Dostęp do Internetu

Biblioteka Główna i jej Filie zapewniają użytkownikom dostęp do komputerów stacjonarnych, które umożliwiają:

 • skorzystanie z multiwyszukiwarki Primo,
 • skorzystanie z Internetu, w tym zasobów elektronicznych posiadanych przez bibliotekę
 • pracę nad materiałami własnymi z użyciem oprogramowania Open Office

Dostęp do Centralnego Katalogu Zbiorów Bibliotek PW zapewniają wszystkie komputery zlokalizowane w Bibliotece Głównej, Filiach i bibliotekach Domów Studenckich. 

Stanowiska komputerowe - lokalizacje

Stanowiska komputerowe umożliwiające dostęp do Internetu zlokalizowane są:
 • Wolny Dostęp (poziomy II, III)
 • Sala komputerowa, p. 71A (parter)
 • Filia BG Biblioteka Wydziału Chemicznego, p. 25 i 157 (parter i I piętro)
 • Filia BG Biblioteka Terenu Południowego, p. 206 (II piętro)
Komputery umożliwiające pracę w oprogramowaniu Open Office zlokalizowane są:
 • Wolny Dostęp (poziomy II, III),
 • Sala komputerowa, p. 71A (parter)
 • Filia BG Biblioteka Wydziału Chemicznego, p. 25 i 157 (parter i I piętro)
 
Sieć bezprzewodowa Wi-Fi

Na terenie Biblioteki Głównej działa sieć bezprzewodowa zarządzana przez Centralny Ośrodek Informatyki PW.  Obecnie dostępne są sieci o nazwach:

Zasady dostępu

 • do sieci pwwifi dostęp (identyfikator, hasło) dla pracowników jest przydzielany indywidualnie na Wydziałach przez upoważnione osoby
 • do sieci pwwifi-students mają dostęp studenci, którzy posiadają aktualny status w systemie EWISTA (status nadawany jest co semestr po rejestracji w dziekanacie) – logowanie następuje poprzez identyfikator (numer albumu) i hasło (PESEL + pierwsza litera imienia matki pisana z dużej litery, bez polskich liter), dla studentów, którzy nie posiadają numeru PESEL generowane jest przypadkowe hasło, które można uzyskać w dziekanacie.

Osobom nieposiadającym uprawnień do korzystania z sieci wi-fi proponujemy dostęp do Internetu z komputerów stacjonarnych.