Logo PW
Logo Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej

Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

Bibliometria

ORCID (Open Researcher and Contributor ID)

 • międzynarodowy system identyfikacji autorów prac naukowych
 • unikatowy numer składający się z 16 cyfr podzielonych na cztery części, zapisany w formacie http URL (np. http://orcid.org/0000-0003-447-0907)
 • pomaga w identyfikowaniu autorów prac naukowych. Jest to szczególnie istotne w przypadku popularnych nazwisk, przy rozróżnieniu dorobku osób piszących artykuły z tej samej dziedziny oraz przy powiązaniu w jeden zbiór prac autora, który zmienił afiliację lub nazwisko
 • jest wykorzystywany przy rejestracji i wysyłaniu artykułów naukowych do Wydawców (np. IEEE, Wiley, Springer) oraz
  przy identyfikacji autorów składających wnioski grantowe np. w programie HORYZONT 2020
 • pozwala na automatyczną wymianę danych pomiędzy profilem naukowca w ORCID a profilami w bazie Web of Science (ResearcherID) i w bazie Scopus

Materiały instruktażowe:

 • Jak zarejestrować się w ORCID i otrzymać swój unikalny numer (PDF)
 • Jak połączyć profil autora (Author ID) w bazie Scopus z identyfikatorem ORCID (PDF)
 • Jak połączyć profil autora (ResearcherID) w bazie Web of Science z identyfikatorem ORCID (PDF)
 • Jak zarejestrować się w ResearcherID i otrzymać swój unikalny numer (PDF)
 • Importowanie danych z pliku w formacie BibTeX, np. z Bazy Wiedzy PW lub Google Scholar do profilu ORCID (PDF)
 • Ręczne dodawanie publikacji do profilu ORCID (PDF)

Pytania związane z ORCID i ResearcherID prosimy kierować na adres Oddziału ds Bazy Wiedzy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Narzędzia bibliometryczne wspomagające zarządzanie nauką

InCites – źródłem danych jest Web of Science Core Collection

 • narzędzie dostępne po zalogowaniu się - wymagane jest posiadanie osobistego konta na platformie Web of Science. Osoby, które nie mają konta w bazie, mogą je założyć wybierając z menu opcję “Sign In” a następnie “Register”

Materiały instruktażowe:

 • Profil autora w InCites (PDF)

SciVal – źródłem danych jest Scopus

 • narzędzie dostępne po zalogowaniu się - wymagane jest posiadanie osobistego konta do serwisów Elsevier. Osoby, które nie mają konta w żadnym z serwisów Elsevier, mogą je założyć bezpośrednio na serwerze SciVal wybierając w menu opcję “Register Now”

Materiały instruktażowe:

 • Profil autora w SciVal (PDF)

Pytania związane z InCites i Scival prosimy kierować na adres Oddziału Informacji Naukowej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Podstawowe serwisy dostarczające informacji o cytowaniach artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych:

Więcej informacji można znaleźć  w prezentacji online Mierniki oceny aktywności publikacyjnej. Bazy danych o publikacjach i ich cytowaniach - dostępnej w zakładce Platforma e-learningowa

Biblioteka Główna realizuje zamówienia na analizę cytowań pracowników i jednostek naukowych. Więcej informacji o usłudze znajdziesz TUTAJ

 

Wybrane miary porównawcze dorobku naukowego:

 • liczba publikacji
 • liczba cytowań
  • całkowita liczba cytowań
  • średnia liczba cytowań jednej publikacji
 • indeks Hirscha
  H-index tworzy się poprzez uszeregowanie artykułów wg liczby cytowań i wybranie pozycji, dla której liczba cytowań jest większa lub równa jej liczbie porządkowej

Wybrane miary porównawcze stosowane do oceny „jakości” czasopism naukowych

 • wskaźnik Impact Factor
  Wskaźnik cytowalności czasopisma - jest to stosunek liczby cytowań, jaką uzyskały w danym roku artykuły opublikowane w tym czasopiśmie w ciągu dwóch  poprzednich lat, do łącznej liczby artykułów zamieszczonych w nim w tym samym okresie; wskaźniki IF zawarte są w bazie Journal Citation Reports (JCR) obecność na liście filadelfijskiej. Wykaz ten nie podaje wartości żadnych wskaźników.
 • punktacja ministerialna
 • indeks Hirscha 
  H- Index informuje ile publikacji z danego czasopisma w danym roku było cytowanych h i więcej razy. Więcej na temat wyszukiwania cytowań w bazach znajdziesz TUTAJ
 • Index Copernicus
  Wskaźnik oceny jakości czasopism w oparciu o walidację około 30 parametrów zgrupowanych w pięciu kategoriach: wartość naukową, staranność edytorską, zasięg, częstotliwość, regularność i stabilność rynkową, staranność techniczną. Czytaj więcej: Metodologia Ewaluacji Index Copernicus. Wskaźnik ten jest dość często stosowany, szczególnie przy czasopismach, które nie są na liście filadelfijskiej, ale liczą się na rynku wydawnictw medycznych.

Dodatkowo:

 • SNIP (Source Normalized Impact per Paper)
  Wskaźnik wyznaczany na podstawie bazy Scopus. SNIP mierzy wpływ cytowania związanego z kontekstem przez przypisywanie cytowaniu wagi na podstawie całkowitej liczby cytowań w danej dziedzinie wiedzy
 • SJR (SCImago Journal Rank)
  Wskaźnik wyznaczany na podstawie bazy Scopus. SJR uwzględnia fakt, że na wartość cytowań czasopisma bezpośredni wpływ mają dziedzina wiedzy, w której czasopismo funkcjonuje oraz jakość i reputacja czasopisma.

 

Źródła informacji w/w wskaźników:

 

Sprawdź także:

 

© 1998-2018 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Redaktor | Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy

facebook bg pw youtube bg pw baza wiedzy pw blog biblioteki rss logo szare