronie domowej, facebook`u , blogu prowadzonym przez Bibliotekę;
 • Otwarta platforma szkoleniowa;
 • Działania zmierzające do utworzenia na Politechnice Warszawskiej repozytorium instytucjonalnego prac naukowych pracowników PW;
 • Badania opinii środowiska akademickiego na temat otwartości w nauce i utworzenia repozytorium PW

Wierzymy, że idea otwartości będzie znajdować w środowiskach akademickich coraz więcej zwolenników. Ponad dziesięcioletnie doświadczenia Ruchu OA  pokazują, że otwarte modele komunikacji naukowej przynoszą wymierne korzyści uczelni, autorom, odbiorcom treści jak i podatnikom. Zwiększają prestiż uczelni i jej widoczność w rankingach, ułatwiają kontakty międzynarodowe, wspierają edukacje studentów, zwiększają cytowania, dają możliwość śledzenia statystyk.  
W Ekspertyzie opracowanej na zamówienie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez ICM pod kierownictwem prof. Marka Niezgódki, proponowane są istotne zmiany w polskim systemie nauki na rzecz otwartości i transparentności:
 • włączenie zagadnień związanych z otwartym dostępem do oceny parametrycznej jednostek;
 • przekształcenie finansowanych z budżetu państwa czasopism w czasopisma otwarte;
 • włączenie w ocenę czasopism aspektu otwartości;
 • włączenia kwestii otwartego dostępu do programów finansowanych przez MNiSW;
 • udostępniania prac stanowiących podstawę do nadania stopnia naukowego doktora;
 • rozbudowa programów otwartych publikacji polskich naukowców za granicą;
 
Jedną z proponowanych dróg do otwartości w nauce jest wprowadzanie Otwartych Mandatów.  Otwarty mandat to akt wydany przez uprawniony organ instytucji zobowiązujący jej pracowników do upowszechniania wyników pracy naukowej w otwartym dostępie. Autorzy zobowiązani są do zamieszczania (deponowania) publikacji i wyników badań w otwartych repozytoriach.
 
„Trwająca już od blisko dwóch dekad globalna rewolucja cywilizacyjna, spowodowała powstanie i utrwalenie nowych standardów komunikowania społecznego. Centralnym wyróżnikiem tych standardów jest otwartość, rozumiana jako zasada równoprawnego dostępu do efektów działań o charakterze publicznym, w szczególności finansowanych ze środków publicznych.” (źródło : prof. Marek Niezgódka : Wdrożenie i promocja otwartego dostępu do treści naukowych i edukacyjnych.) Dostęp 16.10.2012 http://www.nowyebib.info/images/stories/wiadomosci_2/2012_styczen/oa_icm.pdf
 
 

"Każda instytucja - mająca uprawnienia do nadawania stopni naukowych - powinna wprowadzić zasadę deponowania wyników badań w repozytorium instytucjonalnym open access" (Budapeszteńska Inicjatywa Open Access).

Repozytoria naukowe na świecie są jednym z głównych kanałów komunikacji naukowej. W latach 2010-2012 obserwujemy również wzrost liczby powstających repozytoriów przy polskich instytucjach naukowych.Dalszy rozwój nauki w Polsce nie jest możliwy bez ogólnokrajowej infrastruktury w tym wirtualnych bibliotek i repozytoriów zapewniających jednolite i proste metody publikowania, wyszukiwania i udostępniania publikacji. Wiąże się to z ideą otwartej nauki i otwartego dostępu (Open Access), wspieraną przez  Unię Europejską poprzez rekomendacje i programy w ramach których prace naukowe finansowane z pieniędzy publicznych powinny znaleźć się w otwartych czasopismach i repozytoriach. 

Repozytorium instytucjonalne powstaje też na Politechnice Warszawskiej, jako część Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej, która zawiera informacje o prowadzonych w PW pracach naukowych, badawczych i wdrożeniowych, a także o publikacjach, raportach z badań prowadzonych ze środków publicznych, bronionych rozprawach doktorskich, o prowadzonej działalności dydaktycznej i ukończonych pracach dyplomowych.

 Zasady tworzenia systemu ewidencji i archiwizacji dorobku naukowego oraz repozytorium reguluje uchwała Senatu z 21 listopada 2012 r.   Zgodnie z §10 p. 4 uchwały  "Wprowadza się, od dnia 1 stycznia 2014 roku, obowiązek wyłącznego stosowania danych z systemu ED PW do przygotowywania sprawozdań, przedkładania pisemnej informacji o jednostce Uczelni oraz o osobach, których dorobek naukowy, dydaktyczny i techniczny podlega ocenie w zakresie objętym ED PW."

29 stycznia 2014 wydane zostało  Zarządzenie 3/1014  Rektora Politechniki Warszawskiej  w sprawie centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego pracowników, doktorantów, studentów i jednostek Uczelni oraz Repozytorium Politechniki Warszawskiej określa zasady działania Repozytorium PW.

W systemie ED PW obligatoryjnie rejestrowane i archiwizowane są utwory ukończone po 1 stycznia 2013 r.

Repozytorium zawiera też publikacje z lat wcześniejszych z dorobku Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz kilku innych wydziałów (niepełny dorobek, dane zaciągnięte wybiórczo).

Centralny system ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego, pracowników, doktorantów, studentów i jednostek Uczelni oraz Repozytorium Politechniki Warszawskiej (ED PW) - wyszukiwarka

Bezpośrednie wyszukiwanie:

Repozytorium Politechniki Warszawskiej

Repozytorium uczelniane i centralny system ewidencji dorobku naukowego Politechniki Warszawskiej
Informacje o Repozytorium PW

 Dostęp do utworów w repozytorium PW ograniczać mogą tylko warunki określone w umowach pomiędzy autorami i właścicielami praw majątkowych do dzieła (wydawcy, instytucje finansujące badania) - szczegółowiej na ten temat.

Z polityką wydawców w sprawie zakresu praw autora do zamieszczania materiałów źródłowych prac w repozytoriach można zapoznać się w serwisie SHERPA RoMEO.

Program Springer Open Choice / Open Access

Przypominamy również wszystkim autorom o programie  „Springer Open Choice”, finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który umożliwia bezpłatne publikowanie artykułów w czasopismach naukowych  na zasadach Open Access. Narodowy program publikacji naukowych realizowany w ramach umowy akademickiej na czasopisma Springer w latach 2010-2013 i przedłużony na rok 2014. Publikowane prace podlegają tym samym zasadom korekty oraz recenzji jak przy tradycyjnych czasopismach. Prace dostępne są dla wszystkich użytkowników sieci Internet bez żadnych opłat. Autorzy publikujący swoje prace w tym modelu, zachowują prawa autorskie w tym również prawo do upowszechnienia dzieła zgodnie z licencją Creative Commons CC BY (Uznanie autorstwa). Wersja elektroniczna artykułu opublikowana zostaje na stronie wydawców i mogą być archiwizowane i udostępniane w repozytoriach instytucji, w których dany autor jest afiliowany. Więcej informacji oraz instrukcje udostępniania można znaleźć na:

Blog BG 
Strona ICM
Strona wydawcy
Lista czasopism Springer

Kontakt:

BGPW: M. Lewandowska-Tranda  tel. 6074, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

WEiTI: W.Struk  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Adresy i godziny otwarcia

dni tygodnia
Biblioteka Główna
Filie i Domy Studenckie
Inne biblioteki PW
zapytaj bibliotekarza