Logo Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej
Logo PW

Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

Open Access Week 2016

W dniach 24-30 października 2016 roku obchodzimy już po raz dziewiąty „Open Access Week” - międzynarodowe wydarzenie znane w Polsce pod nazwą Tydzień Otwartej Nauki. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Otwartość w działaniu”. W tych dniach na całym świecie odbywają się wydarzenia promujące otwarty dostęp do treści naukowych (więcej informacji: Open Access).

Wybrane polskie repozytoria

Uczelnie techniczne

Uniwersytety

 • AMUR– Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań
 • RUW – Uniwersytet Warszawski
 • RUMAK – Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu
 • RUŁ – Uniwersytet Łódzki
 • RUB – Uniwersytet w Białymstoku
 • Repozytorium Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Repozytorium Uniwersytetu Jagielońskiego

Inne

 • RCINRepozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych
 • CEON – Ogólnopolskie Repozytorium Naukowe ICM
 • IBB PAS – Instytut Biochemii i biofizyki, Polska Akademia Nauk, Warszawa
 • RPJATK Repozytorium Polsko-Japońskiej Akademia Technik Komputerowych
Wybrane otwarte serwisy czasopism dostępnych online:

DOAJ - Directory of Open Access Journals - serwis oferujący dostęp do ponad 2500 elektronicznych czasopism naukowych.

HINDAWI - Wydawca ponad 500 czasopism naukowych z dziedziny fizyki, matematyki, nauk inżynieryjnych i biologicznych. Oferuje dostęp do pełnych tekstów wszystkich publikowanych czasopism.

Wybrane otwarte zasoby edukacyjne:

polskie

 • OKNO PW – Ośrodek Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej
 • Open AGH – Otwarte Zasoby Edukacyjne Akademii Górniczo-Hutniczej
 • Wirtualny Uniwersytet – Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki oraz Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Studia informatyczne– Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Poznańska i Politechnika Warszawska

zagraniczne

 • MITThe Massachusetts Institute of Technology - instytucja naukowa, która pierwsza udostępniła w roku 2001 na tak dużą skalę i za darmo swoje materiały kursowe.
 • OpenLearn –  platforma brytyjskiego Open University największej w Europie instytucji nauczającej na odległość.
Wybrane publikacje na temat Otwartej Nauki:

jakdodac google scholar Otwarta nauka otwarte czasopisma Udane projekty  978 83 7850 485 6

więcej publikacji znajdziesz tu