Logo PW
Logo Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej

Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

ORCID i ResearcherID – identyfikacja naukowca

ORCID (Open Researcher and Contributor ID)

Open Researcher and Contributor ID (ORCID) i ResearcherID to unikatowe numery uznawane na całym świecie, które służą do identyfikacji naukowca i jego dorobku. Używane przez cały okres aktywności zawodowej, ułatwią dokumentowanie i raportowanie badań oraz usprawnią procesy zarządzania projektami naukowymi. Wykorzystywane są między innymi przy rejestracji i wysyłaniu artykułów naukowych do wydawców takich jak: Elsevier, IEEE, Wiley, czy Springer oraz przy identyfikacji autorów składających wnioski grantowe, np. w programie HORYZONT 2020. Identyfikatory te można uzyskać zakładając indywidualne konto na platformie ORCID oraz na platformie ResearcherID.

 • ORCID wydaje się zdobywać większe uznanie w Polsce i na świecie, m.in. z uwagi na jego uniwersalny charakter. Profil pozwala na dodawanie publikacji z różnych źródeł, tj. Scopus, Researcher ID, Bazwa Wiedzy PW oraz z innych baz danych, repozytoriów i serwisów. Można w jednym miejscu przedstawić swój dorobek publikacyjny zwiększając jednocześnie jego widoczność. Platforma ORCID została udostępniona w 2012 r. Pojedynczy identyfikator składa się z 16 cyfr podzielonych na cztery części. Jest zapisany w formacie http URL (np. http://orcid.org/0000-0003-447-0907).
 • ResearcherID umożliwia powiązanie publikacji na platformie Web of Science z nazwiskiem danego autora. ResearcherID jest więc potrzebny do prawidłowej identyfikacji dorobku w Web of Science, a także do uporządkowania danych w tej bazie oraz do przesłania prac w niej indeksowanych do swojego profilu w ORCID. Bez ResearcherID współpraca z bazą WoS jest utrudniona. Platforma ResearcherID została udostępniona w 2008 r. przez Thomson Reuters, obecnie Clarivate Analytics. Przykład identyfikatora ResearcherID: K-1234-2018

Systemy identyfikacji autorów prac naukowych (ORCID, ReseracherID) pomagają w:

 • identyfikacji autorów w przypadku bardzo popularnych, powtarzających się nazwisk, nazwisk dwuczłonowych, zmiany nazwiska autora spowodowanego zmianą stanu cywilnego, nazwisk transliterowanych
 • identyfikacji publikacji osób piszących artykuły z tej samej dziedziny
 • powiązaniu w jeden zestaw prac danego autora bez względu na zmianę afiliacji podyktowaną np. zmianą pracy

Prawidłowa identyfikacja prac autorów jest niezwykle ważna, a wszystkie niespójności powodują, że algorytmy wyszukiwawcze w bazach, np. Web of Science i Scopus rozdzielają dorobek jednej osoby na kilka profili/grup lub nieprawidłowo przypisują go do innych autorów.

Warto pamiętać, że zakupione przez MNiSW narzędzia InCites i SciVal, które służą m.in. do ewaluacji dorobku uczelni, porównywania z innymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, bazują na zasobach Scopusa i WoSa. Zatem identyfikacja naukowca i poprawność danych jest kluczowa by przeprowadzone analizy na poziomie uczelni, wydziału czy pojedynczego pracownika były wiarygodne.

Zarządzenie nr 31/2018 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 17 września 2018 r. nakłada obowiązek uzyskania przez pracowników naukowych i pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Warszawskiej identyfikatora ORCID.

Materiały instruktażowe:

 • Jak zarejestrować się w ORCID i otrzymać swój unikalny numer (PDF)
 • Jak zarejestrować się w ResearcherID i otrzymać swój unikalny numer (PDF)
 • Nowość! Jak odzyskać hasło do wcześniej założonego profilu ORCID (PDF)

Po założeniu konta na platformach ORCID i ResearcherID profile naukowca są puste. Należy je zapełnić swoimi publikacjami:

 • Jak połączyć profil autora (Author ID) w bazie Scopus z identyfikatorem ORCID (PDF)
 • Jak połączyć profil autora (ResearcherID) w bazie Web of Science z identyfikatorem ORCID (PDF)
 • Importowanie danych z pliku w formacie BibTeX, np. z Bazy Wiedzy PW lub Google Scholar do profilu ORCID (PDF)
 • Ręczne dodawanie publikacji do profilu ORCID (PDF)

Kiedy konto na platformie ORCID będzie uzupełnione publikacjami warto je uporządkować i sprawdzić czy nie pojawiają się duplikaty prac. Należy pamiętać o pielęgnowaniu swojego profilu, tzn.:

 1. podawaniu numeru ORCID za każdym razem gdy nowy artykuł jest publikowany. Zapewni to odpowiednie przyporządkowanie pracy na profilu autora w bazie WoS i w bazie Scopus
 2. kontrolowaniu czy lista publikacji na platformie ORCID jest aktualna. Dane pomiędzy bazami nie są wymieniane automatycznie. Nowe publikacje należy dodać do ORCID samodzielnie
 • Porządkowanie konta ORCID (PDF)
 • Aktualizacja profilu ORCID (PDF)
 • Nowość! Scalanie dwóch profili ORCID jednego autora (PDF)
 • Aktualizacja profilu ResearcherID (PDF)

ORCID w PBN

Pytania związane z ORCID i ResearcherID prosimy kierować na adres Oddziału ds Bazy Wiedzy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Materiały są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej oraz autorów poszczególnych treści.

© 1998-2019 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Redaktor | Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy

facebook bg pw youtube bg pw baza wiedzy pw blog biblioteki rss logo szare