Dostęp do Internetu

Biblioteka Główna i jej Filie zapewniają użytkownikom dostęp do komputerów stacjonarnych, które umożliwiają:

  • skorzystanie z multiwyszukiwarki Primo,
  • skorzystanie z Internetu, w tym zasobów elektronicznych posiadanych przez bibliotekę
  • pracę nad materiałami własnymi z użyciem oprogramowania Open Office

Dostęp do Centralnego Katalogu Zbiorów Bibliotek PW zapewniają wszystkie komputery zlokalizowane w Bibliotece Głównej, Filiach i bibliotekach Domów Studenckich. 

Stanowiska komputerowe - lokalizacje

Stanowiska komputerowe umożliwiające dostęp do Internetu zlokalizowane są:
  • Wolny Dostęp (poziomy II, III)
  • Sala komputerowa, p. 71A (parter)
  • Filia BG Biblioteka Wydziału Chemicznego, p. 25 i 157 (parter i I piętro)
  • Filia BG Biblioteka Terenu Południowego, p. 206 (II piętro)
Komputery umożliwiające pracę w oprogramowaniu Open Office zlokalizowane są:
  • Wolny Dostęp (poziomy II, III),
  • Sala komputerowa, p. 71A (parter)
  • Filia BG Biblioteka Wydziału Chemicznego, p. 25 i 157 (parter i I piętro)
 
Sieć bezprzewodowa Wi-Fi

Na terenie Biblioteki Głównej działa sieć bezprzewodowa zarządzana przez Centralny Ośrodek Informatyki PW.  Obecnie dostępne są sieci o nazwach:

Zasady dostępu

Osobom nieposiadającym uprawnień do korzystania z sieci wi-fi proponujemy dostęp do Internetu z komputerów stacjonarnych.