Konto biblioteczne

 

Logowanie

Do konta bibliotecznego logujemy się poprzez zakładkę „Moje Konto”.

login (opcjonalnie): 

 • numer karty/legitymacji (numer znajdujący się pod kodem kreskowym)
 • pesel 
 • numer albumu

hasło podane podczas rejestracji do Biblioteki

W przypadku utraty hasła należy zgłosić się osobiście z dokumentem tożsamości do jednej z Bibliotek PW.

Moje konto

Na koncie zapisywane są transakcje:  zamówienia, wypożyczenia i zwroty materiałów bibliotecznych dokonywanych w Bibliotekach PW*.

Po zalogowaniu się na swoje konto biblioteczne można sprawdzić:

 • swoje dane teleadresowe i je aktualizować
 • termin ważności konta
 • termin odbioru zamówionych książek
 • termin zwrotu wypożyczonych książek
 • historię swoich wypożyczeń (listę wypożyczonych książek)
 • wysokość naliczonych opłat oraz dokonać płatności
 • zamówienia z Wypożyczalni Międzybibliotecznej

Stan konta

Po zalogowaniu się na swoje konto użytkownik ma dostęp do: historii wypożyczeń, listy aktualnie wypożyczonych książek, informacji o zamówieniach, opłatach, blokadach.

Każdy użytkownik na swoim koncie może przedłużyć termin wypożyczonych materiałów, dokonać opłaty za nieterminowy zwrot książek oraz zmieniać swoje dane teleadresowe.

Upoważnienie do konta

Użytkownik posiadający aktywne konto biblioteczne może na piśmie, na czas określony, upoważnić inną osobę do odbioru wypożyczonych na jego konto dokumentów.

Ważność konta

Konto jest ważne przez określony czas dla każdej z grup użytkowników. Przedłużenie ważności konta dokonywane jest po okazaniu dokumentów upoważniających do  posiadania konta bibliotecznego (tak jak przy zapisie).

Blokada konta

Konto biblioteczne zostaje zablokowane w przypadku:

 • przetrzymania książki
 • opłaty za nieterminowy zwrot książek, która przekroczyła 5 zł
 • upłynięcia terminu ważności konta

Blokada konta uniemożliwia zamawianie i wypożyczanie książek oraz przedłużenie terminu ich zwrotu.  

Aby odblokować konto, należy zwrócić przetrzymane materiały oraz uregulować opłatę (jeżeli jej wysokość przekroczyła 5 zł). Kary nie przekraczające 5 zł mogą zostać uiszczone w późniejszym terminie.

Uwaga: Blokada dotyczy równocześnie wszystkich lokalizacji (bibliotek) w systemie.

Nieotrzymanie monitu e-mail nie stanowi podstawy do anulowania opłaty za nieterminowy zwrot książki.
Zgodnie z Regulaminem - każdy ma obowiązek kontroli swoich wypożyczeń na koncie.

Obiegówka

Podpis na karcie obiegowej można uzyskać po rozliczeniu się z Bibliotekami PW, tj.  po zwrocie książek, rewersów międzybibliotecznych oraz uregulowaniu ewentualnych opłat.

W odniesieniu do Biblioteki Głównej kartę obiegową można podpisać w Gmachu Głównym*, oraz filiach i bibliotekach domów studenckich.

UWAGA: Podpisanie karty obiegowej skutkuje zamknięciem konta bibliotecznego.