PolBiT

2018

Bibliotekarz dziedzinowy w bibliotece akademickiej

Program seminarium
Uczestnicy
Prezentacje:

 

2017

Biblioteki i bibliotekarze – partnerami wspierającymi edukację informacyjną i medialną w uczelni

Program seminarium
Uczestnicy
Prezentacje:

Dodatkowe materiały nieprezentowane na seminarium:

 

2012

Działalność bibliotek na rzecz parametryzacji uczelni

Program seminarium
Uczestnicy
Prezentacje:

 

2011

Seminarium bibliotek PolBiT - Oddziały Informacji Naukowej. 13-14 września 2011
Rozwijanie kompetencji zawodowych bibliotekarzy - tradycyjne i nowoczesne formy podnoszenia kwalifikacji

Program seminarium
Uczestnicy
Prezentacje:

 

2010

Seminarium bibliotek PolBiT - Oddziały Informacji Naukowej. 18-19 marca 2010
E-learning jako alternatywna forma szkolenia użytkowników bibliotek

Program seminarium
Uczestnicy
Prezentacje:

 

2009

Spotkanie bibliotek PolBiT - Oddziały Informacji Naukowej. 20-21 kwietnia 2009

Program spotkania
Uczestnicy spotkania
Prezentacje: